« EU fjerner skumle kosttilskud | Forside | Michael Kastberg slår til igen! »

Astrologi - tro eller videnskab?

Ja, jeg er ikke i tvivl, men der er nogen der har en heftig diskussion om det ovre hos Jesper Balslev. Surt dog at Pierre og Claus bruger så meget plads på at være sure på hinanden og diskutere hvem der sagde hvad hvornår.
Selv astrologerne (og andre af de alternative) omtaler astrologi på linie med folkekirkens forkyndelse i den klage deltagerne i "Fornemmelse for snyd" sendte til Pressenævnet (og som de i øvrigt ikke fik medhold i). Det vil altså sige at astrologi er en tro. Det er i orden med mig - problemet for mig er at det markedsføres som en videnskab.
Hvis det skal tages alvorligt som videnskab, kan det undre at de ikke forlængst har forkastet hypotesen "stjernerne har indflydelse på vores livsforløb" for længe siden efter århundreders afprøvning. Den eneste stjerne der har stor indflydelse på mit liv er efter alt at dømme den stjerne vi normalt omtaler som solen.

Kommentarer

Jeg har det som Hausgaard med den slags: "Det kan der jo ikke ske noget ved," siger han og mener at det kan der godt alligevel, hvis man tager det alvorligt.

Det store problem med astrologien og det meste af det alternative er for mig, at det i mange tilfælde bliver brugt til at finde på forklaringen over alverdens ulykker (og lyksagligheder) udenfor menneskers egen rækkevidde. Sammenkædningen med fatalisme gør at de der bliver fanget ind i spindet, i årevis kan gå og finde forklaringer på alle deres ulykker og utilstrækkeligheder, uden på noget tidspunkt at komme til den konklusion at de skal tage sig sammen (og det skal de måske have hjælp til). Jeg har set det nogle gange nu, og efterhånden gør det mig så vred, at jeg må øve vold på mig selv, for ikke at gøre det på andre.

Det forhindrer dem nok i at tage fat i livet som det er, at se virkeligheden i øjnene og ikke bare købe quickfix på quickfix. "Hvis bare jeg gør som min numerolog siger og skifter navn, SÅ løser alle mine problemer sig"... Næppe, men konfrontationen bliver udskudt.
... og med hvilken metode skal man skelne disse "sandheder" fra hinanden? Der er ingen metode til at finde ud af hvilken alternative model der er den "rigtige".
Det provokerer mig meget når folk prøver at finde en "mening" med hændelser i deres liv: "Jeg kom ud for dette fordi det var meningen jeg skulle lære at håndtere ditten-datten". At de prøver at se alt som noget der er til for at vi skal lære noget. Især er det selvfølgelig provokerende hvis det drejer sig om hændelser der er meget ulykkelige - hvilken mening kan man få ud af voldtægter, mord og incest? Hvad er det man skal lære af det? Kan man "lære" nogen som helst lektie af det? Er det ikke bare noget man skal overleve? (sjældent at overleve mord iøvrigt - hvad kan man lære af det?)
Og hvem har besluttet hvad det er vi skal lære?
Det er en meget problematisk tankegang som er meget udbredt inden for den "alternative" verden.

Jeg siger mig fuldstændig enig med jer. Det er desværre ikke få tilfælde jeg har oplevet igennem mit liv. Intelligente, vidunderlige mennesker, som hellere kaster tiden væk (dvs. hele deres tilværelse, i nogle tilfælde..) på tarotkort og horoskoper, i stedet for at tage fat, der hvor det virkeligt ville have hjulpet: nemlig i deres egen realitet! Som en kendt bogtitel sagde det engang: "Der er et liv efter fødslen.."!
Der findes en bog (som jeg selvfølgelig ikke husker hverken titel eller forfatter på...sorry?!) som gennemgår alle de vigtigste selvmodsigelser i astrologien på en vældig overskuelig måde. Den er lidt farlig at anbefale, for den er skrevet af en astrolog (!)
(hvorfor det måske er meget godt at jeg ikke kan huske den!), men jeg har aldrig set klarere fremstilling af de tydeligste modargumenter: at dyrekredsen har flyttet sig og i tillæg forandret sig, siden astrologiens barndom. Hvilket astrologien ser bort fra...osv...). Hvis nogen ved hvilken bog det er, så send en mail, please. Jeg ville gerne opfriske lidt.

Karen Boesen : "Vedr. astrologiens videnskabelighed er det desværre også en misforståelse, du bringer til torvs. Ingen blot nogenlunde normal astrolog vil kalde astrologi for en videnskab. Det er faktisk det første, som jeg fortæller folk, at den IKKE er."

