« Bevidste patienter | Forside | Det spirituelle G-punkt »

Kræftpatienter, pas på Dr. Ryke Geerd Hamer

Dr. Ryke Geerd Hamer er endnu et grumt eksempel på hvor farlig alternativ kræftbehandling KAN være. Også han opfatter sig selv som en pioner, en martyr, der trods modstand kæmper for at udbringe sit budskab - som er at al kræft skyldes et stort, uforberedt chock. (Og at alt det lægerne prøver at bilde os ind selvfølgelig er noget sludder).
Det farlige er at han fraråder den medicinske behandling og påstår at kræften vil gå i sig selv igen hvis man behandler chocket. Han er blevet dømt for kvaksalveri og har siddet i fængsel for det han gør (og det øger kun martyr-effekten), men alligevel ser hans behandlingsform ud til at have fået fodfæste i Norge og Sverige. Det håber jeg ikke vil ske i Danmark - det ville være en tragedie. Men det ser desværre ud til at han er på vej.

Nyt Aspekt refererer hans metode ukritisk og ligeledes hjemmesiden Selvet. Denne ukritiske referering er dybt problematisk, man kunne ønske at redaktørerne af sådanne steder havde en nedre grænse, men nej...

Fx skriver Dr. Ryke Geerd Hamer at hjernesvulster ikke eksisterer - de er i virkeligheden ødemer - altså væskeophobninger. Metastaser eksisterer heller ikke. Det vi tror er metastaser, skyldes i virkeligheden at chocket over fx at få fjernet et bryst giver os en ny svulst.
Han siger alt muligt som er noget værre sludder og pakker det ind i en videnskabelighed der kan imponere, men som intet har med videnskab at gøre.
Det farlige er at hans ideer nemt kan passe ind i det verdensbillede som nogle har af at kroppen kan reparere sig selv, og det er en form for "ubalance" der kan rettes op på. Hamer rammer lige ned i den modstand der er mod at opfatte kroppen som noget der skal repareres - den skepsis der er mod traditionel medicin som kan få nogle til at betvivle det gode i at blive "repareret" med kirurgi, strålebehandling og kemoterapi.
Jeg har kendt for mange der er døde af kræft til at acceptere at han vildleder mennesker der får konstateret kræft og prøver at holde dem væk fra medicinsk behandling.

Kommentarer

Siden hvornår har psykoterapeuter, naturmedicin osv. kunnet fås gratis? Det er for nemt at afvise medicin på baggrund af at der er nogen der tjener penge på det. Det er der sandelig også indenfor det såkaldt "alternative".
Dr. Hammers ide om kræftudvikling passer ikke med den empiri vi har på kræftsygdomme, derfor er det svært at tage hans "teori" alvorligt andet end som en mand det er værd at advare mod.

Psykoterapeuter og naturmedicin er selvfølglig ikke gratis, men de er langt billigere end det, det koster i det autoriserede system. Jeg blev selv helbredt for 3 uhelbredelige sygdomme for 25 år siden, og det er irrelevant for mig om metoden er empirisk, dokumenteret eller videnskabeligt bevist. Det er resultatet, der tæller. Der er gode og dårlige resultater i både den ortodokse og den seriøse del af det alternative terapisystem. Derfor skal vi være både kristike og søgende efter sandheder begger steder. Det er forbudt for læger at beskæftige sig med alternative medicin, derfor må de ikke forske i det. Det kræver lovændring. Det er et politisk problem, ikke et videnskabelig problem.

Man skal være kritisk både over den, der tror blindt på det alternative eller på det ortodoks system. Der er sandheder og grovhed på begge sider. Jeg undrer mig over at man ikke afprøver Dr. Hammers påstand før man kriticerer ham.
Hvem er interesseret i at bevise at cancer kan behandles med psykoterapi, naturmedicin og andre uautoriserede metoder? Er det ikke naivt at tro at medicinalle industri er interesseret i behandlingsformer, der ikke give profit?
Dansker er et politisk bevidst folk, der er ved at opdage hykleri, magtmisbrug og manipulation bag den ortodokse system. Når Dr. Hammer kommer ud af fængelsen, vil mange tænkende mennesker find ud af hvem han er, og hvem er de mennesker, der forfølge ham.

