21.06.2004

Astrologiske bryllupsplaner slog fejl

Mogens Winther har skrevet en ret morsom artikel om astrologernes fejlslagne forudsigelser omkring vor kære kronprins og bryluppet.
Mange ugeblade hos bragt adskillige forudsigelser om kronprinsens bryllupsplaner til torvs… fælles for dem er at det ikke kan betragtes som andet end gætværk pakket ind i overtro, selvom nogle af astrologerne selv betegner deres metoder som “videnskabelige”.
Enten ved de simpelthen ikke hvad ordet videnskab betyder eller også synes de bare at det er en pæn cellofan at pakke overtroen ind i, nu hvor der er så mange der synes at det der videnskab ligesom er noget særligt.

Posted by Sidsel at 21.06.2004 13:28
Comments

En skematisk men knapt så underholdende fremstilling af forudsigelserne kan findes på

http://www.paarupgaard.dk/peter/kronprins.htm

Specielt observationen omkring astrologien og den frie vilje på
http://www.paarupgaard.dk/peter/details/gt.htm
er interessant.

jesper

Posted by: jesper at 21.06.2004 17:09

Tak for den, Jesper. Meget interessant læsning, kan anbefales til andre læsere!

Posted by: Sidsel Larsen at 21.06.2004 18:46

Da jeg kan se, at De er blevet medlem af skeptica.dk synes jeg, at det måtte være i Deres interesse af få en kort introduktion til, hvorledes medlemmer af denne forening arbejder, når de kritiserer forskellige ” overtroiske retninger”. Et kort udpluk vises nedenfor.
Med venlig hilsen
Karen Boesen

1) chikane fra Mogens Winther`s elever gennem årene. Han bruger åbenbart sit embede til at indoktrinere unge mennesker, og får dem opildnet til at kontakte mig telefonisk og pr. mail.

2) Winther melder mig til Registertilsynet og kontakter pressen.

3) Winther påstår, at jeg arbejder sammen med kriminelle. Får James Randi, USA til at distribuere budskabet worldwide. Da jeg truer James Randi med en retssag, dementerer han sine skriverier.

4) Winther udsender smædeskrivelser til pressen og de foreninger, i hvilke jeg skal tale.

5) Winther betvivler min Exam.Art. titel. Han pléjer også at betvivle andre astrologer, der har en akademisk baggrund. Exam. Art. er nu ikke en akademisk titel, men udelukkende første del/bifag.

6) Winther betvivler offentligt, at dagbladet Børsen har bragt et 4-siders interview med undertegnede. Da jeg nægter at dokumentere, kontakter han Børsen, og får at vide, at jeg selvfølgelig taler sandt. Journalisten kontakter mig.

7) Winther betvivler offentligt, at jeg har afholdt et seminar i Børsens regi. Kontakter Børsen, og må indrømme at dette er sandt.

8) Winther sender smædeskrivelse til min mand. Denne skrivelse er stykket sammen af 3 forskellige af mine udsagn i forskellige sammenhænge. Hensigten er naturligvis at få mig til at fremstå så lidet flatterende som muligt.

9) Skeptikere chikanerer mine klienter

10 Winther fusker med mine analyser

11 Skeptikere får selskaber til at bestille fiktive analyser

12) Winther fusker med de oplysninger, der ligger på skeptica.dk vedr. min person og ISBA.

13) Winther samarbejder med en talentløs journalist om FFS. Sender kriminelle, mordere´etc. til mit hjem.
Fremsender uddrag fra EkstraBladet ca. 15 minutter før morderen ankommer til mit hjem i håb om, at det får mig til at tabe fatningen. Formentlig grundet i skjult kamera.

14) Utallige fælder i forbindelse med ovennævnte udsendelse. Alle falder til jorden og afføder kun latter.

Winther kalder alt dette for kritik af astrologien.

Karen Boesen – www.erhvervsastrologi.dk -www.businessastrologers.com
Erhvervsastrolog/Exam.Art.
Forfatter/Forlagsdirektør
Af Karen Boesen (kb) indsendt torsdag, d. 01. april, 2004 - 11:05:
Jeg skulle måske også lige på falderebet nævne:

15) Infiltration af ISBA. ( International Society of Business Astrologers ) Email til G. Dean haves. Her lover Winther, at han nok skal skaffe skeptikere adgang til ISBA, på trods af, at jeg har nægtet dem dette. Virkeligt højt etisk niveau.

16) Winther kontakter indimellem ISBA medlemmer i håb om, at han kan splitte os. Fremsætter løgnehistorier og nedgør de forskellige medlemmer offentligt. Heller intet held her.
17) Claus Flodin Larsen ( skeptiker ) der deltog i slagsmålet i KB-Hallen, hvor man overfaldt to ” alternative”,
Fortæller undertegnede, at jeg også kan vente at få besøg af skeptikerne til mine offentlige foredrag.
Da jeg ikke går ind for vold, har jeg besluttet ikke at holde flere foredrag i offentligt regi. Jeg havde dog inden da, påtaget mig et enkelt. Arrangørerne kontaktede politiet for at forhøre sig om, hvilke forholdsregler der skulle/kunne tages, i fald der dukkede skeptikere op. De fik den oplysning, at mødet skulle lukkes for offentligheden for at holde danske skeptikere ude. Problemet med disse er, at de på alle måder forsøger at forpurre et fornuftigt indlæg fra en foredragsholder. Taktikken består i at stille 50 spørgsmål i hurtig rækkefølge uden at vente på svar. Meningen er naturligvis at forvirre foredragsholderen. Ikke at skabe klarhed over det emne, der behandles. Politiet gav min arrangør et direkte nummer denne kunne ringe til, hvis der dukkede skeptikere op til mit foredrag, der fra at være offentligt blev gjort privat. Så havde man mulighed for at fjerne dem.
Så langt er chikanen af bl.a. astrologer nu kommet, at man er nødt til at beskytte sig på denne måde.
Læs mere om Claus Flodin Larsen nedenfor.

Danske Skeptikeres kommunikationsform & Etik

DAF Debat: A S T R O L O G I S K . D E B A T: Danske Skeptikeres kommunikationsform & Etik
Af Karen Boesen (kb) indsendt tirsdag, d. 25. november, 2003 - 11:40:
Kære læser!

Jeg er adskillige gange blevet bedt om at holde foredrag vedr. de danske skeptikere og deres metoder overfor anderledes tænkende. I dette tilfælde astrologer.

Dette afslår jeg generelt, da det er for tidskrævende. Derfor vil jeg i det følgende belyse visse aspekter ved de danske skeptikere, der fortrinsvis består af kristne ( i alle afskygninger ) ivrigt anført af Kristeligt Dagblad - og naturvidenskabsfolk.

Teksterne i dette emne vil belyse, hvilken etik og respekt, der fra skeptikerside står om astrologer.

Toni Haugen er pensioneret overlæge i psykiatri, mangeårig retsmediciner og åben overfor astrologien.

Dann Simonsen, indædt skeptiker, der i det følgende kommer med nogle meget karakteristiske bemærkninger fra skeptikerside, er også den person, der deltog i slagsmålet med de alternative i KB-Hallen. ( Kilde: Kristeligt Dagblad/ Anne Korsholm. )

Claus Flodin Larsen var også aktiv i dette slagsmål, og forøvrigt også i alle andre sammenhænge, hvor der findes astrologer.

I det følgende kan læses en kommentar fra Toni Haugen samt en analyse, hvor denne gennemgår Claus Flodin Larsens manipulationer, der er så velkendte i disse fora.

Der vil i de kommende dage blive oprettet adskillige tråde, der belyser skeptikernes adfærd. Dette skulle være tilstrækkeligt, også for nye astrologer, der så har et udgangspunkt for de forventninger, de måtte have, hvis de vil gøre sig nogle forhåbninger om at få lov til at eksistere på linie med andre mennesker i det danske samfund.

Karen Boesen

“Toni Haugen (th) indsendt fredag, d. 11. juli, 2003 - 20:14:
Kære Karen

Jeg er nok ikke helt enig med dig i at overlade de meget få pseudo’er denne eller andre tråde i Astrologkøbing til deres eget forgodtbefindende. Men det er jo nu endnu engang demonstreret, hvordan et forsvindende mindretal (n £ 3) er i stand til med deres destruktive og personligt injurierende ad hominem debatform at inficere og ødelægge ethvert tilløb til en seriøs debat – eksempler/dokumentation: dann til mig: “Du er en ubegavet, prætentiøs, billig lommefortolker”, CFL til dig: “Du er kun en simpel, ynkelig, ondsindet sladderkælling”. Det ødelægger jo totalt ethvert forsøg på diskussion med mere beherskede, seriøse skeptikere, hvortil jeg fremdeles regner f.eks. AWB og MMP.

Jeg mener stadig, at den bedste kur er ikke at reagere på d’herrers provokationer, men uanfægtet fortsætte vores egne seriøse debatter om astro-spørgsmål, alt efter de enkelte trådes egenart.
…….”
Af Karen Boesen (kb) indsendt tirsdag, d. 25. november, 2003 - 11:44:
Toni Haugen er tidligere overlæge i psykiatri og positivt indstillet overfor astrologi.
Claus Flodin Larsen er et særdeles aktivt medlem af skeptica.dk
Toni Haugen (th) indsendt torsdag, d. 15. maj, 2003 - 09:59:
CFL undrer sig over, at jeg ikke gør som Leif – trækker mig fra disse sider, når jeg alligevel ikke ønsker debattere direkte med ham og hans slags.

