« Kastbergs forvandling | Forside | Overtro og Karakteren »

VIFAB har en useriøs hjemmeside

Hvorfor skriver VIFAB (Videnscenter for alternativ behandling) stadig ikke noget som helst om virkningerne af diverse alternative behandlingsformer? Hvorfor skal skatteborgerne betale for en information omkring behandlingsformerne som man kan finde lige så rosende på behandlernes egne sider? Hvorfor denne statslige blåstempling af nogle behandlingsformer som i visse tilfælde er meget langt ude?
Jeg har skrevet til VIFAB før, og de ville overveje at gøre noget ved det... men det har de ikke gjort. Det er sgu for dårligt.
De skriver om deres egen hjemmeside at her kan man finde "saglig og neutral information om alternativ behandling og naturmedicin". Hvor sagligt er det ikke at skrive noget om hvorvidt lortet virker?! Hvor sagligt er det ikke at skrive om den dokumentation der eksisterer for virkning eller mangel på samme?

Fx under akupunktur kan man læse om ordets etymologi, om taoisme, yin og yang og meridianer... men intet om hvordan man indenfor videnskaben forholder sig til akpunkturens virkninger og virkningsmåde.
Man kan ikke læse om de undersøgelser der viser at akupunktur er smertedæmpende, at det ikke virker bedre end almindelig samtale på rygestop og at man mener at virkemåden er ved at nålene stimulerer nerver som får hjerenen til at udløse smertestillende stoffer. Det er sguda vigtigere for forbrugeren end hvad filosofien og historien bag en behandlingsform er...
Men det illustrerer det som nok er essensen indenfor det alternative marked. Forbrugeren køber en historie. Forbrugeren køber en fortælling om sygdom som de bedre kan lide, som giver dem en følelse af at være noget særligt og af at gøre noget selv. Men det klarer behandlerne jo fint selv - det er vel ikke statens opgave at sælge fortællinger og okkulte forestillinger til borgerne? Eller hvad? Er det opium for folket - en måde at få det holistiske råbekor til at tie? Grrrr...

Kommentarer

Jamen Sidsel dog.
Du går da helt bananas. Der kan åbenbart skrives
tykke bøger om alt det du ikke forstår! For at
blive ved akupunkturen, så anbefales det (her stod et navn på en dansk akupunktør, som dog ikke ønsker at blive citeret for dette red.), at acceptere den kinesiske filosofi uden at prøve at forstå den. Det er vesterlændin-ges hjerne nemlig ikke indrettet til. Kineserne har mange tusinde års erfaring med netop akupunktur. Vestlige læger har søgt i over 50 år
efter både punkter i huden og meridianer i krop-
pen, men har selvfølgelig ikke fundet noget. Disse
forhold eksisterer nemlig ikke i vores (vesterlæn-dingenes) fysiske verden. Men, men, et simpelt
ohmmeter kan finde punktet og registrere en for-
skel i elektrisk modstand på fra typisk 10Mohm
(tør hud) til 10-50kohm i punktet, og der er ikke,
jeg gentager, IKKE, noget fysisk spor af punktet det pågældende sted. Jamenaltså, der er en hel
stribe af udstyr og apparater til alternativ be-
handling af mennesker og dyr, som benytter dette forhold (beskrevet af D. Voll, tysk læge, i 1953),
hvor i himlens navn har du været, Sidsel. Jeg tør
næsten ikke sige at jeg kan måle og afhjælpe på-
virkningen af jordstråler. Mvh Johnny Wulff.

Jeg går ude fra at Johnny Wulff bruger udsøgt sarkasme....;-) (Her var der tidligere en kommentar til det påståede citat, men da han ikke bliver citeret korrekt, ifølge ham selv, har jeg valgt at slette det red.)

Hvis der er én ting man ALDRIG må gøre, er det at "suspend disbelief". Det svarer til at kappe ankertovet over, at sejle uden kompas, ja, at miste forstanden.


Nogle relevante citater:


"The brightest flashes in the world of thought are incomplete until they have been proven to have their counterparts in the world of fact." - John Tyndall (1820-1893), physicist

***

"It is wrong always, everywhere, and for anyone, to believe anything upon insufficient evidence." - William Kingdon Clifford

***

"A habit of basing convictions upon evidence, and of giving to them only that degree of certainty which the evidence warrants, would, if it became general, cure most of the ills from which this world is suffering." - Bertrand Russell

***

"I don't think anyone condemns you or anyone else for entertaining a notion about a particular cause and effect. What I and others think is that it's best to concentrate on ideas that have evidence to back them as opposed to any idea that might possibly be true. Most wasteful of time and energy is entertaining ideas that have either weak, circumstantial, or anecdotal evidence for but have solid evidence *against* them." - Karen Daskawicz

Treasure Chest of Quotes & Jokes
http://www.geocities.com/healthbase/quotes1.html

Mvh

Paul Lee

Og specielt er det noget vrøvl når du i den næste sætning påstår at man med et ohmmeter kan finde punktet. Så eksistererer de i vores (vesterlæn-dingenes) fysiske verden eller ej?

Tillægsspørgsmål: Hvordan måler man modstanden i et punkt?

Peter

"Disse forhold eksisterer nemlig ikke i vores (vesterlæn-dingenes) fysiske verden"...

Der kan man bare se. Det lyder som noget vrøvl, Johnny.