Svar til Jesper
Forbudt eller ej. Jeg kan fortælle, at jeg opgav mit medicinstudie på Panum Institutet i 1989, netop fordi jeg fik fortalt, at jeg ikke ville kunne realisere min drøm om at forene det alternative terapisystem med det traditionelle system. Den gang accepterede lægerforeningen ikke et medlem, der beskæftigede sig med alternative terapier. Jeg ved ikke hvordan der er i dag. Jeg konstater bare, at der er stadig meget modstand og uvilje mod at forske seriøst i det. Ja, det er mig Nehemias, der har holdt en del kurser. I er velkommen til at kontakte mig på min e-mail adresse: nt@city.dk

Forbudt, ligefrem? Det lyder godt nok underligt. Hvordan er der så kommet akupunktur ind på hospitalerne?

Hvis de alternative former for behandling rent faktisk virker, så er det jo 'bare' et spørgsmål om at indsamle viden omkring det. Det kunne i den sammenhæng da være spændende at se hvad læger siger til dine journaler, når du er blevet helbredt på den måde.

Noget helt andet og mere personligt - er du den Nehemias der har kørt en del kurser for nogle år tilbage? Hvis du er har min kone gået til kurser hos dig og har faktisk prøvet at finde dig for mindre end en måned siden.

Ja, verden har ændret sig siden dengang.
Der er større åbenhed overfor det såkaldt "alternative" - som jo ikke længere er alternativt når det som akupunktur bliver integreret i sundhedssystemet.
Men de ting som Dr. Ryke Gerd Hamer påstår, er noget helt helt andet. Den mand er farlig for kræftpatienter fordi han råder dem til at sige nej til lægernes kræftbehandling og i stedet gå i psykoterapi. Med grumme resultater.

Jeg er enig om at det er farligt at sige nej til lægernes kræftbehandling og gå til psykoterapi alene. Desuden findes der flere årsager til cancer. Dr. Rykke har observeret at psykiske traumer kan være en årsagen til cancer, men hvis han siger at psykoterapi alene vil kurere cancer, har han misforstået mange ting. Det er det, der er problemer: Der er misforståelse alle steder, og alle holde fast på det, man tror der er sandt. Det er på tid at samle alle videnskabelige og empiriske viden om cancer og andre sygdom, og afprøver disse erfaringer. Det er godt at akupunktur blev anerkendt. Men siden akupunktur blev introduceret i vesten er det sket en kæmpe udvikling indenfor den seriøse del af alternative terapi. Ny former for psykoterapi og plantamedicin kan bestå enhver videnskabelig test. Et eksempel er den brasilianske frugt GRAVIOLA, der har en virkning på cancer, der er 10 gange stærker end kemoterapi. Er den medicinale industri interesseret i beviset på det?

Nu er det faktisk ikke medicinalindustrien der alene bestemmer hvad der bliver testet, så det skal de slet ikke bestemme.

Er naturprodukt-industrien interesseret i at deres produkter bliver testet ordentligt - også hvis det viser sig at de ikke har nogen virkning eller har store bivirkninger? Det kunne man vel lige så vel spørge om.

Og i tilfældet Graviola så tyder forsøg med dyr på at der er endog meget stærke bivirkninger. Men hvis du har beviset på at det virker mod kræft synes jeg da at du skal overbevise Kræftens Bekæmpelse om det (se her). De er i øvrigt ikke i lommen på medicinalindustrien, skal jeg hilse og sige. De støtter faktisk forskning i alternative behandlingsformer.

Den "farlige" alternative verden står for skud.Hvornår mon der kommer et indlæg om den "farlige" ortodokse behandlerverden ?

Der må være en interesse og gode intentioner hos både den medicinal- og naturmedicinindustrien i at bevise at deres produkter virker. Det er også godt at kræftens bekæmpelse er uafhængig af medicinal industri og støtte forskning i alternativ behandlingsformer. Problemet er at man kæmper for at finde en standard behandling for cancer. Men der findes ingen standard patienter.

Der findes over 200 slags cancer der, ligesom mange andre sygdomme, er skabt af et samspil af genetiske faktorer, socialt og fysisk miljø, personligheds typer og mange psykiske faktorer.