Det gør jeg ikke, dels fordi jeg måske er skruet lidt anderledes sammen, dels fordi jeg jo godt her på siderne kan udveksle bemærkninger med f.eks. Claus Houlberg og kommentere, hvad illusionist-pseudoskepticisterne (for nu at bruge CH’s foreslåede betegnelse) finder for godt at fremkomme med.

En typisk reaktionsmåde fra f.eks. CFL er jo at skifte emne og lægge ud med at pådutte modparten et synspunkt, som er uvedkommende i forhold til det oprindeligt fremførte.

Eksempel: jeg henviser bredt til Øjvind Kyrø’s fremgangsmåde over for Karen Boesen og karakteriserer den som bevidst snyd og bedrag i månedsvis med målbevidst anvendelse af diverse falsknerier, herunder falske attester og bedrageriske personer.

Dette fordrejer CFL på sin karakteristiske påduttende og afglidende, afledende og betydningsforskydende måde således:
“Du mener altså ikke, at man - for at afsløre snyd og bedrag - kan anvende f.eks. skjult kamera. Synes du at Jens Olaf Jersild heller ikke skal gøre det i “Rapporten”?

Kommentar: Eksemplet taler sådan set for sig selv og er særdeles afslørende – mht. CFL’s inderste, men her uudtalte mening: al astrologi er “snyd og bedrag”, hvorfor det øjensynlig er berettiget at tage selv kriminelle metoder (f.eks. dokumentfalsk) i anvendelse for at snigløbe en astrolog, der i absolut god tro og helt uden mistanke om at blive underkastet en såkaldt “undersøgelse” foretager nogle astrologiske undersøgelser af et par personer, der sidenhen viser sig ikke at være dem, de er blevet udgivet for af en anden tilsyneladende troværdig person, som tilmed påstås at have en (tidligere?) høj position i Kirkens Korshær ved dens udlandsarbejde.
Denne persons navn figurerer dog ikke på Kirkens Korshærs hjemmeside, hvor der heller ikke med et ord blandt Hærens mangfoldige aktiviteter nævnes nogetsomhelst om udlandsarbejde.

Der er i udsendelsen også vist et klip af nogle udtalelser, der påstås at være fra en strafafsoner - i en kulisse, der er egnet til at lede tanken hen på en fængselscelle. Der er ingen bevismæssige holdepunkter for, at dette indslag ikke er et falsum, og når henses til Øjvind Kyrø’s øvrige manipulationer med sandheden, er dette vel det sandsynligste, medmindre der fremlægges bevis på det modsatte, f.eks. en bekræftelse fra det pågældende fængsels ledelse. En sådan kan CFL – eller MW – vel sagtens fremskaffe, evt. via Kyrø?
“Glem ikke, at Kyrøs “snyd” jo netop bliver offentliggjort: Han lægger jo det hele frem…”

Dét er lodret løgn. For det første var Karen Boesen blankt uvidende om hele bedrageriet, lige indtil Øyvind Kyrø midt under sit afsluttende interview med hende og for åbent kamera i nærbillede totalt overraskede hende ved at fyre denne “afsløring” af lige op i synet på hende.

For det andet blev det i kommentaren fortalt, at de to strafafsonere, hvis påståede data blev udleveret til Karen Boesen, ikke kunne møde op hos hende, fordi de sad i fængsel, men det blev fortiet, at der i stedet blev sendt hende et par hyrede falsknere (afdankede skuespillere), som skrev falsk på de lovbefalede navneattester og i øvrigt fremsatte nogle kluntet usande udsagn.

Så det er altså dokumenteret løgnagtigt, at Kyrø “lagde det hele frem”. Og dét han “lagde frem” om den sande identitet af hans “agent” fra Kirkens Korshær, skete i speakerkommentaren til optagelserne fra Karen Boesens ISBA-kongres i London ca. 5 måneder før udsendelsen, men sikkert først indtalt kort før denne. Dette hændelsesforløb er helt klart udtryk for groft tillidsbrud i form af en gennemført uærlig, uetisk – også presse-uetisk – handlemåde og derfor absolut forkastelig.

Selv kriminelle, med grove straffelovsovertrædelser bag sig nyder en større retsbeskyttelse, end Karen Boesen her har gjort – i form af stramme lovbestemmelser, der begrænser anvendelse af “civile agenter” som “meddelere” eller “stikkere”, der infiltrerer det kriminelle miljø.

Og for lige at tage CFL’s letgennemskuelige og klodsede afledningsmanøvre: Det er altså ikke Jens Olaf Jersild’s udsendelser, vi taler om.

Ja, det var altså et par småbemærkninger i anledning af et enkelt udfald fra hr. Claus Flodin Larsen – hvis formelle identitet jeg sådan set aldrig har tvivlet om – men hvem er manden egentlig? Talrige af hans øvrige urimeligheder kunne sådan set fortjene en tilsvarende kulegravning, men lad nu dette være nok - for the time being. “

Posted by: Karen Boesen at 15.08.2004 08:06

Hej Karen

Tak for din henvendelse. Andres gerninger må stå for deres egen regning. Jeg vil nødig blandes ind I diskussioner om hvem der gjorde hvad hvornår. Min holdning er dog helt klar hvad angår astrologiens anvendelighed… Jeg mener det er noget sludder og I de tilfælde hvor det bruges I forbindelse med ansættelser finder jeg det dybt forkasteligt at bruge overtro som kriterie for ansættelse.

Med venlig hilsen
Sidsel

Posted by: sidsel larsen at 16.08.2004 15:03

Helt i orden Sidsel. Det er jo ikke alle beskåret at kunne se det himmelske lys. :)

Med venlig hilsen

Karen Boesen

Posted by: Karen Boesen at 16.08.2004 16:47

Jeg kan se, at den ekstremt løgnagtige erhvervsastrolog Karen Boesen ser ud til at have fundet et nyt forum for sin bagvaskelse. Jeg troede egentlig, at jeg havde fået sat en stopper for hende, da jeg for nylig afslørede hende i Dansk Astrologforenings eget diskussionsforum, Den Røde Tråd, hvor jeg opfordrede samtlige deltagere til melde sig, hvis én eneste af dem kunne bakke op om hendes løgne. Det var der ingen, der kunne! Ikke én eneste, det være sig skeptikere, astrologer eller andre overtroiske kom hende til undsætning. Se afslutningen på opgøret med den notoriske løgner og bagvasker, erhvervsastrolog Karen Boesen, her: http://www.astrologforeningen.dk/discus/messages/1088/1485.html?1086764314
med venlig hilsen, dann simonsen

Posted by: Dann Simonsen at 16.08.2004 23:28

Nu kan jeg se, at skeptiker Dann Simonsen, der oplevede den tort at blive smidt ud af skeptikernes eget forum på grund af hetz mod andre skeptikere, og som korporligt overfaldt en ” alternativ ” I KB-Hallen, fordi denne åbenbart havde nogle synspunkter, som han ikke kunne lide, igen er på banen.
Sidst blev hans indlæg slettet i et andet forum.

Jeg tvivler på, at Dann Simonsen har format til at lukke munden på nogen ( Bortset fra med vold selvfølgelig). Selv hans skeptiske venner anklager ham for hans metoder, og der skal ellers noget til blandt disse mennesker, der ikke er sarte, når de vælger metoder til at bekæmpe personer med andre holdninger end de selv.

/Karen Boesen

Posted by: Karen Boesen at 17.08.2004 04:05

Til Sidsel Larsen!

Jeg beklager ovenstående intermezzo mellem undertegnede og din medskepticist Dann Simonsen, der sædvanligvis går rundt i undertrøje, ikke noget kønt syn, men jeg kan da godt forstå, at det er hensigtsmæssigt at have armene fri, når man har hans tilbøjeligheder.

Jeg kan se, at du beder folk om at opføre sig som gæster, hvorfor jeg ikke fremover vil kommentere indlæg på dine sider.

Med venlig hilsen

Karen Boesen

Posted by: Karen Boesen at 17.08.2004 04:31

Korrektion af Karen Boesens udtalelser.

Endnu engang ser det ud til, at det er nødvendigt at tilbagevise Karen Boesens fejlagtige udtalelser. Det er desværre langt fra første gang, at hun fremsætter dem.

Det møde i KB-hallen, som Karen Boesen henviser til, fandt sted under Mystik-messen i KB-hallen november 2003. Karen Boesen var ikke til stede, men har al sin information fra anden side. Hun har endda konsekvent opfundet imaginære begivenheder, såsom et påstået “overfald” af to “alternative”.

Jeg var derimod til stede. Mødet havde til hensigt at vise, at TV-udsendelserne “Fornemmelse for Snyd” var useriøse, indeholdt faktuelle fejl, og stillede de medvirkende alternative behandlere i et dårligt og fejlagtigt lys. Arrangørerne var kranie-tyderen Andre Corell, astrologen og formand for Dansk Astrologforening, Pierre-Francois Bitch, og jordstrålemåleren Kurt Berthelsen.