He Johnny

Ja, jeg håber også det var en sarkastisk kommentar - men hvis ikke, må du da meget gerne svare på de yderst relevante indspark fra Ole, Peter og Paul.
Og mht. jordstråler så er jeg også yderst skeptisk. Som jeg ser det er det en nem måde at tjene penge på. En opsigstvææende test blev foretaget ved at sende tre på hinanden følgende jordstråle-eksperter ind i det samme hus. Sjovt nok fandt de stråling vidt forskellige steder...
Der er vist intet der tyder på at der skulle være noget der kan kaldes jordstråling - medmindre man altså taler om Radon - og der vil jeg heller have det målt af et mere pålideligt instrument.
Mvh Sidsel

Ja Sidsel, der kan skrives tykke bøger om det du ikke forstår.

Ved du da ikke at jordstråle net varierer over tid. Derfor fik de tre opmålere forskellige resultater. For at være sikker bør du derfor flytte din seng op til 42 gange hver nat!

Eller købe et af mine helt nye apparater, som ved brug af relativistiske superstrengskvanter kan skabe negativ resonans med de livsfarlige stråler og dermed ændre fortegnet på energiens frekvens (se det fatter du nok heller ikke noget af!)

Sov trygt,
Peter

Jeg går ud fra, at den sidste kommentar var ment sarkastisk, om end motiverne til det står mig uklare. Hvorom alting er, så må responset til Peters indlæg være: '....It isn't even wrong', som Wolfgang Pauli engang så smukt sagde.

Derudover virker det nærmest selvmodsigende, at man på en gang bekender sig til fænomener, som ikke passer ind i den vestlige naturvidenskabs forestillingsverden (men snarere må betegnes som værende i modstrid med denne), men samtidig fabuleres der om, at disse fænomener alligevel kan måles med vestlig målestok.

Den autoritet du tillægger videnskaben minder mig lidt om temaet i "Rosens Navn" med Sean Connery.
Jeg forstår ikke hvordan du kan bruge den etablerede videnskab som et næsten perfekt parameter mod ting,der ikke er til at forstå i den alternative verden.
Bevares der er fup indenfor det alternative,men jeg mener ikke at det etablerede behandlersystem
eller videnskablige konklusioner er fejlfrit/fejlfrie.
Hilsen Kim

Jeg har heller aldrig påstået at videnskaben aldrig tager fejl. Forskellen er bl.a. at her er det i det mindste undersøgt om det har en virkning.

Jeg kan godt følge dig.Men jeg oplever at der inden for videnskaben er de samme "junglelignende" forhold som inden for den alternative verden.
Hvem kan egentlig påberåbe sig at kalde sig expert ?
Det gennemprøvede materiale du taler om er blåstemplet af hvem ?
Prøv og sammenlign fejl med fatale følger hhv. inden for det etablerede og det alternative.
Hr. Kastberg helbredte sig selv ved hjælp af naturmedicin.
I den forbindelse kan jeg anbefale at du ser filmen "Lorenzo´s Oil" med bl.a.Nick Nolte og Susan Sarandon.
Hilsen Kim

Nu bliver det nødt til at blive lidt mere konkret.
Tror du på at kræft skyldes parasitter?
Hvorfor kan Kastberg se parasitter som læger og parasitforskere ikke kan se?
Kastberg fik også almindelig lægebehandling - han supplerede den blot med naturmedicin. Hvad virkede?
Hvorfor forlod alle Kastbergs patienter hans klinik efter TV-udsendelsen "Operation parasitter - fornemmelese for snyd"?
Hvorfor stod mange af hans tidligere patienter frem i medierne og fortalte grumme historier fra hans klinik - og hvorfor var de ikke blevet helbredt?

De kloge siger at kræft er en multifaktorsygdom.
Carceogener som det så flot hedder findes i hobetal.
Med det in mente mener jeg at parasitteorien godt kan holde vand.Prøv at følge mig :
Hvis vi antager at alle knuder eller cyster,god-eller ondartede,i den menneskelige krop er et resultat af indkapsling.Dvs at det indkapslede
er "noget" kroppen ikke umiddelbart kan skille sig af med.Dette er jo ellers nyrenes og leverens funktion.Dette "noget" kan eksempelvis
være parasitter.De skader ikke deres værtsdyr da de lever af dem.Immunforsvaret vil dog fortsat prøve at bekæmpe dem.Hvis værtsdyrets immunforsvar skulle svækkes vil eventuelle parasitter få bedre forhold.De vil formere sig uhæmmet og deres affaldsprodukter vil forgifte kroppen.
Teorien er at kroppens sidste forsvar mod en parasitinvasion er at kapsle den ind -en kræftknude er opstået.
Dette er i grove træk teorien.
Hr. Kastberg havde fået besked på at tage afsked med sine nærmeste - dermed var den etablerede behandling af ham overstået.
Afslutningsvis vil jeg sige at jeg ikke er en frelst parasit-tilhænger.Jeg tror bare ikke på at den etablerede kræftteori fortjener så meget kredit.Så mystisk tror jeg sgu ikke det er.
Hilsen Kim

Jeg vil ikke benægte at Kastberg måske formidler Hulda Clark´s teori lidt kejtet.På den anden side var tv2´s fremstilling utrolig tynd og poppet.

Hej Kim

Jeg kender udemærket parasitteorien og det er da en forførende tanke at det skulle være så enkelt, men der desværre intet der tyder på det hænger sådan sammen. Læs evt. de mange indlæg under kategorien "Lverudrensning, Hulda Clark og Michael Kastberg", hvis du vil vide hvorfor det ikke er rigtigt at kræft skyldes parasitter.

