Arkiv: juli 2005

« juni 2005 | Forside | august 2005 »

06.07.2005

Verdslig ritualmester søges

Jeg tror at hvis der var et festligt og højtideligt alternativ til kirkens ritualer - fx i forbindelse med bryllup og begravelse så ville endnu flere vælge den kirkelige løsning fra. Men det er en smuk og velkendt ramme (i hvert fald hvis man lukker ørene) i kirken og det er svært når der ikke er noget at sætte i stedet.
Ateisterne udgør 15% af Danmarks befolkning - vi er et pænt stort mindretal som betaler skat bl.a. til kirken. Mange af os vil gerne have muligheden for værdige og højtidelige ritualer, men slippe for snakken om det okkulte. For vores skattepenge kunne der måske blive råd til en filosof til begravelsen? En verdslig ritualmester til alle livets store ritualer i et flot rum med plads til mange gæster.
Det ville være ret og rimeligt. Hvorfor skal vi og i øvrigt alle de der tilhører andre trossamfund end det folkekirkelige betale for festligheder, som vi er udelukket fra?
Hvis vi skal betale for vores ritualer over skatten, så lad os da selv bestemme hvilket ritual vi ønsker.

Kulturkristen

Halvdelen af dem der stemte ved menighedrådede kalder sig kulturkristne. Dvs. de tror ikke på de kirkelige dogmer, men synes det er en vigtig del af kulturen.

I Politiken d. 29. juni 2005 kunne man læse om en undersøgelse der var foretaget i fobindelse med vlagene til menighedsrådede. De tørre tal er:
17,5 procent af folkekirkens medlemmer stemte.

50 pct. siger, at de gerne vil støtte folkekirken af kulturelle grunde.
41 pct. erklærer, at de tilslutter sig den lutherske tro
7 pct. af vælgerne forholder sig efter eget udsagn søgende til kristendommen.

Det er alligevel tankevækkende i lyset af Grosbøllsagen af så mange af de mennesker der faktisk er forholdvist engagerede i kirken er kulturkristne.

Af dem der valgte at stemme ved menighedsrådsvalget kommer 31 pct. kun i kirke en gang om måneden, 61% kommer ved højtiderne eller sjældnere. Så mere engagerede er de alligevel ikke...

05.07.2005

Troen i tal

Ovre på Kentaurnet kan man læse en masse interessante resultater fra statistiske undersøgelser af danskernes tro og forhold til kirken.

Hele 60% af danskerne tror på at Jesus er guds søn!
Hvordan de så kan få det til at hænge sammen når kun kun 43% betragter sig selv som religiøse og kun 20% tror på en personlig gud...
Måske er det bare noget der sidder så godt fast efter indoktrineringen i folkeskolen, at det er et automatsvar? For hvordan kan gud have en søn, hvis han ikke eksisterer?

Kun 56% ville melde sig ind i folkekirken hvis det ikke bare foregik automatisk. 43% betragter sig selv som religiøse og kun 9% tror på den kristne ide om dom og opstandelse. Når man er medlem betyder det altså ikke automatisk at man er kristen, men måske blot at man er doven, gerne vil bidrage til kirkernes vedligeholdelse eller bare vil sikre sig et festligt rum til livets ritualer.

Nu har de vist desværre ikke spurgt danskerne om de tror på skabelsesberetningen (den skabende og opretholdende Gud), men til gengæld kan man læse at kun 3% af de engelske biskopper tror på skabelsesberetningen! Og en fjerdedel afviser også jomfufødslen.

For gode argumenter for adskillelsen af kirke og stat se ovre hos Torben

Seneste kommentarer

Dette er ikke et offentligt debatforum, men min private blog, så opfør dig venligst som gæst. Hvis du vil skrive en kommentar kan du enten klikke på linket lige under den post du vil kommentere - eller på postens link her (du kan skrive din kommentar nederst på siden):
Powered by Movable Type 3.2