Rent genetisk reagerer mennesker meget forskellig fra hinanden, afhængig af ens vævstyper (HLA-system). Der findes mange HLA-typer, som har betydning for hvordan man bliver syg og hvordan man reagerer på medicin. Derfor er dyrforsøg ikke meget værd.

Personligheds typer, følelser, traumer, chock og andre negative oplevelser spiller også en stor rolle i hvordan man bliver syg, og hvordan man kureres. Forskere skal tænke holistisk og tage udgangspunkt i personens genetiske, fysiske, psykiske, sociale og kulturele baggrund. Det er personen, der skal behandles, IKKE SYGOM, DER SKAL BEKÆMPES. Natur eller ortodoks medicinen kan støtte personen under en helheds behandling, og derfor skal de tilpasses hvert individ. Mange mennesker bliver også kureret med bekæmpelse af sygdom, men det er bedre af behandle helheden - personen og sygdommen.

Hvilken type behandling til hvem? Lad os få svar på dette spørgsmål i stedet for at kritisere hinanden og kæmpe for at finde en mirakel kur til cancer. Vi bør lære af hinandens erfaringer. Alternativ er ikke et alternativ, men en komplementær støtte.

Der er bevis på at den brasilianske frugt GRAVIOLA, vitamin B17, glyko og mange andre ting har helbredt cancer, men det er ikke bevis på, at det virker på alle mennesker og på hvilken af de over 200 former for cancer.

Jeg blev selv kureret for prostata cancer og 3 andre uhelbredelige sygdomme med en kombination af forskellige former for kropspsykoterapi og natur medicin, men jeg er slet ikke interesseret i at bevise nogen som helst om det. Det ville give falsk forhåbninger til alle, der drømmer om en mirakel kur. Den kombination af terapier, der blev sat sammen til mig passede til hele mit system - både fysisk, mental og spiritual. Jeg kan ikke garantere, at det kan bruges til anden person med de samme symptomer. Men jeg kan coache en person i at finde ud af hvordan man skal håndtere sit problem. Det er noget personlig, der ikke kan måles og vejes. Der er ikke beviser, vi har brug for, men NYTÆNKNING og NYTÆNKNING hos både alternative og ortodokser. TÆNK! TÆNK! TÆNK!...

Hej Nehemias

Vi er enige så langt at kræft ikke er en enkel sygdom, som der vupti kan findes en hurtig mirakelkur for (men man kan jo altid håbe!).

Jeg mener ikke der eksisterer dokumentation for at personlighedstype og psykiske traumer spiller ind på udvikling af kræft. Undersøgelser af vietnamveteraner og forældre der har mistet et barn viser at de ikke har en øget hyppighed af kræft i forhold til resten af befolkningen.
Der er dokumentation for at deprimerede kræftpatienter har sværere ved at komme sig ovenpå en kræftsygdom, men det er jo noget andet.
Jeg er ikke enig med dig i at dyreforsøg ikke er noget værd. Det er et meget vigtigt led i udviklingen af medicin - jeg ville nødigt have de brugte mennesker som de første forsøgspersoner! Selvfølgelig har resultater opnået ved dyreforsøg deres begrænsning, men mus/grise/aber/hunde har hver især nogle kropslige reaktioner der minder om bestemte dele af menneskets og er derfor meget værdifulde.
Jeg ville ønske det ikke var nødvendigt - det er synd for dyrene, men jeg ser intet alternativ.

Jeg har aldrig set nogen dokumentation for at graviola skulle kunne helbrede kræft hos mennesker. Hvis du har en reference, vil jeg gerne have den. Det skulle da være nogle helt nye resulater. Som Torben nævnte lyder graviola ikke så lovende når man læser på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside - slemme bivirkninger og kun gode resultater i petriskåle.

Vitamin B17 og glyko har jeg aldrig hørt om som middel mod kræft.
Hvis du mener glycoernæring kan jeg oplyse at der ingen dokumentation eksisterer.
På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside kan man bla. læse følgende om glycoernæring:

"På internettet er der mange informationer om glycoernæring. Især på udenlandske sider, men der er også danske sider om glycoernæring. På hjemmesiderne står, at effekten af sukkerstofferne bakkes op af utallige videnskabelige artikler. Og der er databaser med mange referencer og patienters historier.
Men det er ikke lykkedes os at finde nogen videnskabeligt anerkendt undersøgelse af virkningen af glycoernæring. Ingen af de artikler, som vi kunne finde, har reelt undersøgt disse sukkerstoffers virkning på kræft, når de tages som piller eller pulver."