Mvh Sidsel

Nu lader vi de mystiske parasitter hvile lidt.
Hvorfor er der næsten ikke andre afprøvede behandlingsformer end kemo og stråler for kræft ?
Prøv at spørge dig selv om hvorfor nye tiltag inde for kræftbekæmpelse altid først kan komme eventuelle patienter til gode om 5-10 år ?
Prøv at undersøg om kræftens bekæmpelse kender til hyppighed af tyndtarmskræft,specielt i området man kalder for Peyer´s Patches ?

Hvorfor skifter du pludselig emne? Jeg troede vi diskuterede parasitter?

Jeg synes du mangler lidt åbenhed over for nye måder at tænke på inden for sygdomsbekæmpelse.
Helt ærligt Sidsel hvor mange årtier og hvor mange penge skal der til?
Lad nu være med at lade en autoritet som lægevidenskaben styre dit grundlag for nysgerrighed.
Kuren for både kræft og hiv er efter min mening fundet.
Og hvorfor mon det ikke er allemandsviden ?
At gå ind i den tankegang er absurd - men sund.
Jeg tabte dig sikkert her.Prøv at gøre det jeg skrev i sidste kommentar.
Hilsen Kim

Hej Kim

Jeg er lidt nysgerrig - hvad mener du kuren for kræft er?

Jeg har sygdommen tæt på livet og er klar til at prøve alt...

Trine

Hej Trine,
Jeg vil ikke påstå at jeg kender alle forhold med hensyn til en kur.
Men mit bud ville være at foretage en grundig analyse af min dagligdag.Jeg mener virkelig ud i petitesserne.
Alt hvad der kunne indeholde stoffer der kan være skadelige for kroppen ville jeg krybe uden om.
Drikkevand indeholder mange uheldige ting hvilket ikke er så sundhedsskadeligt for den raske person.Flaskevand er lige så dårligt.Men for en kræftramt skal man tænke på mange bække små....
Dette set sammen hvad der ellers forefindes af kemikalier i tobak,alkohol,tøj,vaskemidler,rengøringsmidler,personlig pleje,
fabriksfremstillede madvarer + stråler fra fjernsyn,pc,mobiltelefon mv.
Der er næsten ingen grænser for hvorfra man får små mængder giftstoffer ind i systemet.Og som sagt for en rask person intet at regne,som for en kræftramt.
Så,lug ud i al møget og end op med en tilværelse der tilnærmelsesvis er så "ren" som mulig.Jo renere jo bedre.
Så kommer den afdeling der har med immunforsvaret at gøre - nemlig næring.Hvad er godt for systemet ud over positive følelser,kærlighed,glæde - nemlig vitaminer,mineraler,spormineraler,aminosyrer,fedtstoffer,kulhydrater.
Hvordan kan man være sikker på man får nok ?Specielt i en sygdomssituation ?
Hvor store doser kosttilskud ?
Mit bud er at man må prøve sig frem.Forbrug af næring er lige så individuelt som forbrænding af kalorier.
Jeg mener personligt at det man kalder for "anbefalet daglig tilførsel" er en mindsteværdi for overhovedet at holde sig i live.
Der skal meget højere doser til - specielt hvis man er syg.
Friske madvarer,masser af grønt og frugt.Madvarer der faktisk ikke har været behandlet af mennesker.
Daglige vitaminer:Specielt C,flere gram om dagen,B2 flere 100mg om dagen.
Der findes ca. 72 naturligt forekomne mineraler.Nogle af dem skal indtages i en mængde der kan ses med det blotte øje,mens de fleste skal indtages i meget små mængder - deraf spormineraler.Men hvor meget er rigeligt ?
Jeg ved det ikke.
Af aminosyrerne findes der 20 hvoraf halvdelen er livsnødvendige.Gode øko-æg synes jeg er den bedste kilde.
Fedtstoffer:Der findes nogle flydende 3-6-9 olier,der indeholder godt fedt.
Kulhydrater:Der findes nogler produkter på markedet der indeholder de 8 kulhydrater.De er bare pissedyre.Jeg ville holde mig til god honning,maple sirup,stevia,frugt,.
Endvidere ville jeg prøve forskellige udrensningskure af.
Masser af grøn te er godt.Urtemedicin mv.
Kræft er ikke andet end en ubalance forårsaget af manglende næring,motion og for meget miljøgift.Bevares,små mængder,men fra flere steder end man tror.
Det kan se overskueligt ud - men man er nødt til at bide i det sure æble.
Hilsen Kim

Hej Kim

Jeg er faktisk meget enig med det du siger. Jeg har selv prøvet at overbevise Sidsel om det samme i tidligere diskusioner. Desværre tror jeg ikke videnskabsfolk kan bruge en så forholdsvis enkel forklaring.

Det ville jo være en katastrofe for læger, medicinalindustri mv, hvis ovenstående er korrekt...(-:

Trine

Jeg tror ikke der er nogen der ville blive kede af det, hvis nogen fandt en kur for kræft. Det lyder nu ikke som om Kims "kur" er så fantastisk.
Kim siger jo bare: man må prøve sig frem og at han ikke ved hvilke mængder der er rigtige. Hvad kan man bruge det til, hvis man er dødsyg?
Og hvad med kuren for AIDS som Kim også mente at han han kendte? Hvad blev der af den?