Jaså .

Lad mig citere Karen Boesens hjemmeside

"Der er dog visse af de kriterier, der stilles i forbindelse med en videnskabelig efterprøvning, vi som astrologer er i stand til at opfylde. Her kan nævnes den empiriske del.
(Hvorledes fungerer tingene i det virkelige liv.) Kravet om intersubjektivitet vil vi også kunne tilgodese. Det vil sige, at flere af hinanden uafhængige astrologer, er i stand til at nå frem til det samme resultat udfra det samme horoskop. "

Fru Boesen og kollegers himmelske virksomhed blev for nyligt omtalt i Jyllands Postens erhvervstillæg.

I denne overtroiske verden har alt et horoskop: Virksomheder, produkter, aktier, og medarbejdere.

Virksomheden fødes i det øjeblik ejeren får ideen, i det øjeblik den første reception afholdes, i det øjeblik man går på
børsen, eller hvad man nu synes.

Skal man tro erhvervs-astrologerne, er det er sikkert og vist, at virksomheder i fiskens tegn mangler realitetssans, hvorimod løvevirksomheder har gode chancer som kongelige hofleverandører.

Erhvervsledere med hang til skumle aktiviteter bør dog vente med at starte virksomhed til skorpionens tegn (sidst i oktober).

Ifølge en artikel ved erhvervsastrolog Karen Boesen i "Horoskopet" 2000 er
"undergrundsaktiviteter af enhver type pr. definition Skorpionens gebet." Jo, det er her, vi finder - citat: "Bagmandspolitiet, spionage og detektivbureauer" ­ samt "bedemandsforretninger"! - se kilde 1 nedenfor

Danske erhvervsledere er principielt juridisk ansvarlige overfor medejere og aktionærer, og fra Tyskland og USA kendes flere tilfælde på at erhvervsastrologisk rådgivning har udløst virksomhedens konkurs.

Det er derfor betænkeligt, at en astrologisk ledelse, hvor man lader beslutninger styre af stjerner, fuldmåne og tidevand, ikke synes (?) indberetningspligtig overfor eksempelvis børstilsynet.

Dertil kommer det betænkelige forhold, at flere danske erhvervs-astrologer anvender horoskopet til at måle og veje håbefulde job-ansøgere.

Den i JP-s artikel omtalte erhvervsleder Allan Ramby er interviewet på hjemmesiden for en dansk erhvervs-astrolog www.erhvervsastrologi.dk . – se kilde 2 nedenfor

Her fortæller hr Ramby at horoskopet afslørede en job-ansøger som værende utroværdig - citat :

"Af de tre resterende blev den ene valgt fra, på grund af utroværdighed - skjult for mig, men synligt i horoskopet. Personen virkede ellers meget sympatisk og jeg kunne sagtens have valgt vedkommende, hvis ikke jeg havde involveret en astrolog. "

Denne form for himmelsk menneskemåling synes i strid med sektion 6.11 i det etiske regelsæt : "Protection of Workers Data" ­ udsendt ved den internationale arbejderorganisation ILO. Se kilde 3 nedenfor.

For at kunne lægge et horoskop, er det endvidere nødvendigt at kende ansøgerens fødested. Men i den danske lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet hedder det åbenbart i paragraf 4 En arbejdsgiver må ikke i forbindelse med eller under ansættelsen af en lønmodtager anmode om, indhente eller modtage og gøre brug af oplysninger om dennes … nationale oprindelse. – se kilde 4 nedenfor.


Kilder til ovenstående


Kilde 1: om skorpion bedemænd med mere :

http://www.astrologforeningen.dk/discus/messages/61/406.html

Samme astrolog tilbyder virksomhedskurser på
http://www.erhvervsastrologi.dk/erhvervsastrologi/Nytdesign/Kurser.htm

Kilde 2 : Klient interview med Allan Ramby

Kilde 3 : ILO-s etiske regelsæt Section 6.11 - these tests have to be "validated..." ­ og .... " In this regard, the use of astrology, graphology and
the like should be precluded. "

Kilde 4 : Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. nr 459 af 12/06/1996 (Gældende) fra www.retsinfo.dk :

§ 4. "En arbejdsgiver må ikke i forbindelse med eller under ansættelsen af en lønmodtager anmode om, indhente eller modtage og gøre brug af oplysninger om dennes race, hudfarve, religion, politiske anskuelse, seksuelle orientering eller nationale, sociale eller etniske oprindelse. "

Kilde 5: Skeptica samt skeptic report.