Så det kniber med dokumentationen og Kræftens Bekæmpelse kan da heller ikke anbefale brugen.

Se evt. andetsteds på denne blog om hvorfor personlige oplevelser ikke kan bruges som dokumentation.

Til slut vil jeg fortælle at der findes en norsk undersøgelse (som jeg omtalt mange gange på denne blog!) der viser, at der er større dødelighed hos kræftpatienter der supplerer den almindelige behandling med alternativ behandling. Sandsynligvis fordi de venter for længe med at gå til lægen ved tilbagefald.

En ny undersøgelse som man kan læse om på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside, viser at kræftpatienter der bruger alternativ behandling oplever en forbedret livskvalitet.

Så bedre livskvalitet, men større risiko for at dø - det er hvad statistikken siger om kræftpatienter og alternativ behandling.

Jeg mener Kræftens Bekæmpelse griber det an på den helt rigtige måde når de er åbne, men kritiske.

Du skriver tidligere at Dr. Ryke Hamer "har observeret at psykiske traumer kan være årsagen til cancer" - jeg vil lige pointere at han ikke har dokumenteret dette. Det er hans teori, men han har ingen dokumentation der støtter denne teori. Det synes jeg lige det er vigtigt at understrege. Men jeg er da glad for at du kan se at han er galt afmarcheret! :-)

Venlig hilsen
Sidsel

Kære Sidsel


Jeg er sikker på at vi er enige om mange ting. Jeg vil også anerkende dig for dine synspunkter. Du har faktisk inspireret mig til at være endnu mere på vagt overfor teorier og beviser. Jeg ønsker bare at gøre opmærksom på, til dig og andre, der søger flere sandheder omkring cancer, at være mere åben overfor de ikke dokumenterede erfaringer. De uortodokse terapeuter har hverken tid eller ressourcer til at dokumentere deres arbejde. På trods af der findes flere ting, der er vel dokumenteret.

Dr. Hamer har i sin bog "Krebs ein Krankheit der Seele" vist nogle interessante eksperimenter omkring forhold mellem psyken og cancer. Heide Tuft i sin bog "Min Kræft mit Ansvar" har også interessante informationer om andre syn på cancer, mange fattige i Brasilien, hvor jeg kommer fra, bliver kureret med graviola, aloe vera og andre planter, en kreds af læger i Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin, har også erfaringer med udokumenterede behandlingsformer. Professor Abreu Matos fra Universidade Federal do Ceará i Brasilien, har dokumenteret virkning på 60 forskellige brasilianske planters helbredende effekt. Der er tusindvis af terapeuter verden over med en masse erfaringer, der kan gavne cancerforskning.

Hvilken fordomsfri institution i Danmark vil afprøve disse teorier og erfaringer?
Hvordan kan man gardere sig for en tendens mange forskere har til at bevise eller
modbevise kun det, de tror på?

Kræftens Bekæmpelses undersøgelse af kræftpatienter der bruger alternativ behandling viser at man får et bedre livskvalitet, men større risiko for at dø. Har man undersøgt hvorfor? Der findes talrige former for alternativ behandling. Har man undersøgt alle?

Du siger at undersøgelse af vietnamveteraner og forældre der har mistet et barn viser at de ikke har en øget hyppighed af kræft i forhold til resten af befolkningen. Her er netop et godt eksempel på et bevis, der bekræfter en tro på, at psykiske faktorer har ingen betydning for udvikling af cancer. Der findes en masse litteratur, der beviser lige det modsatte med cases, dvs. erfaringer fra real life, der bekræfter at ubearbejdede traumer, konflikter og andre emotionelle problemer er med til at udløse cancer og mange andre sygdomme.

Hvad med starte med patienten selv? At undersøge deres livshistorier, gener, vævstyper, tro, kultur, miljø, osv. for at finde ud af samspillet mellem alle disse faktorer? De dokumenterede og ikke dokumenterede teorier og erfaringer vil sikkert hjælpe til at finde et svar på nogle spørgsmål. Måske ville man opdage, at der ikke findes en sandhed, men mange brudstykker af sandheder.