Hej Sidsel,
Spørg videnskaben om grænseværdier for vitaminer,mineraler og andre næringsstoffer.
Specielt grænseværdier for syge mennesker.
Med hensyn til hiv-virus prøv at ringe til seruminstituttet og spørg hvorfor man ikke prøver hesteserum.
Hesteserum blev som bekendt brugt til at vaccinere den danske befolkning mod difteri.

Selvom lægerne er en autoritet er de nødvendigvis ikke eksperter.
For mange år siden var det kirken der "nød" samme autoritet.
Den videnskabsbaserede sygdombekæmpelse er meget
firkantet i sin søgen efter svar og hænger desværre lidt for godt sammen med medicinalindustrien.
Der er en film der hedder "First do no harm" med Meryl Streep,der også viser at man gerne må tænke selv,og at videnskaben har problemer med at løfte sin gamle tunge røv.
Hilsen Kim

Hvad skal man bruge det til hvis man er dødsyg?

Håb og følelsen af selv at gøre noget i stedet for "bare" at acceptere lægernes dom. Man hører jo om folk der mirakuløst bliver helbredt uden lægerne kan give forklaring på det. Er der nogen der spørger disse mennesker hvad de har gjort for at blive raske??

Kim, nu prøver jeg lige at opsummere det som jeg har læst at du mener. På den ene side er du fortaler for Hulda Clarks ide om at parasitter er skyld i kræft og AIDS.
På den anden side mener du at kræft kan henbredes ved at spise sundt og undgå "giftstoffer" i omgivelserne. Og AIDS kan helbredes med hesteserum, det har lægerne bare ikke været kvikke nok til at finde ud af endnu. Det vil sige vi har kuren lige foran næsen og det er jo en herligt optimistisk tankegang.

Jeg føler ikke rigtigt at jeg kan trænge igennem med nogle argumenter hos dig. Men nu kan andre læsere i hvert fald se hvad du mener. Jeg har vist fået sagt at jeg er meget uenig.

Til Trine vil jeg spørge. Bruger du/I stadig Kastbergs kur? Eller har I droppet det?
De fleste af hans patienter forlod ham efter TV-udsendelsen, og jeg kan ikke lade være med at være nysgerrig efter om det gjorde noget indtryk på dig.

Vh Sidsel

Hej Kim

Vi er rørende enige. Dejligt at endnu en skeptiker til "videnskaben" er kommet ind i diskussionen. Den var nemlig blevet meget ensidig.

Trine

Ja,Sidsel jeg mener at Hulda Clarks teorier holder vand.Problemet med at få dem til at virke er,at der så mange faktorer involveret.
Os vesterlændinge elsker at sygdomme kan kureres med et par piller.Sålænge vi kan føre den livsstil vi gør,og ikke behøver at bryde vores hjerner med hvad "eksperterne" finder på for os,så skal det nok gå.
Når de har været "eksperter" lige siden vi blev født er der jo ingen grund til at betvivle dem.
De ved hvad der er bedst for os.
Imens kan vi så udforske verden velvidende at vores velbefindende er i de bedste hænder.Hvor var det lige at ansvaret blev af ?
Du kan lige få et sidste "hint".Hvor mange menneskerskæbner bliver der beseglet på vore hospitaler og syghuse hver år pga menneskelige fejl ? Og kommer de alle frem i dagens lys.
Hvorfor mon det hedder sig at man skal have et godt helbred for at klare en tur på hospitalet ?
Kan du i din vildeste fantasi forestille dig,at medicinalindustrien,som en hver anden forretning er interesseret i,at overleve på bedst mulige lukrative måde ?
Uanset om vi fik rykket ved hinandens standpunkter,så fik vi da debateret.Og tak for det.
Hilsen Kim

Jeg er godt nok kommet lidt sent ind i denne debat, men alligevel!
I er godt klar over at rigtigt mange kræfttyper er ret detaljeret beskrevet? De har intet med parasitter at gøre, men mere med mutationer i gener der kontrolerer cellecyklus.
Hvad angår immunforsvarets evne til at tage sig af kræft, så er det vist endnu lidt af en sort kasse, så det er da meget muligt (højst sandsynligt) at ændringer i livstil kan forbedre eller forværre chansen for at blive rask.

Handler det ikke bare om, at det er mere fortrøstningsfuldt at blive behandlet af en "alternativ" der tilbyder en forklaring og en kur.. ligegyldigt hvad den reelle sandhedsværdi er. End af etablerede læger der indrømmer at de ofte prøver at skyde gråspurve med kanoner, fordi der ingen god 100% kur findes?

Mutationer i generne er jeg sikker på ikke opstår af ingenting.Det er her de rigtige kloge bruger masser af krudt på at være uenige.Der burde ikke være nogen som helst form for lærdom eller videnskab,der kan stå på en piedestal uden at,alle samtidig har mulighed for at kradse lidt i dens skinnende overflade.
Dermed ment at hvor meget de kloge end prøver på at overbevise os om at der kun er en "sort kasse" ,og at den "reelle sanhedsværdi" er langt fra positiv,ikke bør afholde en fra at tænke selvstændigt.
Det nemmeste er altid at lade andre tænke og tage beslutninger for en selv.
Vi er opdraget med autoriteter og kan have svært ved at bryde med autoriteter,specielt når de vil os det bedste.
Det eneste man kan gøre hvis man har tid,er at kaste sig hovedkulds ind i den overflod af viden, der eksisterer for at danne sig sit eget billede af hvordan tingene hænger sammen.

