Arkiv: august 2004

« juli 2004 | Forside | september 2004 »

30.08.2004

Kastberg fjerner artikler

Man kan nu ikke længere finde artiklerne "AIDS og kræft - samme årsag, samme behandling!" eller "Amazonplante, 10.000 gange stærkere end kemoterapi, hemmeligholdt siden 70´erne!" på Michael Kastbergs hjemmeside. Mon det skyldes at han er kommet på bedre tanker efter Operation X afslørede ham?
Nix.
Han skriver stadig: "kræften havde en klar grund i en parasitinvasion! Dette er lægerne desværre ikke så lydhøre overfor, hvorfor jeg har valgt, at stå alene med mine resultater, og derpå videregive dette til menig mand. Måske en dag læger vil indrømme, at der er noget om snakken…det synes jo lige til."

Måske er de ikke så lydhøre, fordi der netop ikke er noget om snakken?

"I 1913 publicerede den danske patolog, Johannes Andreas Grib Fibiger resultater af sin forskning, hvori han beviste, at kræft skyldes en parasit."

Kastberg glemmer bare lige efterspillet hvor parasitterne pludselig forsvandt da han skiftede bager - og dermed foder - til rotterne. Videnskaben bevæger sig hele tiden - engang var der også nogle der foreslog at kræft var en bakterieinfektion.... men videnskaben dropper teorier efterhånden som de viser sig ikke at holde. Videnskab beviser aldrig noget, den sandsynliggør det blot.

Og selvom han for tiden prøver at lægge afstand til Hulda Clark, kan man stadig finde dette på hans hjemmeside:
"Kilde: The Cure For All Diseases af Hulda Regehr Clark".
En fiks lille litteraturhenvisning til Hulda!

Gang i den

Der er gang i diskussionen om Kastberg ovre hos min søde kæreste Torben Sangild.
Kig ind!

27.08.2004

Kastberg tager afstand fra Hulda Clark

Hr Kastberg er begyndt at lægge markant afstand til Hulda Clark metoden.

I en artikel i Fredericia Dagblad 25 august 2004 "Alternativ behandler sender regning for hærværk til TV 2 " udtaler Michael Kastberg :

"Det er jo ren heksejagt, det her. Jeg har aldrig haft noget med Hulda Clark konceptet at gøre. Jeg er blevet skåret over én kam med nogle kvaksalvere i København, siger han."

Og minsandten, omtalen af Hulda Clark metoden er øjensynlig fjernet fra hr Kastbergs hjemmesider:
Prøv for eksempel at sammenligne denne tidligere version - klik her
med den nuværende - klik her.
(i den nuværende version skriver han "en forskers teorier omkring parasitter, som der grundigt blev gjort rede for i adskillige tykke bøger...". I stedet for "Hulda Clark" - red.)

Særlig interessant er det at læse hr Kastbergs oprindelige Hulda Clark artikel i Alternativ Info - klik her.

- citat:
"Da jeg så i 1998 tilfældigvis hørte om Dr. Hulda R. Clark, og hendes overbevisende plantekur, som har reddet hundredvis af terminalsyge kræftpatienter i USA, kunne jeg efter nærmere indsigt se, at det var samme fremgangsmåde, som den min indianer-stedfar havde benyttet - blot med andre planter. Jeg var ikke i tvivl. Min egen helbredelse bekræftede fuldt ud Dr. Hulda Clark's metoder."

(Iøvrigt ændrer det ikke på sagen, at han nu tager afstand fra Hulda Clark. Han fandt stadig de for lægerne usynlige parasitter i en tynd kop the. Og påstod at journalisten der spillede patient, havde risiko for at udvikle kronisk lymfatisk leukæmi fordi parasitterne nok var gået i hans knoglemarv - red.)

Artiklen i Fredericia Dagblad lader ingen tvivl, de alternative behandlere, som ellers hævder at basere deres metoder på næstekærlig medmenneskelighed, ikke viger tilbage for amerikanske metoder :
"Et sagsanlæg og krav om millionerstatning er på vej, lover han."
Og som hr Kastberg supplerer - "Hvis hetzen mod mig lykkes, flytter jeg klinikken til Houston, Texas, hvor vi allerede har licens og en søsterklinik. Så må danskerne tage derover, hvis de vil have mine behandlinger..."