Under mødet optog jeg - fuldt lovligt, da det var et offentligt møde - forløbet med en lyd-optager. I min egenskab af redaktør for SkepticReport.com, et online magasin for skepticisme og kritisk tænkning, har jeg måttet indse nødvendigheden af at kunne dokumentere et hændelsesforløb, specielt når man har med alternative behandlere at gøre. Det er desværre langt fra altid, at man kan forvente ærlighed blandt denne gruppe mennesker, og Karen Boesens fejlagtige indlæg her understreger da også dette.

Jeg sad med optageren frit fremme og fuldt synlig, under hele mødet, der dog ikke helt gik som arrangørerne havde forventet. De lagde ud med at kræve, at produceren af “Fornemmelse for Snyd”, der var til stede som privatperson, underskrev et dokument, der fratog ham enhver form for ytrings- og pressefrihed. Dette vendte øjeblikkeligt stemningen mod arrangørerne, der blev beskyldt for censur og “Saddam Hussein”-metoder.

Derefter gik arrangørerne - synligt rystede - i gang med at prøve at tilbagevise konklusionerne i udsendelserne, dog uden den store succes. Det eneste jeg kunne se var forkert, var at en person var udnævnt til at være schweizer, hvor han retteligt var tysker. Eller omvendt. Næppe den helt store katastrofe.

Nogle af de deltagende i udsendelserne havde efter udsendelserne indgivet klage til Pressenævnet, der dog pure frifandt produceren for alle anklager.

Hen imod slutningen af mødet, der var præget af mange skarpe spørgsmål, som arrangørerne gjorde deres bedste for at imødegå (dog med noget begrænset succes), blev min optager flået ud af hånden af en tilhører, tilskyndet af Kurt Bertelsen, og givet til samme Bertelsen, der forsøgte at skjule den: Aftenens begivenheder måtte åbenbart ikke dokumenteres.

Noget pikeret - og mildt sagt overrasket - over dette åbenlyse tyveri, fik jeg, med hurtig hjælp fra en anden tilhører, optageren tilbage. Der var på intet tidspunkt tale om “vold”. Der var ingen brækkede lemmer, blå øjne eller slag. Der blev ikke tilkaldt politi, endsige kontrollører. Men stemningen var naturligt nok endog meget dårlig, så mødet gik simpelthen i opløsning, og de tilbageblevne 10-12 mennesker udvandrede. Det skal nævnes, at mødet startede med 40-50 mennesker, men de fleste forlod seancen undervejs. Arrangørerne havde helt klart ingen sag, og denne sidste handling blev åbenbart for meget.

Det kan derfor ikke siges at have gavnet arrangørerne efterfølgende: Andre Corell har endnu engang forlagt residensen til et andet land. Kurt Bertelsen har ikke fulgt op på sine trusler om sagsanlæg i halv-million kr. klassen, og har efterfølgende ikke kunnet tilbagevise sit tyveri. Pierre-Francois Bitch har måttet tage imod heftig kritik fra sine kolleger, hvilket bl.a. har resulteret i, at Dansk Astrologforenings debatforum nu i dag er praktisk taget dødt.

Angående Karen Boesens foredrag har det ikke været muligt at få bekræftet Karen Boesens påstand om at politiet har fortalt arrangørerne af Karen Boesens foredrag, at mødet skulle lukkes for offentligheden for at holde en bestemt gruppe ude. Det ville også være i strid med gældende dansk lovgivning. Jeg tror næppe, at politiet vil opfordre til ulovligheder, endsige begå dem. Det skal dog nævnes, at Karen Boesen flere gange har skiftet forklaring m.h.t. hvad der skete op til hendes foredrag.

Karen Boesen finder åbenbart, at kritiske spørgsmål ikke er velkomne. Hun har endda truet gentagne gange med, at kritikere, der møder op til hendes foredrag, vil blive udsat for fysisk vold. Den slags metoder er vi ikke vant til i Danmark, men så vidt er det altså nået.

Karen Boesens indstilling er ganske i tråd med sine kollegers: Al kritik skal undertrykkes. Ingen af hendes kolleger har på nogen måde distanceret sig fra Karen Boesens trusler. I dag er situationen den, at hvis man vil debattere astrologi med astrologer på Christian Borups astrologi-forum, der så vidt vides er det eneste tilbageværende astrologi-forum af en vis størrelse, er man tvunget til at bekende sin tro på astrologi. Tror man ikke på astrologi, er det ikke tilladt at skrive indlæg. Det er deres erklærede hensigt ikke at have en åben, offentlig dialog og debat.

Jeg vil ikke kommentere Karen Boesens påstande i ovenstående indlæg, der omtaler andre, men overlade det til læserne selv at bedømme. Savner man en forklaring, kan man jo henvende sig til Karen Boesen selv, og se, hvad man får ud af det.

Med venlig hilsen
Claus Larsen
Redaktør, SkepticReport.com

Posted by: Claus Larsen at 17.08.2004 10:57

Det er vanvittigt trættende at skulle korrigere erhvervsastrolog Karen Boesens mange løgne, men lad mig tage den igen:

1) Angiveligt skulle jeg have oplevet “den tort at blive smidt ud af skeptikernes eget forum på grund af hetz mod andre skeptikere”. Karen Boesen referer til, at en satanist ved navn Wolf på et tidspunkt ganske rigtigt udelukkede mig fra sit diskussionsforum. At han gjorde det mod de to andre moderatorers protester, at han allerede havde udelukket fr. Boesen, hvis opførsel var mildest talt frådende, og at hun lige siden har refereret til ham som “fascist”, skal bare nævnes i forbifarten. Der var på intet tidspunkt tale om, at jeg blev ‘banned’ på grund af “hetz” mod skeptikere, men på grund af udtrykt uenighed med de to satanister Wolf og Amina.

2) Karen Boesen har i over et halvt år hængt mig ud som voldsmand i diverse fora. Faktum er, at hverken hun, andre astrologer, andre alternative eller i det hele taget nogen anden har oplevet vold fra min side på noget tidspunkt. Det drejer sig om ren fiktion udklækket i hendes syge fantasi, hvilket som nævnt i mit indlæg ovenfor (i går) også fremgår af det faktum, at INGEN bakkede op om hendes beskyldinger på astrolgforeningens Den Røde Tråd.

3)Karen Boesen har i endnu længere tid hævdet, at mine “skeptiske venner anklager (mig) for (mine)metoder”, hvilket ligeledes er ren løgn. Helt bortset fra, at Karen Boesen ikke nævner, hvad det er for “metoder”, mine skeptiske venner skulle “anklage” mig for …

4) Karen Boesen, der som altid har et vågent øje for relevans, nævner yderligere: “Dann Simonsen, der sædvanligvis går rundt i undertrøje, ikke noget kønt syn”. Dette er værd at kommentere, fordi astrologerne i det hele taget er voldsomt fokuseret på mit undertøj. Det er i denne sammenhæng, at min udtalelse om den (meget) forhenværende psykiater Toni Haugen, citeret ovenfor i Karen Boesens meget lange indlæg, skal ses: ““Du er en ubegavet, prætentiøs, billig lommefortolker”. Når jeg brugte så forholdsvist stærke ord om eks-psykiateren, skyldes det, at han på astrologforeningens Den Røde Tråd havde kastet sig ud i at psykoanalysere mig på baggrund af et foto, som min arbejdsplads havde postet på sin hjemmeside. Jeg lod i første omgang Toni Haugens rablende ‘analyse’ blive mere og mere rablende, indtil jeg afslørede, at hans insinuationer om mine ‘alkoholproblemer’ (fotoets rødlige toning) og angivelige omhyggelige og velovervejede posering var baseret på et lynhurtigt taget skolefoto - hvilket eks-overlægen efterfølgende bebrejdede mig, at jeg ikke havde oplyst ham om noget tidligere i stedet for at lade hans rablende psykoanalyse fortsætte.

5) Karen Boesen har derudover i et amerikansk diskussionsforum skudt mig et FALSK CITAT i skoene, hvor jeg angiveligt skulle mene, at astrologer og andre alternativt tænkende burde behandles på samme måde, som nazisterne behandlede uønskede mindretal.

Disse ting er alle udførligt gendrevet på Den Røde Tråd,
jf. http://www.astrologforeningen.dk/discus/messages/1088/1485.html?1086764314
hvor der ikke mere er nogen, der fæster lid til Karen Boesens utrolige løgne. Jeg går ud fra, at dette er grunden til, at hun nu forsøger sig med at fremsætte de samme løgne i et andet forum, hvor deltagerne kan forventes at være forudsætningsløse med hensyn til indsigt i Karen Boesens karakter og opførsel.

Jeg beklager, at jeg har skullet trætte læserne med dette, men jeg finder det nødvendigt at gendrive Karen Boesens løgne om mig selv og andre skeptikere, hvor de måtte dukke op.

Med venlig hilsen,
dann simonsen

PS Hvis der skulle være astrologer eller andre overtroiske, som kunne være blevet skræmt af Karen Boesens opførsel, vil jeg benytte lejligheden til at gøre dem opmærksom på en ny artikel af Karla McLaren på Dansk Skepticas hjemmeside: http://www.skeptica.dk
Artiklen viser, at der er et liv efter og en vej ud af overtroen!