Venlig hilsen

Nehemias

Du skriver: "Der findes en masse litteratur, der beviser lige det modsatte med cases, dvs. erfaringer fra real life, der bekræfter at ubearbejdede traumer, konflikter og andre emotionelle problemer er med til at udløse cancer og mange andre sygdomme".

Denne litteratur er bare ikke VIDENSKABELIG litteratur og det er hele forskellen. Og Case stories fra pseudovidenskabelige værker er altså ikke mere REAL LIFE end de mennesker der har deltaget i kontrollerede undersøgelser.
Så der er ikke nogen dokumentation for at psykiske traumer er årsag til kræft. Det er en udbredt folketro - men dels er det forkert og dels synes jeg det er problematisk på den måde at give patienten "skylden" for deres sygdom. Det er fint og godt at de handler - at de føler de kan gøre noget positivt for deres egen helbredelse, men ligefrem at give dem ansvaret for udviklingen af sygdommen, synes jeg er for stærk kost.

Det er meget muligt der ligeledes eksisterer beretninger om folk der er blevet helbredt vha graviola, aloe vera og bøn, men det er ikke det samme som dokumentation. Disse beretninger er forførende, men du ved sikkert ligesåvel som mig at man kan finde de mest utrolige beretninger om folk der er blevet helbredt ved at drikke vand fra en særlig kilde, ved at drikke the eller ved at svinge en død kat over hovedet! Hvordan skal man sortere skidt fra kanel? Det kan man kun ved kontrollerede undersøgelser.

Jeg vil virkelig anbefale dig at læse den glimrende artikel som står på denne adresse:
http://www.psy.au.dk/bobby/alternat.htm
Den fortæller om hvordan man kan vide om en behandling virker.

Og så kan jeg oplyse at VIFAB støtter forskning der undersøger såkaldt alternativ behandling. Jeg ved der foregår en del forskning fx omkring akupunktur, zoneterapi, diverse kinesiske urter osv. Så det er ikke så håbløst som du fremstiller det. Der er såmænd meget stærk interesse for at undersøge det.
Men problemet er bare at resultaterne ikke bliver taget for gode varer af de alternative, hvis det viser sig at det ikke virker! Så mener de blot at man ikke kan undersøge det med almindelige forskningsmetoder. Og hvor er vi så?
Zoneterapeuterne har fx ikke droppet ideen selvom undersøgelser har vist at det ikke har nogen effekt som fodmassage ikke også har. Og det er nok ikke anden effekt end placebo.
Astrologerne og homeopaterne fortsætter også ufortødent selvom alle tests har vist at det er sludder fra ende til anden.
Men derfor er det selvfølgelig stadig vigtigt at undersøge lovende behandlingsformer - det kunne jo være, som med akupunktur, at man finder noget guld.

Kære Sidsel

De tusindvis af mennesker verden rundt, der lige som mig, er blev kurrerede for uhelbredelige sygdomme er lige glade om et system er videnskabelige eller pseudovidenskabelige. Effektivitet er bevis for sandhed.

Hvad med de mennesker, der invalideres og dør hver dag på grund af bivirkning af de såkaldte videnskabelige dokumenteret behandlinger.

Hvornår vil du opdage af KEJSEN ER NØGNE, kære Sidsel?

Kærlig Hilsen

Nehemias

Øh, har du overhovedet læst det jeg har skrevet?

Hilsen Sidsel

Hej Sidsel

Jeg har læst det, du skrev. Du gentager din blide tro på de såkaldte videnskaber, og generaliserer alt andet som pseudvidenskabeligt. Hvordan ved du at al litteratur omkring uortodoks terapi er pseudovidenskabelig? Har du læst alt, hvad der findes på alle sprog i de forskellige lande?

Du gentager den kendte jargon om "videnskabelig bevis, tro flytter bjerge, placebo effekt, pseudovidenskab" og andre argumenter, som alternative modstandere bruger i et desperat forsøg på at fastholde et forældet paradigma. Folk høre og ser hvad sker på hospitaler, med invaliderende medicin, dødlighed pga. uduelig behandlingsformer, osv.

Tusindvis af danskere der er blev kureret ved hjælp af zoneterapi, vil ryster på hovedet, når de hører din påstand om at "undersøgelser har vist at det ikke har nogen effekt som fodmassage". Det er også useriøst, at påstå af zoneterapi, akupunktur, osv. er en effektiv behandling for alle.