Kim, nu stiller jeg dig et spørgsmål som jeg stillet mange andre der synes Hulda Clarks teori er alle tiders.
Undrer det dig ikke bare en lille bitte smule at ingen læger har fundet de parasitter som hun taler om, hos deres kræft- og AIDS-patienter?
De parasitter som hun taler om er pænt store - den ene er fx en 8 cm lang orm! Er det ikke en smule mærkeligt at lægevidenskaben kan finde mutationer i generne, men ikke kan finde en pænt stor orm, som efter Hulda Clarks mening er skyld i alle kræft- og AIDS-tilfælde.
Det undrer mig.

Vh Sidsel

Undrer det mon ikke Sidsel at lægerne gang på gang overser kæmpe kræftsvulster...

Trine

Jeg skal prøve at finde materiale om at parasitter bliver indkapslet i kroppen,hvis immunforsvaret ikke kan holde dem skak.
Husk at parasitterne ikke kan formere sig ret meget uden store forekomster af kunstige kemiske stoffer.
Vil du så prøve at spørge kræftens bekæmpelse om hyppigheden af kræft i tyndtarmen,specielt i et område der kaldes Peyers Patches ?
Hilsen Kim

Og ja Sidsel jeg vil give dig ret i ,at det ER mærkeligt at lægerne ikke kan finde parasitter
i kræft- og aidspatienter.Er det sådan noget de kigger efter monstro ?
Hvad endten parasitten hedder ascaris eller tiktrin ,så kan disse lave meget ballade.Specielt i et svagt immunsystem.
Hilsen Kim

Hej Kim

Undren er godt, bliv ved med det! ;-)

Selvfølgelig påstår jeg ikke at mennesket ikke har parasitter. Jeg siger blot at parasitter ikke er årsagen til kræft og AIDS. Du behøver ikke at henvise til hjemmesider der fortæller om parasitter i mennesker eller finde materiale om at de indkapsles! Det er slet ikke det der er emnet for diskussion! Det kritiske punkt er om disse parasitter er årsagen til kræft og AIDS og det er de ikke.

Trine, jo det er tragisk at lægerne kan overse store kræftknuder, og det er en forbandet historie med din veninde. At I så oveni det skulle havne i kløerne på Michael Kastberg kan jeg kun beklage. Jeg håber at den debat der har været omkring Kastberg og de andre "parasit-behandlere" kan forhindre at de snører flere kræftpatienter.

Det ville være skønt hvis det var så nemt at kræft og AIDS skyldtes parasitter. Det ville være fantastisk godt! For så kunne lægerne helbrede hele bundtet i løbet af no time med en ormekur. Men desværre er det mere kompliceret end som så.

Men kom ikke og fortæl mig at hele verdens læger og forskere har overset parasitter (og de kender udemærket de nævnte parasitter, samt mange flere) hos mange tusinder af kræft- og AIDS-patienter. Det er simpelthen ikke realistisk.

I programmet "Operation Parasit" fortalte Michael Kastberg journalisten at han havde parasitter, hvilket dog ikke kunne bekræftes af hverken en læge på Rigshospitalet eller af en parasitolog fra KVL, der efterfølgende undersøgte journalistens urin og afføring. Desuden så Kastberg parasitter i en falsk urinprøve der blev sendt til ham. Hvis det ikke er tegn på at manden er en svindler...

Kim, du må selv spørge Kræftens Bekæmpelse om det der. Eller bare fortælle hvor du vil hen med det.

Venlig hilsen
Sidsel

Jeg vil ikke påstå at kræft og aids alene skyldes parasitter.Der er andre faktorer der spiller ind.Som før nævnt en massiv forurening af kroppen,der afstedkommer et laset immunforsvar.
Jeg vil derimod påstå at parasitter kan være medskyldige.
Om læger generelt i hele verden ikke har fundet parasitter i mennesker der lider eller har lidt af kræft eller aids synes jeg er lidt svær at sluge.Er det en ekspert du har fået den info af ?
At de måske ikke har associeret de to er noget andet.
Jeg mener man skal passe på at lade sig nøjes med den viden og ekpertise der umiddelbart er at finde i den etablerede og blåstemplede videnskab.

Ormekuren ville i din teori slet ikke være nok.
Med hensyn til Kastberg,tog han sig meget uheldig ud i tv.Uden at jeg tager stilling til om
journalisten havde "klippet" udsendelsen.

Mit spørgsmål om hyppigheden af tyndtarmskræft i et område kaldet Peyer´s Patches er baseret på en mindre kendt læges undersøgelser.
I Peyer´s Patches findes specielle lymfeagregater,der bevirker at kræft ikke etablerer sig.Hvad ved Kræftens Bekæmpelse om det ?
Jeg kan ikke finde noget om det på deres hjemmeside.
Hilsen Kim

Men, Kim så er du jo i hvert fald ikke enig med Hulda Clark der siger at parasitter er den eneste årsag til kræft og AIDS.
Der er faktisk lavet undersøgelser af sammenhænge mellem kræft og parasitter i visse tilfælde. Jeg erindrer en undersøgelser af en tropisk leverparasit som der var nogle der havde en teori om kunne give øget risiko for kræft. Så vidt jeg husker fandt de at det ikke stemte overens med virkeligheden. Til gengæld fandt de at der var en vis sammenhæng mellem leverbetændelse og kræft.
I denne sammenhæng er det igen meget vigtigt at skelne mellem noget der er "årsag" til kræft og noget der giver "øget risiko". Hulda Clark og Kastberg påstår at parasitter er årsag til kræft - jeg vil sige at faktorer som rygning, alkohol og virus og arvelig disposition spiller en langt større rolle. Og det er da også disse faktorer som Kærftens Bekæmpelse fokuserer på.
Desuden opdages de fleste infektioner med parasitter herhjemme ved generel utilpashed og evt. diarre - dvs. ideen om at de fleste mennesker går rundt med parasitter Ascaris eller Fasciolopsis i kroppen uden at vide det, er langt ude. Det opdager man!