Posted by: Dann Simonsen at 17.08.2004 13:22

Desværre bliver jeg nødt til at bryde mit tavshedsløfte,nu, hvor lystløgneren Claus Flodin Larsen er på banen. Larsen lever incognito i Danmark, da han påstår, at han er blevet truet på livet af astrologer i USA, hvor han i en årrække har haft sin bopæl.

Til Claus Larsens information kan oplyses, at jeg i forbindelse med hans slagsmål i KB-hallen sammen med en anden skeptiker Dann Simonsen, refererer til Kristeligt Dagblad, der under overskriften: Slagsmål, beskrev begivenheden, hvor disse to herrer kastede sig over Corell og Bertelsen. At Corell skulle have forlagt residensen til udlandet er det pure opspind. Manden har iflg. eget udsagn altid boet halvdelen af året i Schweitz, hvor han er opvokset.

Claus Flodin Larsen er nægtet adgang til Astrologforeningens debatforum, fordi han opgav falske oplysninger i forbindelse med sin registrering.

Vedr. politibeskyttelse under mine foredrag, er min udlægning naturligvis helt korrekt. At politiet skulle opfordre til ulovligheder, er det pure opspind. Der er fremlagt beviser for foredragsholderen vedr. hendes henvendelse til politiet, som rådgav hende i denne pinlige sag.

Ønsker nogle af deltagerne her at finde belæg for Claus Larsen troværdighed, vil jeg opfordre dem til at besøge James Randis forum: www.randi.org
her vil man kunne se, hvilken person Claus Larsen er. Her kritiseres han i øjeblikket AF SINE EGNE skeptikere for sin platte og uvederhæftige kommunikationsform. Nedenstående er ilagt debatten fra en anden skeptiker for nylig:

Originally posted by Mark

The CDT (Claus Debating Technique):

A. Demand “evidence.”

B. Reject all evidence.

C. If unable to reject evidence, focus on irrelevant minutiae that have nothing whatsoever to do with the particular topic at hand.

D. If unable to focus on irrelvant minutiae, attempt to bury opponent in an enormous list of “questions” that no one would possibly have time to answer in its entirety, unless that person had no other life whatsoever.

E. When opponent is unable to answer even one of the questions—-for whatever reason—-declare yourself the winner.

F. Oh, almost forgot…whenever possible, refer to your opponents as liars. “

Vedr. Claus Larsens sanddruhed på sin egen web, bliver jeg desværre nødt til at sige, at denne er behæftet med så mange usandheder, at det vil føre for vidt at komme ind på disse i dette forum.
Jeg vil dog advare deltagerne mod at besøge skepticreport.com, da det iflg. skeptikerne i Randis forum er således, at Claus Larsen sælger oplysninger om IP - numre og lignende til forskellige firmaer, som man efterfølgende får besøg af. Dette også oplysninger fra Claus Larsens egne meningsfæller.

Claus Larsen: ” Nogle af de deltagende i udsendelserne havde efter udsendelserne indgivet klage til Pressenævnet, der dog pure frifandt produceren for alle anklager.”

Jeg har allerede på denne side gendrevet denne usande beretning. Corell klagede. Ingen astrologer har nogensinde klaget efter udsendelserne. Igen viser det, at Cflarsen desværre er en dybt utroværdig person.

/Karen Boeseen

Posted by: Karen Boesen at 17.08.2004 13:29

Lige på falderebet:

Nu kan jeg se, at Dann Simonsen igen er klatret ned fra træerne.
Til læserne i dette fora:

Jeg har henvist til den skeptiker, der bestyrede diskussionsforumet på skeptica.dk som fascist, fordi denne præsenterede sig selv som værende fascist på Internettet. Om fascismen er skeptikernes foretrukne ideologi skal jeg være lade usagt.

Tidl. overlæge Toni Haugen har ikke på noget tidspunkt fremsat ” rablende ” analyser af Dann Simonsen, der så smukt poserer i sin ærmeløse undertrøje. I modsætning til disse forstyrrede skeptikere, er Toni Haugen et meget værdigt menneske.

/Karen Boesen

Posted by: Karen Boesen at 17.08.2004 13:38

Hold da op…det er da vist fuldstændigt umuligt for udenforstående at gennemskue hvad der foregår her - ud over at der er nogen der hader hinanden og kalder modparten for løgner.

Men det handlede jo egentlig om astrologernes forudsigelser: hvad siger du selv til dem, Karen Boesen?

Posted by: Torben Sangild at 17.08.2004 14:09

Karen Boesen siger ikke så meget om astrologiske forudsigelser, da det er hendes vante taktik at kaste smuds for at bortlede opmærksomheden fra det faktum, at hverken hun eller andre astrologer er i stand til at forudsige noget som helst. Præcis samme taktik som her:
http://host.randi.org/vbulletin/showthread.php?s=&postid=1870486123#post1870486123
At det er umuligt for udenforstående at gennemskue, er selve formålet: Det kunne på en eller anden måde se ud, som om det havde noget på sig - og ingen orker for alvor sætte sig ind i samtlige hendes anklager. Imens forsvinder diskussionen af astrologiens (ligeledes fiktive) fortræffeligheder helt ud af billedet.

Med venlig hilsen,
dann simonsen

Posted by: Dann Simonsen at 17.08.2004 14:52

Korrektion af Karen Boesens udtalelse II

Jeg beklager ligeledes, at det er nødvendigt at tilbagevise Karen Boesens usandheder, men en løgn må aldrig stå uimodsagt.

Karen Boesen - eller nogen anden astrolog, for den sags skyld - har aldrig kunnet forelægge beviser for at jeg skulle have løjet. Det har heller ikke været muligt at se beviserne fra politiet. Man kan jo selv kontakte Karen Boesen, og bede om at se beviserne, og se, hvad man får ud af det.

Andre Corell har flyttet den danske del af sin virksomhed til Sverige. Hans danske hjemmeside er lukket. Altså ikke en løgn.

Jeg har aldrig påstået at være blevet truet på livet af astrologer i USA. Jeg har modtaget trusler fra folk, der troede på spiritistiske medier. Det har jeg gentagne gange gjort klart for Karen Boesen, men åbenbart til ingen nytte.

Jeg er ganske rigtigt nægtet adgang til Dansk Astrologforenings debatforum, men ikke fordi jeg har opgivet falske oplysninger. Efter min tilmelding har jeg skiftet adresse, hvilket er blevet udlagt, også af formanden, Pierre-Francois Bitch, som at jeg har opgivet falske oplysninger. Det kan i den forbindelse bemærkes, at Pierre-Francois Bitch overtrådte sin tavshedspligt mht. de opgivne oplysninger. Igen en usandhed fra Karen Boesen.

Det er korrekt at jeg bliver kritiseret på JREF-forumet - det sker tit, og er en naturlig følge af, at også ikke-skeptikere har fri adgang dertil. Den pågældende person er dog ikke skeptiker, men overtroende. Igen en usandhed fra Karen Boesen.

Det er ganske ukorrekt, at jeg sælger oplysninger om IP - numre og lignende til forskellige firmaer, som man efterfølgende får besøg af. Den påstand stammer fra en person, der bl.a. tror på Uri Geller, og hævder, i lighed med Karen Boesen, at kunne spå om fremtiden. Jeg har sammen med andre påvist, at dette ikke er tilfældet, hvilket nok forklarer en del.

Som man kan se, påstod jeg ikke, at astrologer har indgivet klage til Pressenævnet. Jeg sagde klart, at nogle af de deltagende i udsendelserne havde gjort det. Det bliver i Karen Boesens fantasi til noget helt andet.

Det kan være meget svært at afgøre, hvem der har ret. Jeg kan kun opfordre til at man kontakter personerne her via email, og udbeder sig beviser for de enkelte påstande. Og se, hvad man får ud af det.

Med venlig hilsen
Claus Larsen
Redaktør, SkepticReport.com

Posted by: Claus Larsen at 17.08.2004 15:04

En kort og overskuelig sammenfatning af mine erfaringer med Karen Boesen og hendes besynderlige forhold til den virkelige verden. Sammenfatningen er tidligere bragt på Den Røde Tråd:

dansk: Skeptikere besvarer et indlæg fra Karen Boesens mand på Den Røde Tråd; boesensk: Skeptikere chikanerer min familie!
dansk: Politiet forespørges telefonisk om, hvordan man forholder sig over for “uromagere”; boesensk: Jeg holder foredrag under politibeskyttelse!
dansk: Skeptikere tilbageerobrer stjålne ejendele fra alternative; boesensk: Skeptikere er voldsmænd, ja, vold er vel det mindste, man kan forvente sig fra den kant! Drab bliver vel det næste!
dansk: Skeptikere argumenterer mod astrologi og anden overtro; boesensk: Skeptikere bruger nazi-metoder og tilstræber Endlösung for alle astrologer og alternative!

Det tager noget tid at lære princippet, men den logik, som Karen Boesen fungerer efter, er relativt simpel og overskuelig.

Posted by: Dann Simonsen at 17.08.2004 15:19

Bare lige en sidebemærkning; det ville være fuldstændig meningsløst at sælge IP-adresser. Man kan ikke finde en adressse ud fra et IP-nummer; af flere grunde:
1: Ikke alle har fast IP-nummer. Eksempelvis tildeler nogle ISP‘er altid nyt IP-nummer ved logon. Man får også nyt IP-nummer ved hvert logon når man benytter modem.
2: Der er ingen offentligt tilgængelige registre hvor man kan slå op hvilke adresser der benytter bestemte IP-numre. Det ved alene isp-erne (internet service provider, såsom TDC). Man kan altså godt se hvilke IP-numre der besøger ens side, men man kan ikke se hvilke personer de tilhører. Man kan godt slå op hvilken isp der har ip-nummeret, men INGEN isp ville fortælle navn og adresse der hørte til ip-nummeret uden en dommerkendelse.