Tillad mig, med risiko for at blive slæbt for retten, at henvise til Per Borgaards - synes jeg - rystende interview med en døende cancerpatient :De har let spil, for vi er verdens mest taknemlige bytte. Vi vil så gerne tro på løfter om liv og helbredelse. De kan flå os efter behag
- klik her

mvh Mogens Winther

(Dette er allerede skrevet af Mogens Winther i en kommentar her på bloggen, men jeg synes det skulle højere op og havde et par tilføjelser - i parantes - mvh Sidsel)

23.08.2004

Åbent brev til Michael Kastberg

Kære Michael Kastberg

I går kom vi hjem til en telefonbesked fra dig hvor du inviterede Torben til at komme og se hvorfor vi tager grueligt fejl i vores kritik af din teori om kræft. Du sagde også at du havde anlagt sag mod TV2 og mig.
Jeg vil bede dig om aldrig at ringe hjem til os igen. Jeg blev meget vred over at du ringede - du er velkommen til at skrive på min weblog, men lad være med at blande min privatperson ind i det.
Du ville vel også blive vred hvis jeg ringede til din kone eller dine børn og talte med dem om at din teori om kræft er forkert?
Jeg bryder mig heller ikke om dine metoder med at genere mig ved at ringe til min arbejdsplads. Det vil jeg også bede dig om at lade være med.
Du må prøve at forstå at min kritik af din teori om kræft ikke er et angreb på din person, men netop på din teori. Hvad skulle mit motiv være for at angribe en person jeg aldrig har mødt, blot for at genere ham? Jeg kender dig ikke som person og har bestemt heller ikke lyst til at lære dig at kende efter dette. Grunden til at min kritik især har været rettet mod dig som behandler, er at du har skrevet flere artikler med mange forkerte påstande om kræft. Det er disse artikler der er udgangspunktet for min kritik.
Jeg håber du kan og vil forstå at jeg ikke kritiserer din teori fordi jeg har noget imod dig som person, men fordi jeg har noget imod din teori.

Sidsel

19.08.2004

VIFAB og dokumentationen

Jeg synes det er kritisabelt at VIFAB bruger så meget energi på at skrive om filosofien bag de såkaldte "alternative" behandlingsformer - meridianer, qi osv. - især eftersom det ikke har været muligt at finde nogen som helst fysisk evidens for at disse fænomener eksisterer. En behandlingsform er jo ikke interessant rent sundhedsmæssigt på grund af filosofien bag den, men kun i kraft af dens eventuelle virkninger.
I det hele taget mener jeg man burde gå væk fra at kalde behandling for "alternativ". Det antyder enten at der er tale om et "alternativ" - altså noget man kan gøre istedet for den almindelige behandling, eller at den bygger på et "alternativt" syn på verden - det vil sige et ikke-videnskabeligt.
Istedet bør man bruge betegnelserne "dokumenteret" og "ikke-dokumenteret" behandling. Det kan jo være fuldstændigt ligegyldigt hvem der har fundet på en behandlingsform - om det er en gammel kinesisk metode eller en professor i medicin der har forsket sig frem til det. Det vigtigste vil altid være om skidtet virker!
For at tage et eksempel: Akupunktur har efterhånden vist sig at være effektivt mod lette smerter, men det gør ikke ideen om meridianer mere sand.

Meridianerne er en teori som nogen har fundet på som forklaring på nogle fænomener, men eftersom der ikke kan findes fysisk evidens for deres eksistens, må teorien forkastes. Derfor er meridianerne totalt uinteressante, mens dokumentationen for virkninger og bivirkninger ved akupunktur er vældig interessant.

For eksempel kan man læse på Cochrane om akupunktur i forbindelse med rygestop:

"Main results: We identified 22 studies. We failed to detect an effect of acupuncture on smoking cessation when compared to sham acupuncture at any time point. The odds ratio (OR) for early outcomes was 1.22 (95% confidence interval 0.99 to 1.49); the OR after 6 months was 1.50 (95% confidence interval 0.99 to 2.27) and after 12 months 1.08 (95% confidence interval 0.77 to 1.52). Similarly, when acupuncture was compared with other anti-smoking interventions, we failed to find differences in outcome at any time point. Acupuncture appeared to be superior to no intervention in the early results, but this difference was not sustained. The results with different acupuncture techniques do not show any one particular method (i.e. auricular acupuncture or non-auricular acupuncture) to be superior to control intervention.Based on the results of single studies, acupressure was found to be superior to advice; laser therapy and electrostimulation were not superior to sham forms of these therapies.

Reviewers' conclusions: There is no clear evidence that acupuncture, acupressure, laser therapy or electrostimulation are effective for smoking cessation."

Så alt tyder på at akupunktur IKKE virker til rygestop. Det er en væsentlig information at viderebringe idet mange bruger penge på en behandling der ikke virker.

Jeg håber VIFAB vil arbejde videre med dette. Der er brug for en mere "no-nonsense" tilgang til dette betændte felt. jeg ved at de i øjeblikket diskuterer disse ting og jeg håber det er noget de vil gøre noget ved. Læs en debat om emnet her.