Jeg ser "parasit-teorien" som farlig fordi den skråsikkert mener at kende årsagen til nogle ret farlige sygdomme og dermed kan få nogle mennesker til at fravælge lægernes behandling. Især da Kastberg samtidig skrev at lægernes behandling direkte er skadelig.
Desuden har Kastbergs behandling bivirkninger selvom han påstod det modsatte - og endelig synes jeg det er frækt at udnytte dødsyge patienters håb om helbredelse til at tjene ret store summer penge (16.000 for et behandlingsforløb uden dokumenteret effekt).

Du må da spørge Kræftens Bekæmpelse om de der Peyers Patches. De er generelt vældigt søde til at besvare henvendelser. Det er ikke sikkert de kender til det, men så kan du jo fortælle dem om det.

Vh
Sidsel

Så vidt jeg husker er Hulda´s teori baseret på at kræft = parasitter + benzen.Benzen-forbindelser er bl.a konserveringsmidler.
Fabrikanter af disse forbindelser må tjene kassen!
I madvarer,personlige plejemidler,rengøringsmidler m.m.,florerer de.
Det siges at den menneskelige krop kan tåle ca.1 gram pr. kg kropsvægt pr. uge.
Hvem har mulighed for at vide hvor meget af det stads den enkelte hiver indenbords på ugebasis ?
Endvidere er der også en regning der skal betales for alle de andre tilsætningsstoffer.
Det er en ulige kamp mod kroppen medmindre immunforsvaret styrkes konstant.
Hilsen Kim

Det betyder ikke så meget om hun siger at kræft og AIDS skyldes parasitter eller parasitter + benzen, når parasitterne ikke er der. Og når lægevidenskaben ved at kræft skyldes mutationer i cellerne.
Hvorfor tror du på den teori?

Er du sikker på at videnskaben har associeret kræft og parasitter ?I så fald må der foreligge en del materiale om det.Det må kræftens bekæmpelse vide en masse om.

Miljøgifte er som bekendt forbundet med udvikling af kræft.

Gad vide hvad der forårsager mutationer i cellerne ?
De kommer vel ikke ud af den blå luft ?
Der er et par detaljer ved Hulda´s teori som kan diskuteres.Ellers tror jeg på den.
Jeg mener at selv om man i den etablerede behandlerverden prøver i vildskab at forstå kræft,så behandler man den stadig som et symptom.
Det på trods af at man har en god ide om hvad der udløser den.
Hvorfor undersøger man eksempelvis ikke patienter for hvilke carceogener de har været udsat for ?
For derefter at hjælpe dem med at undgå disse.
Røg,alkohol,degenererende livsstil er ikke de eneste ting man bliver kræftsyg af.
Lad være med at ryge - kan en læge udtale.
Hvad med : pas på med konserveringmidler,eller :
hvor meget nikkel og kobber er der i dit drikkevand ?
Hallo,hvad sker der?
Hilsen Kim

Lægerne gør hvad de kan, og teorien om parasitter HAR man overvejet - engang i 1920erne - og da man fandt ud af det ikke hang sådan sammen, droppede man den ide.
Det er ikke svært at finde parasitter, så hvis det var parasitter der var skyld i kræft, var kræft måske allerede udryddet!
Miljøgifte vil jeg bestemt ikke afvise som risikofaktor i forbindelse med kræft, og det gør lægevidenskaben bestemt heller ikke. Det er Huldas parasitter der er noget vrøvl.

Du omtaler læger som hver eneste læge i hele verden.Er det ikke lidt pompøst ?
Prøv desuden at tænke på de ting som "alle" lægerne på et tidspunkt har gennemprøvet og godkendt.Læs:dokumenteret.
De infame "sølvplumber".De er først nu blevet forbudt.
De har jo ellers været videnskabeligt gennemprøvet og dokumenteret som ufarlige af "alle".Jeg skal nok finde flere eksempler.
Hvad mon det næste er der bliver pillet ud af "alle" lægers videnskabeligt dokumenterede
behandlerverden.
Sagt kort,at der ikke er parasitter i kræftpatienter tror jeg ikke "alle" læger vil skrive under på.

Det er mig ubegribeligt at du holder fast i din påstand om at lægevidenskaben har overset store parasitter som fx Ascaris hos både kræft- og AIDS-patienter, at disse parasitter skulle være den virkelige årsag til kræft og findes hos os alle sammen.

Hvis det var rigtigt ville det blandt andet betyde:
- at alt det vi har fået af vide om hvordan HIV smitter er løgn.
- at alt hvad vi ved om disse parasitter er forkert
- alt hvad vi ved om kræft er forkert.
- at lægerne i virkeligheden slet ikke helbreder nogle kræftpatienter overhovedet, idet de jo ikke giver dem en ormekur og så kan de ikke helbredes. De lyver for os.