Anklagen er ganske enkelt absurd.

Posted by: Jesper Thomsen at 17.08.2004 15:21

Til Torben Sangild!

De astrologiske forudsigelser har jeg ingen kommentarer til. De taler jo for sig selv.

Faktum er, at ingen, heller ikke astrologer, vil være i stand til at fortælle dig, at du eventuelt gør dette eller hint. Nu har jeg i mange år beskæftiget mig med pressen, og jeg ved af erfaring, at ens udtalelser kan være lidt skævvredet i forhold til udgangspunktet, når de kommer på tryk. Om det er tilfældet her, skal jeg ikke kunne sige.

Astrologi beskæftiger sig med tendenser og timing. Om du så vælger at bruge denne timing eller ej, er naturligvis op til dig selv.
Kronprinsen, og alle andre for den sags skyld, bestemmer selvfølgelig selv, hvornår han/de vil giftes.

Til sidst! Nej, astrologi er ikke en videnskab. Jeg har allerede korrigeret Sidsel Larsen andetsteds på hendes sider. Da slet ikke en naturvidenskab. Visse krav til videnskabelighed kan vi indfri- af empirisk karakter. Men at disse så også automatisk skulle udløse en teori, er jo det skinbarlige vrøvl.

Med venlig hilsen

Karen Boesen

Posted by: Karen Boesen at 17.08.2004 16:07

Vi er helt enige om at astrologi ikke er en videnskab. Men som anført i en anden post er der mange astrologer der skriver dette rundt omkring. Astrologi bliver markedsført som om astrologer faktisk kunne sige noget fornuftigt udfra stjernerne. Det tyder alt på de ikke kan. (De kan måske sige noget fornuftigt, men det har ikke noget med stjernerne at gøre).

Posted by: sidsel larsen at 17.08.2004 16:17

Kommentar til Karen Boesens udtalelser

Der går ikke ret lang tid, før man opdager hvor dyb splittelsen er i astrolog-kredse. Det er ikke kun personlige fejder (der nogen gange giver sig udtryk i temmelig hadske ytringer), men også de mere “faglige” (hvis man da kan tale om “fag” i overtroens verden). Det viser sig, at astrologer ikke er enige om noget som helst, hverken hvilke planeter, der skal indlemmes i horoskopet, om det er den ene eller anden - eller tredje - zodiac, der skal bruges.

Jeg vil påpege to fundamentale uoverensstemmelser i Karen Boesens indlæg ovenfor:

Astrologerne Claus Houlberg og Pierre-Francois Bitch har argumenteret længe og inderligt for, at astrologien er en videnskab. De er dermed i fundamental modstrid med Karen Boesen.

De astrologer, der har udtalt sig om Kronprins Frederiks bryllup har ikke udtrykt tvivl: Astrologien var klokkeklar, Kronprinsen ville blive gift på de pågældende tidspunkter.

Det må tilføjes, at astrologer ikke har nogen problemer med at pege på forudsigelser, der var korrekte, og tage det til indtægt for, at astrologien er sand. Ved at “glemme” fejltagelserne er det jo på den måde let at få “ret”.

Med venlig hilsen
Claus Larsen
Redaktør, SkepticReport.com

Posted by: Claus Larsen at 17.08.2004 16:22

Til Sidsel Larsen!

Hvad astrologer skriver rundt omkring, må selvfølelig stå for deres egen regning. Jeg vil nok tro, at netop disse to astrologer, som du citerer, og som jeg har stor respekt for, betragter videnskab, som noget helt andet end du gør - med en naturvidenskabelig baggrund.

Der findes bunker af teorier indenfor humaniora, som kan være medvirkende til at forklare astrologiens væsen, og det er der da også astrologer med en videnskabelig baggrund, der arbejder med og formentlig vil gøre de næste mange årtier. Forhåbentlig bliver de afløst af nye og yngre kræfter.

Det er jo ikke kun astrologer, der ikke ved, hvad videnskabsteori er. Det er der også masser af skeptikere, der ikke har den fjerneste idè om. Læs blot på disse sider.

Med venlig hilsen

Karen Boesen

Posted by: Karen Boesen at 17.08.2004 16:38

Nu er jeg inden for humaniora, og det er altså ikke sådan at astrologien accepteres som videnskab på Det Humanistiske Fakultet. Det kan undersøges som folkloristisk eller sociologisk fænomen, men det lever ikke op til nogen humanvidenskabelige krav. Vi forholder os også til fakta og til statistisk signifikans.

Posted by: Torben Sangild at 17.08.2004 16:48

Nej, det er vi enige om. Men der er vel heller ikke nogen, der indtil dato har skrevet nogen steder, at der undervises i astrologi på universitetet her i Danmark? Det tror jeg næppe.

Det gøres der så til gengæld andre steder i verden. Men det er en anden historie.

Jeg tager sommetider elever, hvis jeg finder personen interessant. Det første jeg fortæller den/de pågældende er, at man ikke får nogen form for accepteret uddannelse som astrolog. Al den stund, at den ikke findes.

Jeg tilbyder dem dog altid, at brænder de for et bevis på, at de har gennemgået mit forløb, skal jeg gerne henvende mig til DSB og købe et festtelegram, som jeg så vil underskrive.

Med venlig hilsen

Karen Boesen

Posted by: Karen Boesen at 17.08.2004 16:56

Kommentar til Karen Boesens udtalelser II

Det er sigende, at den “uddannelse” som Karen Boesen kan tilbyde, intet er værd. Også selvom den koster mange, mange tusinde kroner.

Penge, der er smidt ud af vinduet.

“Why, actually, are professional astrologers not jailed for fraud?”
Richard Dawkins

Med venlig hilsen
Claus Larsen
Redaktør, SkepticReport.com

Posted by: Claus Larsen at 17.08.2004 17:54

Fjols CFL! Læs hvad jeg skriver. Jeg skriver jo NETOP, at der ikke findes nogen astrologisk uddannelse. Lad nu være med flere manipulationer af min tekst.

Folk kontakter mig for at høre, om de kan købe min know-how. Det siger jeg i nogle tilfælde ja til, hvis jeg kan se, at forløbet kan blive interessant.

Forudsætninger:

Hele den astrologiske basisviden skal være på plads.
Vedkommende må gerne være placeret i en leder - eller mellemlederstilling i erhvervslivet.
Det er også ønskeligt, at den pågældende har en akademisk baggrund, der er relevant i erhvervslivet. Som for eksempel jurist, økonomon, erhvervspsykolog eller lignende.

Posted by: Karen Boesen at 17.08.2004 18:20

Kære Karen Boesen,

Endnu engang ser vi den dybe splittelse blandt astrologer. Astrologihuset tilbyder indtil flere uddannelser indenfor astrologi: En basisuddannelse og en diplomuddannelse.

Men du mener altså, at det Astrologihuset kan tilbyde, ikke er en uddannelse?

Med venlig hilsen
Claus Larsen
Redaktør, SkepticReport.com

Posted by: Claus Larsen at 17.08.2004 19:00

Karen Boesen “Folk kontakter mig for at høre, om de kan købe min know-how.”

Og hvad omhandler denne himmelske know-how så ?

Vi citerer fra Karen Boesens artikel i “Horoskopet” – 2000 :

Om de skumle skorpioner :


“Undergrundsaktiviteter af enhver type er per definition Skorpionens gebet. Bankverdenen kommer derfor helt naturligt ind i billedet. Efterretningstjenester, Bagmandspolitiet, spionage og detektivbureauer .. Bedemandsforretninger er også at finde i tegnet for destruktion.”

De ridderlige løver derimod udgør :


“Uden sammenligning det kongelige tegn… Kvalitet og luksus formidles gerne herigennem, hvorfor det også giver gode kort på hånden som Kongelig Hofleverandør.”

Hvorvidt fru Boesen personligt tror på disse formørkede ungpige-fantasier er hendes egen sag - men at hun på basis af dette sludder tilbyder overtroiske erhvervsledere assistance til at måle og veje sagesløse job-ansøgere er en skandale.

Hvad angår de juridiske aspekter i denne menneske-sorteringsmetode, kan man læse mit indlæg af 17.08.2004 15:37 -
her hos Sidsel.

/MW

Posted by: Mogens Winther at 17.08.2004 19:10

CFL: Hvad man tilbyder indenfor det astrologiske område, har jeg ingen idè om. Kontakt Karl Aage Jensen i AstrologiHuset og forespørg. Det har du jo gjort et par gange på det sidste. Både i egen person og pr. stedfortræder. Men han gider jo ikke at svare dig, vel? Hvordan gik det med Fyens Tidende? Sikkert ikke godt.

Acceptèr, at du hører til blandt brunskjorterne - på linie med Simonsen. I er sikkert glimrende til at slå på tæven. Men andet kan I formentlig ikke bruges til.