Du taler om forførende beretninger. Alle beretninger er forførende. Du prøver også desperat at forføre andre med dine beretninger. Tænkende mennesker lader sig ikke forføre af hverken dine eller mine beretninger. De kan se hvornår Kejseren er nøgen og hvornår Kejseren har tøj på.

At hjælpe patienten til at forstå hvordan ens livshistorie kan være en vigtig faktor i årsagen til sygdom er ikke "at give patienten “skylden” for deres sygdom". Tværtimod, der er en stor hjælp, især når man samtidig har effektive redskaber til at hjælpe dem. Det er disse redskaber jeg ønsker at afprøve ved en seriøs forskning. Men så skal forsker opgiver deres århundrede gamle paradigma om videnskabelig bevis. Der er stærk brug for nye modeller og nytækning i videnskabelig forskning.

Din udtalelse om homøopati skriger højt om din uvidenhed om dette emner. I Grækeland, England, Tyskland og Brasilien er homøopati et valgfrifag for læger, der ønsker at have det som en speciale. Englands kongehus har haft homøopatisk læger i mere end en generation. Vil du påstå at tusindvis af læger forskellige steder i verden er pseudolæger, fordi de bruger noget, som den magtfulde medicinale industri ikke bryder sig om?

Du fastholder din påstand om at der ikke findes dokumentation for sammenhæng mellem psykiske faktorer og cancer. Hvordan ved du det? Har du undersøgt alt? Hvad med den nye viden indenfor psykosomatik? Kender du resultater af disse studier?

Du synes at VIFAB´s støtte til alternative behandlingsformer ligesom Kræfte Bekæmpelses forskning på akupunktur, zoneterapi og urtemedicin er et stor fremskridt. Deres konklusioner er netop et bevis på, at de vil bekræfte kun det, de tror på. Ulve der vogter får spiser dem også.

Det alternative terapi system er også forældet. Der er også mange alternative tilhængere, der gør modstand mod nye ting, som ikke passer i deres modeller. Det er meget konfortabelt at holde fast på en standardiseret behandlings form, og jeg gentager: Det findes ikke standardiserede patienter. At påstå at akupunktur kurerer cancer, fordi nogen har god erfaring med det, er også dybt useriøst. Der er skidt og kanel i begge systemer. Der er på tide at lave en general reform i alle systemer. Der er overtro begge steder. Men overtro er åbenbart ikke overtro, når den er autoriseret af magthaverne og den, der har patent på sandheden.

Venlig hilsen

Nehemias

Kære Nehemias

Jeg har ikke andre kommentarer til det du skriver, at jeg ikke synes at folks personlige beretninger er dokumentation. Og at den eneste måde at finde ud af om noget virker er ved at undersøge det i kontrollerede, videnskabelige undersøgelser. God, videnskabelig forskning bliver publiseret i gode, videnskabelige tidsskrifter og alt andet kan jeg ikke tage alvorligt.
Du har så en anden opfattelse, og fred være med det. Jeg kan bare ikke se hvordan du så vil skelne mellem skidt og kanel?

Hilsen Sidsel

Jeg har også en bemærkning om den "død kat", du nævner for at latterliggøre det alternative behandlingssystem.

Der er overtroisk folk, der "svinger en død kat over hovedet" for at helbrede folk.
Der er også overtroiske folk, der hælder giftstoffer i folk, og kalder det for "dokumenteret videnskabelig bevis." Når kemikalien kommer til at invalidere eller dræbe folk, bliver den forbudt her, og i visse tilfælde bliver den solgt i den 3. verden.

Har du hørt om den gigt medicin der blev forbudt i Amerika for nylig, fordi den skader patientens hjerte?

Der er 50 tusind dansker, der tager denne medicin. Kan du føle med dem, der nu kan føle sig skræmt over den risiko de løber nu?

Kejseren og folk kan lade sig bedrage, men der er en der opdager bedraget, kære Sidsel.

Kære Sidsel

Jeg anerkender din opfattelse. Selv om jeg har ret i min opfattelse, er det ikke sikkert at folk er i stand til at bruge det på en forsvarlig måde. Det er ikke nemt at skelne skidt og kanel.