Det anser jeg ikke for særligt sandsynligt. Jeg anser det for mere sandsynligt at Hulda Clark, som aldrig har publiceret nogen videnskabelig artikel og har taget sin uddannelse via et brevkursus - tager fejl.

Tro mig kræft- og AIDS pattienter bliver grundigt undersøgt - man overser ikke en parasit på 10 cms længde og end ikke dens æg som afsløres i afførringen og IgE-antistof der er forhøjet i blodet når man er inficeret med parasitter.

Og det er ikke noget argument for teorien at læger af og til tager fejl. Det gør ikke Hulda Clarks ide mere rigtig. Hvad er argumentet for at hun skulle have ret?

Jeg kan godt se at vi ligger i hver vores lejr.
Der er to ting i vores diskussion.
Et,at lægevidenskaben gælder ALLE læger.Den synes jeg ikke holder vand.
To,at Hulda Clark ikke er uddannet.Jeg kan ikke bevise det modsatte,men jeg tror hun er reel nok.

At hun har nogle teorier den store lægevidenskab anser for fup,kan afstedkomme følgende:
Hulda er en kvaksalver,eller at der ugler i mosen.
Jeg forstår udmærket hvad et fornuftig og begavet
menneske vælger at tro på.
Hvis man sammenligner med "Kejserens nye klæder",
ville den lille dreng,i vores tid,blive latterliggjort,miskreditteret.
Jeg vil godt medgive dig at en Ascaris orm af den størrelse ville være opdaget.Så at det er den alene der kunne være synderen holder ikke.

At andre mindre parasitter,ophobede affaldsstoffer bliver kapslet ind pga af et hårdt trængt immunforsvar,den er for mig stadig meget plausibel.

Vidste du at hiv ikke bider på alle mennesker ?
At der er tvivl om hiv = aids ?

Til sidst,det eneste argument for at lægevidenskaben har ret er at de automatisk får lov til at have ret.
Man tør da ikke andet,de har jo læst en masse bøger og fået et blåt stempel.Uha da.
Hilsen Kim

Hej Kim

Jeg er glad for at du kan se at Ascaris ikke kan være synderen. Den parasit som Hulda oftest refererer til er Fasciolopsis buski - der er op til 8 cm lang og desuden kun findes i troperne.
Så den formoder jeg, du heller ikke tror på?

Tilbage står så om andre, mindre parasitter kan være skyld i kræft. Til det vil jeg sige - videnskaben kan finde noget så småt som virus og bakterier - derfor tror jeg heller ikke på at kræft skyldes andre mindre parasitter som de har overset. Kræft er ikke bare en sygdom - men mange forskellige med mange forskellige årsager (fx genetisk disponering, rygning, alkohol, stråling, giftstoffer osv.)

Jeg mener heller ikke at læger alene i kraft af deres titel har automatisk autoritet. Der er mange mindre gode læger og læger der misbruger deres titel.
Det jeg synes der er autoritet over, er undersøgelser, videnskabelige undersøgelser. Hvis man vil have svar på noget, er den bedste metode at undersøge det.
Den store autoritet er de videnskabelige undersøgelser, hvor man går grundigt og systematisk til værks. Og denne type undersøgelse har ikke fundet disse parasitter, og det mener jeg giver videnskaben autoritet til at sige: Hulda Clarks teori er fup og fidus.
Hun tjener godt på at bondefange mennesker der er syge af en frygtelig sygdom. Og det er foragteligt.

Ja, selvfølgelig bider HIV ikke lige godt på alle mennesker - det er meget normalt for de fleste sygdomme (der er også nogle der aldrig bliver forkølede).
At der er nogle der tvivler på at der skulle være sammenhæng mellem HIV og AIDS... det er der sikkert, men jeg tror ikke de har noget at have det i. Der er også nogle der mener det er den kristne guds straf over bøsserne, men det tager jeg heller ikke særligt alvorligt som videnskabelig teori.

Buski-parasitten vil jeg godt medgive er usandsynlig på disse breddegrader.
Om det er andre mindre parasitter der kan være en MEDVIRKENDE (ikke GRUND)årsag er jeg stadig åben over for.
Du nævner giftstoffer som en del af kræftsygdommen.Hvorfor en i min bare røv undersøger man ikke de enkelte patienter for HVILKE giftstoffer de har været udsat for ????
Og dernæst stopper for tilgangen af dem ????
Istedet tror man lamt at endnu flere giftstoffer(kemo m.m.)skulle rydde op i situationen.Hjælp mor,for en videnskab.
Apros pos videnskab.Som jeg forstår det,sidder der en gruppe mennesker,der enerådigt bestemmer hvilke af de rigtig mange videnskablige undersøgelser der får lov til at blive trykt i anderkendte lægetidsskrifter.Dem der bliver trykt udgør en brøkdel af det samlede antal undersøgelser.
Denne brøkdel bliver brugt som endegyldigt bevis for tingenes tilstand.Det gyldne blå stempel.
Blåstempling=universel sandhed.Ahh mon ?
At hiv ikke bider på alle mennesker er endnu et himmelråbende eksempel på fornuft der under mystiske omstændigheder fordamper.
Hvis et menneske ikke angribes af HIV er grunden højst tænkelig fordi vedkommendes immunforsvar har nedkæmpet det.Ergo er der antistoffer.Dyrker man disse antistoffer er kuren mod HIV fundet.
Dette er selvfølgelig ikke lig med at AIDS kan kureres.Her er Hiv jo ikke den eneste faktor.
Summa summarum : et godt og velnæret immunforsvar skal der meget til at ødelægge - men der skal brandsprøjtemig også meget til at få det til at køre optimalt.