Posted by: Karen Boesen at 17.08.2004 20:44

Kære Karen Boesen,

Nu synes jeg, at du snakker udenom. Prøv at forholde dig til det faktum, at visse af dine kolleger udbyder en uddannelse i astrologi.

Det er jo klart bevis på, at du tager fejl, når du siger, at der ikke er nogen uddannelse i astrologi. Du er ganske klar over, hvad man tilbyder indenfor det astrologiske område. Du kender udmærket Astrologihusets tilbud. Danske astrologer er en lille kreds, der kender hinanden indgående - på godt og ondt.

Din reference til “brunskjorter” tjener kun til at stemple dig selv som en plat og useriøs debattør. Prøv for en gangs skyld at holde dig til sagen, i stedet for at forfalde til de skældsord, du som regel slynger ud om dine kritikere.

Det er ikke første gang, at dine indlæg er blevet fjernet fra offentlige fora, fordi de simpelthen var for langt ude. Det skulle helst ikke ske her.

Med venlig hilsen
Claus Larsen
Redaktør, SkepticReport.com

Posted by: Claus Larsen at 17.08.2004 21:09

Så vidt mig bekendt, er det kun den erklærede fascist, der bestyrede skeptikernes forum, der har udelukket mig fra debatten, og dette skyldes jo, at danske skeptikere har det utrolig svært med demokratiet. Jeg betragtede det som en hæder.

Du glemte at svare på, om du havde held med provinssprøjten: Fyns Stifttidende, tror jeg den hedder.
Ellers prøv med Kristeligt Dagblad, det mest reaktionære lort, der i øjeblikket findes på markedet.

Posted by: Karen Boesen at 17.08.2004 21:17

Kære Karen Boesen,

Er du ked af at forholde dig til det faktum, at visse af dine kolleger udbyder en uddannelse i astrologi? Eller er det endnu en af de pinlige kendsgerninger du gerne så manet i jorden?

Det er ret interessant, at du udnævner en, der aldrig har været tilknyttet Skeptica, som “fascist”. Det er tilsvarende interessant, at du udelader hvorfor du blev smidt ud. Det er ekstremt interessant at du udelader, at jeg fik dig lukket ind igen.

Jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke aner hvad du snakker om, mht. Fyens Stifttidende og Kristeligt Dagblad.

Med venlig hilsen
Claus Larsen
Redaktør, SkepticReport.com

Posted by: Claus Larsen at 17.08.2004 21:35

Nå, du ved ikke, hvad jeg taler om med hensyn til Fyns Stiftes.? Mærkeligt, jeg har ellers en mail liggende, der er en kopi af de udgydelser, du har sendt til AstrologiHuset. Endnu en af dine løgne.

Jeg udnævner ikke nogen til fascist. Jeres moderator i jeres skeptiske forum præsenterede sig selv som fascist. Jeg aner ikke, hvem manden er. Yderligere var han satanist, men som MW pointed out, har vi jo religionsfrihed her i landet. Ustyrlig morsomt! Det er sgu da noget af en tilsnigelse at påstå, at den person, der i de famøse - men meget, meget morsomme fem uger det varede i- hvor jeres forum var oppe, ikke tilhørte skeptica. How come? Manden var lige ved at få kvalme af alle de religiøse mennesker I husede i ” bevægelsen. “

Hvor fanden kom han så fra? Var det èn I havde lejet ude i byen?

Posted by: Karen Boesen at 17.08.2004 21:51

Kære Karen Boesen,

Du er meget velkommen til at sende mig den mail du snakker om. Eller offentliggør den her. Bare vi ser, hvad det er, du snakker om. Må vi dog ikke se, hvad det er, der er så forfærdeligt?

Jeg synes dog, at det er ret så ironisk, at du hævder at have indgående kendskab til Astrologforeningens interne mails, mens du samtidigt påstår, at du ikke ved, hvad selvsamme forening udbyder af uddannelser.

Din forklaring vedr. “fascisten” er som sædvanlig ikke hele historien. Den pågældende person beskrev sig selv som “fascist”, da han forklarede sin meget stringente indstilling til hvordan folk kunne skrive indlæg på hans forum. At du så efterfølgende konsekvent - og bevidst - fejlfortolker begrebet…nå, ja. Det kunne muligvis have noget at gøre med, at du blev smidt ud, fordi du ganske hæmningsløst - og vidende om, at det var imod reglerne - reklamerede for din bog.

Jeg tror, at vi med al ønskelig rimelighed kan konstatere, at du helst så din fejlagtige konstatering at astrologer ikke tilbyder uddannelser - for det gør de bevisligt - gemt, glemt og ignoreret. Det er den hermed ikke.

Med venlig hilsen
Claus Larsen
Redaktør, SkepticReport.com

Posted by: Claus Larsen at 17.08.2004 22:06

Korrektion

Jeg henviste i mit sidste indlæg til “Astrologforeningen”s interne mails. Jeg mente selvfølgelig “AstrologiHusets”.

Jeg beklager forvirringen.

Med venlig hilsen
Claus Larsen
Redaktør, SkepticReport.com

Posted by: Claus Larsen at 17.08.2004 22:59

Der er skam ikke noget forfærdeligt ved din mail til AstrologiHuset og Fyns Stiftst. Blot jeres sædvanlige nonsens. Men jeg er bange for, at du ikke besidder power nok til at slå igennem i medierne, hvorfor den sikkert ikke har haft nogen effekt.

Men prøv at henvende dig til de respektive institutioner og forhør dig vedr. dine spørgsmål.
Dem kan jeg jo af gode grunde ikke svare på.
Jeg finde også dine spørgsmål ganske uinteressante for mig.

Posted by: Karen Boesen at 17.08.2004 23:54

Kære Karen Boesen,

Den mail, du har liggende, som du påstår er fra mig - den vil du altså ikke vise nogen? Måske fordi den slet ikke er fra mig? Og nu siger du, at du ikke engang ved, om den skulle være sendt til medierne?

Hvorfor er det altid sådan med dig, Karen? Du anklager folk for de værste ting, og hævder endda at have bevis for det. Men når så bordet fanger, så trækker du følehornene tilbage. Tror du virkelig ikke, at folk gennemskuer dig?

Problemet er, at du også har fabrikeret falske citater, som folk har troet på. Jeg gad vide, hvad det næste bliver.

Er der nogen grænse for hvor usselt du vil opføre dig?

Med venlig hilsen
Claus Larsen
Redaktør, SkepticReport.com

Posted by: Claus Larsen at 18.08.2004 08:49

Hvor læser du henne, at jeg ikke ved, om den skulle være sendt til medierne? Du skriver afslutningsvis, efter at have kommenteret AstrologiHusets webside, hvor der åbenbart har ligget nogle analyser over kongerøgelse følgende:

” Jet tillader mig at sende denne mail til pressen,” næste ordret citeret. Jeg gider ikke finde den frem. Og nej, jeg vil ikke ligge den ind her, da den ikke er sendt til mig personligt. Du Ccer til: faarup@fyens.dk - Går ud fra, at det er en person på Fyens Stifts. Du underskriver dig med det sædvanlige skepticreport. osv.
Om det er en anden, der bruger dit navn, aner jeg da ikke. I så fald synes jeg, at du skal undersøge det. Personligt er jeg ligeglad med, hvem der eventuelt kunne finde det morsomt.

Men hvor får du den idè fra, at der er noget forfærdeligt ved, at du kommenterer AstrologiHusets web. Det er da helt legalt. Det har alle lov til. Folkene derude, har så lige så stor ret til at trykke på delete. Længere er den ikke.

Nu forlader jeg - ihvertfald for en tid - dette forum. For megen tomgang. Endelig er det jo heller ikke et offentligt disk. forum.

Posted by: Karen Boesen at 18.08.2004 09:25

Kære Karen Boesen,

Jeg har fundet den pågældende mail. Den omhandler Astrologihusets fejlagtige påstand om, at de havde forudsagt ceremoniens begyndelse. Det havde de ikke. Jeg påpegede også en usandhed mht. tidspunktet for ja’et. Desværre ser det ud til, at Astrologihuset ikke har fjernet de forkerte påstande. Siden ligger der stadig:
http://www.astrologihuset.dk/tidspunktet_for_marys_og_frederi.htm

Jeg har da heller ikke hørt fra Astrologihuset. Man kunne selvfølgelig tro, at de måske ikke havde set den, men det har de jo - du har jo modtaget mailen fra dem. Det betyder, at de er klar over deres bedrag, men vælger bevidst at ignorere det.

Tak for den oplysning, Karen Boesen! Du hænger godt nok dine kolleger ud som bedragere, men det ser de nok igennem fingre med.

At jeg ikke umiddelbart kan stedfæste en henvendelse til en avis udfra det, du fortalte, gør mig ikke til løgner. Vær lidt mere præcis en anden gang.

Med venlig hilsen
Claus Larsen
Redaktør, SkepticReport.com

Posted by: Claus Larsen at 18.08.2004 10:33

Vor herre bevares! Du beviser igen, at du er lige nøjagtig den renlivede psykopat,´som jeg altid har anset dig for at være.

Om folkene i AstrologiHuset fremlægger fejlagtige oplysninger, ved jeg ikke, men jeg ved, at du er notorisk løgner, hvorfor du aldrig vil være noget sandhedsvidne i min verden.

