« Det spirituelle G-punkt | Forside | Farlige "naturcremer" mod eksem »

Miraklernes tid er endnu ikke forbi

En anden rigtigt interessant artikel i Weekendavisen d. 6.-13. maj "Tro, håb og videnskab" handlede om en debataften med en kræftlæge (overlæge og forsker ved Kræftens Bekæmpelse Christoffer Johansen) og en katolsk teolog (Niels Christian Hvidt). Emnet var "Kan man blive helbredt ved at tro på Gud?"
Ikke overraskende var de to oplægsholdere ikke enige.
Det er ikke bevist at tro kan helbrede, men som teologen sagde: "Gud vil ikke bevises, Gud vil elskes". Jeg vil nu ikke vove danne mig nogensomhelst mening om hvad guderne vil og ikke vil, men der er undersøgelser der peger i begge retninger - nogle viser at forbøn kan have en vis effekt andre afviser det. Så det kan der ikke drages nogen endelig konklusion på. Men virker det at bede hvis man ikke tror? Og virker det hvis nogen beder for en der ikke tror? Det er ikke undersøgt og bliver det måske heller ikke. Og måske godt det samme. Der er trods alt behandlinger der har en langt bedre succesrate og som også virker selvom patienten ikke tror på det - ja, selvom patienten er bevidstløs.

Skriv en kommentar

Seneste kommentarer

Dette er ikke et offentligt debatforum, men min private blog, så opfør dig venligst som gæst. Hvis du vil skrive en kommentar kan du enten klikke på linket lige under den post du vil kommentere - eller på postens link her (du kan skrive din kommentar nederst på siden):
Powered by Movable Type 3.2