Fru Boesen underskriver sig undertiden som "exam art i psykologi" -
såvel KBH Univ som RUC afviser dog denne titel - se dette link
.


God fornøjelse !


MW

"i den klage deltagerne i “Fornemmelse for snyd” sendte til Pressenævnet" citat mig selv ovenfor - ingen astrologer så vidt jeg kan se.

Citater fra astrologer der kalder det en videnskab:

"De erklærede, at astrologien var et fuldgyldigt forskningsområde, og at det var vigtigt at skelne mellem "Soltegns bedragere" og rigtige astrologer, der arbejder med komplette individuelle horoskoper."
http://www.astrology.dk/1hus/astroscience/astro_videnskab.htm

"Astrologi er den store videnskab om de energier der udgør alt hvad der er"
http://www.kentaurnet.dk/a-28/

"Som man vil kunne se af disse sider er visse dele af astrologien bevist med statistik. Dermed er astrologien tæt på at være en videnskab." http://www.astro-service.dk/Forskning/Videnskabsdefinition.htm

Til Sidsel Larsen!

Ja, jeg er ikke i tvivl om, at du kan finde mange astrologer, der vil hævde, at astrologi er en videnskab. Men det bliver udtalelsen jo ikke mere rigtig af.

Så lad os slå fast, at astrologi IKKE KAN OPFYLDE DE KRAV, DER STILLES TIL EN VIDENSKABELIG EFTERPRØVNING.

Med venlig hilsen

Karen Boesen

PS. Winther lader vi ligge - hans nonsens er der ingen, hverken i Kommunikationsforum eller i JP tilsyneladende, der gider at høre på. Jeg har forøvrigt lade mig fortælle, at han i forsommeren i Politiken måtte indrømme, at han havde løjet om som bedstefar Josef Mengelse fødseltidspunkt, da han " testede " astrologien.

Kære Sidsel Larsen!

Jeg har surfet lidt rundt på din side, og jeg må derfor bryde mit " løfte " om ikke at trænge ind i privatlivets fred. Men jeg synes, at jeg bliver nødt til at korrigere forkerte oplysninger. Det er du givet også selv interesseret i.

Du skriver under: Myte og Videnskab, at der var astrologer, der klagede til Pressenævntet i forbindelse med udsendelsen " Fornemmelse for Snyd" , og at de ikke fik medhold.

Det er ikke sandt! Der var ingen astrologer, der klagede til Pressenævntet! Så vidt vides var der kun èn person, der gjorde dette, og det var en " ansigtstyder". Han fik ikke medhold.

Vedr. astrologiens videnskabelighed er det desværre også en misforståelse, du bringer til torvs. Ingen blot nogenlunde normal astrolog vil kalde astrologi for en videnskab. Det er faktisk det første, som jeg fortæller folk, at den IKKE er.

Læs venligst: www.erhvervsastrologi.dk - analyser - smilehullet. Her ligger svarene til skepticisterne.

God research er en glimrende kvalitet.

Med venlig hilsen

Karen Boesen

Ovenfor refereres der til min hjemmeside vedrørende påstanden om "at visse dele af astrologien er bevist". Hjemmesiden er ikke blevet opdateret længe, så jeg har ikke den nyeste udvikling med. I disse år finder der en intensiv research sted i astrologiens videnskabelighed, se f.eks. http://www.astroinvestigators.com. Personligt er det lykkedes mig at skabe et neuralt netværk (kunstig intelligens) som kan påvise tilknytning mellem et givet horoskop og en bestemt profession. Indtil videre har jeg trænet det neurale netværk til at genkende naturvidenskabsmænd og politikere. En træningssession er meget tidskrævende - den tager 5-6 måneder. Jeg er begyndt at dokumentere min forskning, men indtil videre har forlagene afvist at trykke mit arbejde med den begrundelse, at det er for nørdet og for "smalt". Sagt på en anden måde: Der er for meget matematik i det, det er for kompliceret, det er ikke på det damebladsniveau, som de fleste astrologer befinder sig på. Jeg har også søgt med lys og lygte efter mennesker, der ville hjælpe mig med en uvildig test - men er indtil videre blevet afvist af både astrologer og forskere med begrundelsen, at det er for tidskrævende. På et eller andet tidspunkt må det lykkes at bryde igennem...

Skriv en kommentar

Seneste kommentarer

Dette er ikke et offentligt debatforum, men min private blog, så opfør dig venligst som gæst. Hvis du vil skrive en kommentar kan du enten klikke på linket lige under den post du vil kommentere - eller på postens link her (du kan skrive din kommentar nederst på siden):
Powered by Movable Type 3.2