Fortæl Winther, at han skal tage alle de løgne ned, der forekommer på jeres hjemmeside, fortæl Sidsel Larsen, at hun viderebringer fejlagtige oplysninger om FFS og Pressenævnet. Lad os se, om noget af det bliver taget ned.

NÆPPE! Ganske enkelt, fordi I kun kan klare jer med løgne og misinformation.
Som vi siger i min verden: ” Lad os få nogle ordentlige og redelige skeptikere!”

Ikke mere herfra!

Posted by: Karen Boesen at 18.08.2004 11:08

Kære Karen Boesen,

Nå, så er vi tilbage ved de vilde anklager og skældsord igen. Det er sørgeligt, at du ikke er i stand til at undlade at bringe diskussionen ned på et så lavt niveau.

Det er et faktum, at Astrologihuset fremlægger fejlagtige oplysninger. Du kan selv sammenligne deres forudsigelser dengang med deres påstande i dag. Spørg dem - og husk også at fortælle dem, hvordan du hængte dem ud som bedragere her.

Jeg er godt klar over, at du mange gange har hævdet at jeg var en “notorisk løgner”, men det er aldrig lykkedes dig at fremlægge beviser herpå. Hver gang du bliver bedt om det, trækker du dig tilbage. Man har jo lov at undre sig.

Hvis du til gengæld kan påvise nogen form for usandhed på Mogens Winthers side, så er jeg sikker på, at han vil fjerne den. Men det kræver, at du kan bevise, at noget er usandt. Det er ikke nok, at du bare hævder det.

Hvis Sidsel Larsen eller nogen anden vil se dokumentation for mine indlæg vedr. Fornemmelse for Snyd eller Pressenævnet, er de meget velkomne til at kontakte mig via email.

Med venlig hilsen
Claus Larsen
Redaktør, SkepticReport.com

Posted by: Claus Larsen at 18.08.2004 11:22

Kære Karen Boesen,

Nå, så er vi tilbage ved de vilde anklager og skældsord igen. Det er sørgeligt, at du ikke er i stand til at undlade at bringe diskussionen ned på et så lavt niveau.

Det er et faktum, at Astrologihuset fremlægger fejlagtige oplysninger. Du kan selv sammenligne deres forudsigelser dengang med deres påstande i dag. Spørg dem - og husk også at fortælle dem, hvordan du hængte dem ud som bedragere her.

Jeg er godt klar over, at du mange gange har hævdet at jeg var en “notorisk løgner”, men det er aldrig lykkedes dig at fremlægge beviser herpå. Hver gang du bliver bedt om det, trækker du dig tilbage. Man har jo lov at undre sig.

Hvis du til gengæld kan påvise nogen form for usandhed på Mogens Winthers side, så er jeg sikker på, at han vil fjerne den. Men det kræver, at du kan bevise, at noget er usandt. Det er ikke nok, at du bare hævder det.

Hvis Sidsel Larsen eller nogen anden vil se dokumentation for mine indlæg vedr. Fornemmelse for Snyd eller Pressenævnet, er de meget velkomne til at kontakte mig via email.

Med venlig hilsen
Claus Larsen
Redaktør, SkepticReport.com

Posted by: Claus Larsen at 18.08.2004 11:23

Efter en udtalelse i Karen Boesens sædvanlige stil om, at jeg er “kravlet ned fra træerne”, skriver hun ovenfor, d. 17.08.2004 13:38, at:

“Tidl. overlæge Toni Haugen har ikke på noget tidspunkt fremsat ”rablende” analyser af Dann Simonsen, der så smukt poserer i sin ærmeløse undertrøje. I modsætning til disse forstyrrede skeptikere, er Toni Haugen et meget værdigt menneske.”

De vitterligt rablende analyser af min person baseret på et foto er desværre slettet fra Den Røde Tråd. Med hensyn til det meget værdige menneske, ekspsykiater Toni Haugen, så kan jeg tilbyde dette lige så oplysende som underholdende indblik i hans verdenssyn.

I februar 2003 kom han med denne forespørgsel på Den Røde Tråd (alle følgende citater og henvisninger stammer alle fra DRT):

“Af Toni Haugen (Th) indsendt torsdag, d. 20. februar, 2003 - 17:31:
(…)
ds:
Men at forbindelsen skulle bestå i, at vores bevidsthed befinder sig i den ottende dimension og kun er forbundet med vort kødelige hylster via stråler transmitteret via et ormehul ….
TH: Hvor i alverden har du dog fanget dèn fjollede idè?
MVH/Toni”

Jeg henviste Toni Haugen til følgende:
Idéen dukker op i sin første spæde form d. 30. september 2002:

“Af Toni Haugen (TH) indsendt mandag, d. 30. september, 2002 - 21:07:
(…)
Jeg vedkender mig lige ud, at jeg mener, at hjernen formidler bevidstheden, som kommer “ovenfra” - fra “Himlen”, eller hvad du vil - men ikke selv skaber den.
Hvordan har du det med dét?
(…)
MVH/Toni”

Toni Haugens bevidsthedskosmologi får mere indhold og substans (sammenligninger med TV og radioapparater, radiobølger og ormehuller) i hans senere indlæg følgende steder på Den Røde Tråd:

15.10.2002 kl. 17.11
16.10.2002 kl. 16.01
17.10.2002 kl. 14.49
20.10.2002 kl. 15.20

Endelig forsøger jeg selv at sammenfatte THs ‘logik’ i et indlæg til Franz Michaelis:

“Af dann simonsen indsendt tirsdag, d. 22. oktober, 2002 - 16:58:
(…)
1. Der er ting, som videnskaben ikke har fundet ud af.
2. Der er også masser af ting, som videnskaben har fundet ud af og hvis (yderst overfladisk forståede og refererede) begreber jeg kan betjene mig af til at retfærdiggøre min idé om en
3. bevidsthed, der befinder sig et helt, helt andet sted i universet end mellem ørerne på mennesker, der er bevidste.
4. Hjernen må derfor (!) være en TV- eller radiomodtager, der modtager psyken som bevidsthed via signaler fra …. nå ja, i princippet fra hvor som helst, bare det er et eller andet sted, der er uforgængeligt, evigt, hinsides - altså befriet fra den forskrækkelige vished om, at når hjernen går the way of all flesh, så påvirker det på ingen måde psyken, bevidstheden, sjælen (whatever!), eftersom hjernen kun er en monitor, mens transmitteren befinder sig et helt andet, upåvirket og uforgængeligt sted.
(Anden halvdel af punkt 4. er en slutning draget ud fra den inderlighed, hvormed TH forsvarer sin sender/modtager-ide, selv om han ikke har noget regulært argument for dens eksistens.)
Det er i øvrigt også denne vanvittige ide, der ligger til grund for THs behov for at gentage i det uendelige, at skeptikere mener, at bevidstheden slet og ret er et produkt af molekylære processer, selv om han aldrig nogen sinde er stødt på den opfattelse hos os, og uanset hvor mange gange (og fra hvor mange af os)
han får sådan ca. det modsatte at høre!”

Jeg er ret tilfreds med, at jeg aldrig nogen sinde kom i kløerne på Toni Haugen, dengang han gik for at være en autoritet med et embede. Hans fotobaserede fjernanalyse var mere end rigeligt. Jeg tror og håber, at han var lidt mere rationelt tænkende, dengang han var ansvarlig for sine patienter mentale sundhed. Jeg er også delvist tilfreds med Karen Boesens udtalelse:
“I modsætning til disse forstyrrede skeptikere, er Toni Haugen et meget værdigt menneske.”
Min tilfredshed beror på, at hun sætter os skeptikere i modsætning til Toni Haugen. At denne pensionerede overlæges himmelske psykiatri skulle være specielt værdig, har jeg derimod svært ved at se.

Med venlig hilsen,
dann simonsen

Posted by: Dann Simonsen at 18.08.2004 16:12

Til læserne af Dann Simonsens ondskabsfuldheder overfor Toni Haugen, kan jeg oplyse, at Toni er uhelbredelig syg og derfor ikke er i stand til at forsvare sig. Han vil heller aldrig være det fremover.

Med venlig hilsen

Karen Boesen

Posted by: Karen Boesen at 18.08.2004 17:26

Til læserne af Karen Boesens idioti kan jeg oplyse, at jeg undrer mig over, hvorfor hun selv har inddraget Toni Haugen i denne debat. Det skulle vel ikke tilfældigvis være, fordi han som uhelbredeligt syg kan fremstilles som uangribeligt karaktervidne i forbindelse med Karen Boesens gentagne forsøg på character assassination?
Både jeg selv og Toni Haugen er introduceret på dette sted af Karen Boesen, som burde vide bedre, men er bedøvende ligeglad.
Med venlig hilsen,
dann simonsen

Posted by: Dann Simonsen at 18.08.2004 17:40

Toni Haugens arbejde gennem de senere år, som han viede til at bekæmpe typer som dig, MW og CFL, står til astrologernes fulde rådighed. Når som helst og hvor som helst.

Han benyttede enhver lejlighed til - i astrologiske fora, såvel som i dagspressen - at påvise jeres mangel på etik og fair play. Det vil vi altid være ham dybt taknemmelig for.