Gad vide hvornår vi får at vide at HIV og AIDS kan være genetisk betinget ?
Hilsen Kim

Det glæder mig du kan se at parasitter ikke er årsag til kræft og AIDS. Og at Hulda Clarks teori dermed er forkert. Om infektion med parasitter kan øge risikoen for at udvikle kræft, må vi lade stå hen i det uvisse - det er en helt anden diskussion. Men faktum er altså at Hulda Clark påstår vi alle har en parasit som kun findes i troperne, og at denne parasit er årsag til krlft og AIDS. Dette kan vi så blive enige om ikke er rigtigt. Men hun bilder kræftpatienter dette ind og lever fedt af at "kurere" dem vha. elektriske stød og urtemedicin.
Det samme gør flere danske "naturbehandlere".

Jeg forstår godt din frustration over at videnskaben ikke har udryddet disse sygdomme, men husk hvor langt vi er kommet med fx behandling af sukkersyge, hjertsygdomme og med livsforlængende behandling af AIDS-syge.
Det er desværre ikke så enkelt lige at lave en kur mod AIDS og kræft. Hvis det var det, var den for længst lavet.
Men prøv i stedet at glæde dig over at vi ikke længere behøver dø af lungebetændelse og forkrøbles af polio - som er bare nogle af de eksempler på hvad lægevidenskaben har overvundet.
Jeg håber de en dag finder en kur og glæder mig til at færre kvaksalvere vil kunne leve højt på at bilde kræftpatienter ind at de kan helbrede dem ved at fjerne parasitter der ikke er der!

Davs Sidsel.

Det er en spændende blog, du har. Kender du Kathy Acker's "The Gift of Disease"? Hun holdt af det alternative, men døde jo desværre af sin kræft. Du kan blandt andet læse hendes essay her:

http://acker.thehub.com.au/gift.html

Hvis du i forvejen ikke kender Acker, er jeg sikker på at Torben gør.

Venlig hilsen

*fnis* jeg havde sgu da lyst til at give dig et stort kys da jeg læste det oplæg Sisse. Hvad fanden sker der i forvaltningen? Hvornår fanden skete det, at en flok hjernedøde fjernhealere fik administrativ status, så de kan få lov at "informere" befolkningen om lyksaglighederne ved koldlæsning og auraterapi?

Vi har sgu da et problem! Den slags sindssyge tankesæt hører ikke til i det administrative system.

Godt jeg ikke gjorde det. Jeg havde kysset den forkerte. Kan du tilgive navneforvirringen Sidsel?

Du er tilgivet! :-)

Ny artikel om VIFAB hos Skeptica:
http://www.skeptica.dk/2005/laigaard2.htm

Jeg er måske lidt sent inde i denne debat men jeg vil gerne komme med et indspark da emnet er interessant.

Jeg har hørt at man har taget nogle kræftceller fra en person fra en gang i 640'erne (eller deromkring) og lagt dem i en petriskål med en masse næring. Disse celler deler sig stadig lystigt og lever i bedste velgående så længe de får tilført mere næring. man kan se at de stadig opfører sig som "kræftceller"


Jeg kender en lægestuderende. Hun fortæller at kræftceller kan "vandre" i kroppen og sætte sig et nyt sted hvorefter de "husker" hvilken slags celle de oprindeligt var og vende tilbage til den oprindelige opgave - så man kan have en kræftcelle et sted i kroppen med noget negl indeni fordi kræftcellen oprindeligt sad i en finger og lavet negl. Sådan meget groft sagt.


Kim: Tror du på evolution? For misdannelser i celler er vel en af grundstenene i evulotion?

Din påstand om at visse mennesker ikke får hiv er ret spændende. Har du nogle links? Det vil jeg gerne læse mere om.

Du var på et tidspunkt lidt inde over at medicinalfirmaerne lever godt af at behandle kræft. Tænk hvis et firma kunne kurere kræft? Eller aids? sådan en kur kunne jo sælges for milliarder!

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15181279&query_hl=2

Hej Søren

Jeg tror ikke Kim deltager i debatten længere, men man ved aldrig! Et af dine spørgsmål kan jeg dog godt hjælpe med.
Ovenstående er et link til en artikel hvor der omtales thailandske prostituerede der trods at de er meget udsat for smitte, alligevel ikke bliver inficerede med HIV.

Jeg kender godt til den der kræfttype - meget fascineredene (medmindre det går ud over en selv!)- men jeg har glemt alt jeg har læst om den. Jeg vil lige læse om det igen, før jeg udtaler mig nærmere om det :-)

Mvh Sidsel

i really love your blog.awsum work.thanks for sharing

Skriv en kommentar

Seneste kommentarer

Dette er ikke et offentligt debatforum, men min private blog, så opfør dig venligst som gæst. Hvis du vil skrive en kommentar kan du enten klikke på linket lige under den post du vil kommentere - eller på postens link her (du kan skrive din kommentar nederst på siden):
Powered by Movable Type 3.2