18.08.2004

Kastberg politianmelder TV2

I Vejle Amts Folkeblad 17 august 2004 kan man læse en artikel af Klaus Stausbøll hvor Michael Kastberg spiller rollen so#5{-offer".
Det som Kastberg får ud af dette er at fjerne fokus fra hans markedsførings- og behandlingsmetoder og flytte det over på hvorvidt han er blevet uretfærdigt behandlet. Det er en meget brugt manøvre, og det skal nok lykkes ham at få mange overbevist om at han er blevet lynchet uden grund. Men det ændrer ikke på at det hele er "fup, svindel og fiduser".

I artiklen kan man læse at:
Michael Kastberg meldte TV2 og produktionsselskabet bag udsendelsen, Angel Produktions i København til politiet allerede inden udsendelsen gik i luften, da det gik op for ham, at han var blevet filmet med skjult kamera i sin klinik.
"Men ifølge vicekriminalkommisær Søren Søndergaard, Vejle Politi, er der ikke belæg for at rejse tiltale mod hverken TV2 eller Angel Produktions. - Sålænge optagelserne kun indeholder sekvenser med Michael Kastberg - og ikke hans patienter - er krænkelsesparagrafferne 263 og 264 a i straffeloven, efter vores vurdering, ikke overtrådt. "

Så prøver han en ny metode:
"Politiet modtager nu fra Michael Kastberg en ny anmeldelse mod TV2. - Det fremgik klart og tydeligt af udsendelsen mandag aften, at jeg bevidst blev taget ved næsen af journalisten bag udsendelsen. Journalisten har bevidst sendt mig en falsk og kunstig fremstillet urinprøve uden at fortælle hele sandheden om, hvad jeg vitterligt så i den urinprøve og hvad, jeg vitterligt sagde til ham, da han gav sig ud for at være patient!"

Hertil må man sige - ideen var jo netop det - at vise at Michael kastberg ikke ved hvad det er han ser i sit mikroskop, men bare antager han ser parasitter. Han artsbestemmer dem endda! Hvis man fortalte MK at det her er altså en falsk urinprøve... ja, så går ideen med testen jo ligesom af!
Det bedste man kunne gøre var selvfølgelig at give Kastberg en række urinprøver fra forskellige mennesker - nogle med parasitter, nogle uden og endelig nogle falske urinprøver. Det vil være den bedste test.

"Jeg har aldrig nogensinde fortalt journalist Morten Spiegelhauer - eller for den sags skyld - andre af mine patienter, at de har dødelig kræft. De, som har kræft, har allerede fået diagnosen stillet et andet sted, siger Michael Kastberg, der føler sig endnu mere hængt ud som kvaksalver og fidusmager end før udsendelsen gik i luften mandag aften. "

Nej det har han da forhåbentlig ikke - men det er heller ikke det der bliver sagt i udsendelsen. I udsendelsen siger MK til sin 'patient': "Nu vil jeg jo ikke skræmme dig. Men det kan i værste fald munde ud i kronisk lymfatisk leukæmi".
Og det er sådan set slemt nok. Det skræmmer patienten til at købe kuren (man vil jo nødig have leukæmi!).

Og jeg mener ikke der efter denne udsendelse kan være nogen tvivl om at det er "fup, svindel og fiduser".

17.08.2004

Parasit-flop

Se det var jo et interessant program. Som ventet var det sensationslystent og poppet, og som ventet var det frygteligt pinligt at se på. Jeg kunne godt have ønsket mig at journalisten havde spurgt lidt mere åbent og var gået mere i dybden, men alt i alt var jeg godt underholdt og det var interessant og skræmmende at se Michael Kastbergs diagnose- og markedsføringsmetode. Det var tydeligt at han selv tror fuldt og fast på at han har ret. Gad vide om han efter at have set programmet overvejer at finde ud af hvad det egentlig er han ser i sit mikroskop, som han tolker som parasitter? (krystaller, snavs, revner i dækglasset?) Det blev meget tydeligt for mig hvordan han får solgt sin behandling. Selvom han tilsyneladende ikke selv kunne huske at han havde sagt at journalisten i værste fald kunne risikere at få kronisk lymfatisk leukæmi.