Lægevidenskaben har alligevel gjort stor fremskridt på mange områder. Det er mere sikkert at blive behandlet under et kontrolleret system.

Uanset hvad man vælge risikerer man alligevel at dø af det. Livet er i sig selv noget farlig.

Kærlig hilsen

Nehemias

Det er ærgerligt at Dr. Hamer er så uhyre dårligt til at skrive om sine opdagelser. Det er det, der gør at folk ikke forstår. Jeg har været på en indledende 3-dages kursus i hans teorier. Det tager tre dage at fatte bare grundlaget, da det er så gennemtænkt og gennemprøvet og grundigt, og indebærer langt, langt mere end bare teorien om nogle psykiske choks. Desværre får man det forkerte indtryk ved at læse selv hans egne skrivelser. Selvfølgelig skal man ikke bare sige nej til behandling p.g.a. at man har nogle konflikter, der bare skal løses. Det er langt fra meningen. Det er meningen at vi skal få øjnene op for noget vi ikke har kunnet se, og det vil komme hen ad vejen, hvor der er nogle, der er begyndt at forstå Hamers teorier og undervise i dem. Kræftbehandling vil med tiden udspringe af teorierne, men vi er langt fra det niveau på nuværende tidspunkt. Og selvfølgelig er hans teorier ikke fuldkomne. Intet i verden er. Men han er godt nok kommet RIGTIG langt. Hold øjnene og ørene åbne.

Tænkte jeg det ikke nok - hvor er det deprimerende. Dr. Hamer vinder nu tilhængere i Danmark.

Jeg kan forstå på Diane at det kursus hun har været på åbenbart var mere moderat i sin tolkning af Dr. Hamer og at de altså ikke fraråder behandling.
Det er jo meget godt, men det undrer mig, da Dr. Hamer netop siger at fx kirurgi giver svulster!
Det må jo betyde at man skal undgå kirurgi?
At hans ideer bliver moderet ændrer ikke på at de er grundlæggende forkerte. Hvis kræft skyldtes chok, skulle man se at forældre der mister deres børn i højere grad skulle få kræft - det gør de ikke. Det samme gælder Vietnamveteraner - så den emipiriske evidens mangler simpelthen.

PS - beklager at indlæggene i denne tråd står i en mærkelig rækkefølge, jeg aner ikke hvordan det er sket.

Så pas på kræftpatienter, Dr. Hamer er kommet til Danmark. Husk jeres kritiske sans og tal med enten patientforeningen Tidslerne eller Kræftens bekæmpelse før I kaster jer ud i noget.

Og husk den norske undersøgelse der viste at dødeligheden hos kræftpatienter var højere i den gruppe, der brugte alternativ behandling. Pas på jer selv.

Hvis man kan læse tysk er denne artikel på Deutsche Krebsgesellschaft god at blive klog af:
http://www.krebsgesellschaft.de/pressemeldung_detail,895,,16104,detail.html

Bemærk at udover at Dr. Ryke Hamers "nye medicin" er noget pseudovidenskabeligt vrøvl er han også antisemit.

Diane og andre - prøv at læse dette (hvis I kan tysk! Det er ikke helt nemt at stave sig igennem) og overvej argumenterne igen. Jeg håber meget at denne "behandlingsform" ikke får fodfæste i Danmark. Det er synd for kræftpatienterne og for de alternative behandlere der bliver forført til at bruge metoden.

NEHEMIAS TAVARES,
I want to speak with you.
Please enter urgently in
contact with me.
Your friend. Leda Piranda -
BRASIL!

NEHEMIAS TAVARES,
I want to speak with you.
Please enter urgently in
contact with me.
Your friend. Leda Piranda -efcardosojr@uol.com.br or
lpc_49@hotmail.com
BRASIL!

NEHEMIAS TAVARES
I want speak with you
urgently.
Please contact with me:
efcardosojr@uol.com.br
or lpc_49@hotmail.com
BRASIL

Skriv en kommentar

Seneste kommentarer

Dette er ikke et offentligt debatforum, men min private blog, så opfør dig venligst som gæst. Hvis du vil skrive en kommentar kan du enten klikke på linket lige under den post du vil kommentere - eller på postens link her (du kan skrive din kommentar nederst på siden):
Powered by Movable Type 3.2