Men først kendsgerningerne der kom frem i Operation X:

1. Hulda Clark-behandlerne finder/opfinder parasitter som folk ikke har. Lizzie Kälhstrøm undersøgte ikke engang sin "patient", men gik simpelhen bare ud fra at alle der er syge, har parasitter.
2. De sælger ulovlig (ikke-godkendt) medicin og ulovligt medicinsk udstyr (de såkaldte ”zappere”)
3. De skræmmer folk til at tage en behandling ved at tale om hvilke alvorlige sygdomme de kan få hvis de ikke tager behandlingen. Michael Kastberg sagde direkte at journalisten i værste fald kunne udvikle kronisk lymfatisk leukæmi.
4. Henrik Dalsmund påstod at det er læger der har undersøgt det. Det er det ikke.
5. Lizzie Kählstrøm lyver om at den danske lægeverden ikke har udstyret til at se de bemeldte parasitter. (Desuden: hvis Kastberg kan se parasitterne i et mikroskop, hvorfor skulle uddannede læger så ikke kunne se dem?)
6. Michael Kastberg kan finde parasitter selv i en falsk urinprøve (bestående af steriliseret vand, the, lidt salt, et gult kemikalie og noget bakteriehæmmende). Hvilket siger noget om metodens ubrugelighed.
7. Formanden for Hulda Clark-behandlerne i Europa siger i programmet: ”Jeg ved ikke om parasitten er der. Du skal være entusiastisk for at opnå den effekt at patienterne tror på det. Tricket er at være begejstret og få dem til at tro på det uden at gå for meget i detaljer.”

Se hvad Torben har skrevet om gårsdagens udsendelse.
Se også sandhedens time som giver dig adgang til hvad Lizzie Kählströms klienter og kursister får at vide på Hulda Clark Klinikken.
Og endelig her kan du finde alt hvad der er skrevet på denne blog om Hulda Clark og Michael Kastberg. Det starter rent kronologisk i bunden.

16.08.2004

Kastberg i BT

Ikke at jeg vil opfordre folk til at købe BT, men heri kan man idag læse artiklen: "Fuplæger snyder kræftsyge" som handler om ingen ringere end Michael Kastberg.
Her citeres Direktør i Kræftens bekæmpelse, Arne Rolighed for at sige "Det lyder som fup og svindel, og nogen, der er ude på at score kassen. Det er jo ekstra farligt, hvis de bilder et sygt menneske ind at de kan helbrede dem, fordi det kan få dem til at fravælge det etablerede system".
Tidslernes formand Marianne Tersgov siger:
»Jeg kan ikke advare nok imod dem. Parasitteorien og den tilhørende »kur« er
simpelthen noget af det mest usammenhængende vrøvl, der findes.
Der står også at Sundhedsstyrelsen nu er gået i gang med en undersøgelse af Hulda Clark-behandlernes markedsføringsmetoder.
Held og lykke herfra.

Husk at se Operation X!

Det er i dag. 'Operation X' i aften kl. 20.00 på TV2 - her bliver parasitterne afsløret som rent tankespind! Nok virker det som et vældigt sensationslystent program, men mon ikke det alligevel bliver tankevækkende TV.
Efter sigende har journalisten både udgivet sig for patient overfor danske behandere (bl.a. Michael Kastberg) og ladet som om han var behandler overfor Hulda Clark-organisationens præsident i Schweiz. Det skal der nok komme noget spændende ud af. Se det!

13.08.2004

Kastberg igen-igen

Så er Kastberg på banen igen. Denne gang har han kontaktet en anden chef på min arbejdsplads og forelagt ham at jeg sidder og blogger indenfor normal arbejdstid. Virkeligt sobre metoder han bruger ham Michael Kastberg. Desværre for ham er jeg på akkord eller 'kontraktansat' i ny-sprog og bestemmer dermed selv min arbejdstid.
Siden han gider bruge tid på at prøve at stoppe mig, må det jo betyde at min kritik af hans teorier om kræft og kræftbehandling har haft en effekt.

Afsløringens time på mandag! Se det!

Mandag d. 16. august sender TV2 programmet "Operation X - parasit" klokken 20:00. Alle der har fulgt med i Kastberg-debatten skal tænde for fjernsynet den aften og se denne afslørende dokumentar.
Med Tv2s egne ord handler det om følgende:
"Operation X afslører fup indenfor alternativ behandling. Skræmmebilleder af farlige parasitter og påstande om helbredelse af det uhelbredelige, lokker syge mennesker til at ofre mange tusinde kroner på fup-behandlinger. Operation X med værten Morten Spiegelhauer forklædt som patient og behandler afslører og infiltrerer den alternative verden."

Seneste kommentarer

Dette er ikke et offentligt debatforum, men min private blog, så opfør dig venligst som gæst. Hvis du vil skrive en kommentar kan du enten klikke på linket lige under den post du vil kommentere - eller på postens link her (du kan skrive din kommentar nederst på siden):
Powered by Movable Type 3.2