Posted by: Karen Boesen at 18.08.2004 18:22

Kære Karen Boesen,

Det er ret interessant, at astrologerne mener at kritikere af astrologien skal bekæmpes. Det siger lidt om, hvor hårdt de er ramt af saglig, åben og ærlig kritik. Ganske i tråd med dine kolleger på de danske astrologi-fora.

Det er dog temmelig plat at du tager et meget sygt menneske til indtægt for dine egne korstog, uden at vedkommende har mulighed for at “forsvare sig”.

Hvis du ikke synes om, at Toni Haugen drages ind i det her, så skulle du ikke selv have gjort det. Det er temmelig usmageligt, Karen Boesen.

Har du spurgt Astrologihuset om deres forudsigelser?

Kan du fremlægge et eneste bevis på at jeg har løjet?

Kan du påpege en eneste usandhed på MWs website?

Med venlig hilsen
Claus Larsen
Redaktør, SkepticReport.com

Posted by: Claus Larsen at 18.08.2004 20:02

Ja, jeg kan påvise masser af usandheder på Winthers websites, men dem vender vi tilbage til, når mine sider: www.skeptico.dk kommer op i løbet af vinteren.

Vedr. dine løgne behøver du såmænd kun at læse på disse sider, hvor TH så fint dokumenterer, at du er fuld af løgn.
Du kan da også gå ind på din egen web. Her forsøger du at bilde læserne ind, at et computerhoroskop er tolket af en astrolog, i dette tilfælde Ole Giber, hvilket er en lodret løgn.
Du påstår, at dine mange kritikere i Randis forum ikke er skeptikere. Det er også lodret løgn. En af dem siger ovenikøbet, at han er enig med Randi i stort set alt, hvad denne siger/skriver. Det er vedkommende, der har skrevet, at han ønsker at beskytte sin familie imod dig. Det forstår man jo så glimrende.

Du har åbenbart ikke kun deltaget i det slagsmål, vi kender her fra KB-Hallen. En af dine venner - igen på Randis sider - fortalte en gang om en episode, hvor du i en rus havde overfaldet en servitrice på en bar i New York og havde bidt hende!!
Tror du ikke snart, du skulle søge noget hjælp hos kompetente folk?

Nå, men alt dette og meget mere ligger trygt og godt i din mappe her hos mig, og vil blive offentliggjort´, når tiden er til det.

Posted by: Karen Boesen at 19.08.2004 04:52

En af dine venner - igen på Randis sider - fortalte en gang om en episode, hvor du i en rus havde overfaldet en servitrice på en bar i New York og havde bidt hende!!
Tror du ikke snart, du skulle søge noget hjælp hos kompetente folk?”

En af Claus Larsens venner i New York gjorde ganske rigtigt nar af Karen Boesens mange forsøg på at fremstille ham som psykopatisk voldsmand. I den forbindelse skrev han, at det jo var sådan man kendte Claus Larsen: som en person, der skidefuld kravlede rundt på gulvet i en pub og bed en servitrice i anklerne!
At dette var en JOKE, en måde at gøre NAR af fr. Boesens udgydelser, var klart for enhver! Eller rettere: enhver anden end erhvervsastrolog Karen Boesen, der siden har gentaget historien, som om den var sand, altså udnyttet den lidt på samme måde som hun udnytter de rablende indlæg fra den nu åbenbart uhelbredeligt syge Toni Haugen på Astrologforeningens Den Røde Tråd.

Om Karen Boesen er uhelbredelig eller bare uforbederlig, vil jeg være op til læserne af hendes løgne at vurdere. At der er en i denne diskussion, som burde søge hjælp hos kompetente folk, er jeg ikke i tvivl om!

Med venlig hilsen,
dann simonsen

Posted by: Dann Simonsen at 19.08.2004 08:32

Karen Boesen : “Nå, men alt dette og meget mere ligger trygt og godt i din mappe her hos mig, og vil blive offentliggjort´, når tiden er til det.”

Sikkert… men hvad mig dig, kære Karen, sover du trygt og godt ? Åbenbart ikke - jeg ser at dit
indlæg er skrevet klokken 04:52.

Du drømmer måske om endeløse horder af fiffige journalister, der på skrækkelig vis udspionerer din virksomhed ?

Jo, vi er på vej ind i vandmandens tidsalder, så mon ikke du hellere må holde et godt øje med dine egne virksomheds stjerner - var det ikke netop horoskopets 12 hus, der kunne afsløre skumle aktiviteter ?

ho ho ho ho…

/MW

Posted by: Mogens Winther at 19.08.2004 09:33

Jeg kan se, at Dann Simonsen morer sig over vold. Det var kun en joke, siger han ovenikøbet. Det betyder måske, at ” Gorilla-Dann” er vant til at komme i milieuer, der er rockerlignende? Sikkert, deraf hans navn. Han opfører sig som en gorilla, og han ligner sandelig også en. I de cirkler får man som regel et ” tillægsnavn “, der beskriver ens naturlige anlæg.

” Myreknepperen ” alias Claus Flodin Larsen. Dette helt vidunderlige navn fik han af en af sine medskepticister, så lad os bruge det, når vi ” joker ” om vold mod sagesløs. Den stakkels Corell er åbenbart flygtet ud af landet, efter at han fik nogle på frakken i KB-Hallen. Forbløffende adfærd.

Posted by: Karen Boesen at 19.08.2004 09:42

Til bondeknolden ( fra Sønderborg :))

Det er kun offentligt ansatte, der kan ligge og snorke til op ad formiddagen.
Med mindre, selvfølgelig, der kommer en fordrukken journalist forbi.

Posted by: Karen Boesen at 19.08.2004 09:44

“Jeg kan se, at Dann Simonsen morer sig over vold. Det var kun en joke, siger han ovenikøbet.”

Fantastisk. Boesen er på vej til at tangere sine hidtidige rekorder! Nej, jeg morer mig ikke over vold! Jeg morer mig heller ikke over Karen Boesens evindelige falske voldsanklager, ligesom jeg finder hendes egne trusler om voldsanvendelse pinlige. Men jeg morer mig over, at Karen Boesen i den grad mangler seriøse argumenter, at hun er nødt til at behandle en latterliggørelse af hendes egne falske voldsanklager, som om det drejede sig om et virkeligt eksempel på voldelig adfærd fra Claus Larsens side.

“Det betyder måske, at ”Gorilla-Dann” er vant til at komme i milieuer, der er rockerlignende? Sikkert, deraf hans navn. Han opfører sig som en gorilla, og han ligner sandelig også en. I de cirkler får man som regel et ” tillægsnavn “, der beskriver ens naturlige anlæg.”

Karen Boesen må meddele os, hvorfor HUN elsker at hæfte nedværdigende navne på dem, der vover at kritisere hende. Eftersom det overmåde intelligente påfund er hendes eget, må hun jo kunne fortælle os, om hun har fået idéen i rocker- eller astrologmiljøet.

Det undrer mig i øvrigt, at Karen Boesen var uvidende om, at hendes ven og ‘presseoffer’ Andre Corell var flygtet til den anden side af sundet efter de pinlige afsløringer af hans manglende kunnen i Fornemmelse For Snyd. Hun burde måske overveje at genåbne sin hedengangne hjemmeside presseofre.dk. Jeg er sikker på, at den nyligt afslørede parasit- og kræft’ekspert’ Kastberg ville være parat til at melde sig under fanerne. Efter næste TV-afsløring af Boesens evner kan det jo være, at hun også forlægger sin paranormale praksis til hinsidan: presseofre.se?

med venlig hilsen,
dann simonsen

Posted by: Dann Simonsen at 19.08.2004 10:43

Kære Karen Boesen,

Det er forbløffende, som du er villig til at tro hvad som helst, bare det går ud over dine kritikere! Det, der er mest forbløffende er dog, at du afslører dig selv, gang på gang.

Du ved, at historien om servitricen var en joke. Du har fået det at vide, men du gentager historien, i det håb at der ikke er nogen, der tjekker den. Jo oftere du gentager en løgn, du ved er en løgn, jo mere udstiller du dig selv.

Mht. til mine egne “løgne”, så kan man ikke sige, at Toni Haugens fremstilling er synderlig troværdig. Mildt sagt. Det er påstande, uden et eneste bevis.

Det omtalte horoskop fra Ole Giber var en bitter pille at sluge for astrologerne: Han fik udleveret massemorderen og kannibalen Jeffrey Dahmers fødselsdata, og beskrev ham i meget positive termer. Ak, ja.

Den kritiker på Randis forum du omtaler, er kendt for sit mangeårige bedrag: Han prøver at slå sig op som en stjerne indenfor den paranormale verden, og hævder bl.a. at kunne forudsige terrorist-angreb. Han er aldeles ikke enig med Randi om noget som helst. Han har gennem flere år prøvet at få lukket forumet, samt kørt smædekampagner over Internettet. Det her er blot hans nyeste trick: At foregive at han er en sand skeptiker, i modsætning til alle os andre (jeg er langt fra den eneste han har set sig gal på). Det er sørgeligt, at du sådan tror blindt på, hvad folk siger, uden at undersøge sagen nærmere. Men alt, der kan svine dine egne kritikere til, kan bruges, ikke?

Det er meget afslørende, at du hævder at kunne finde “masser af usandheder” på MWs website, men ikke er i stand til at nævne blot en. Skal den undrende befolkning nu belemres med endnu en klage-site fra din side? Hvordan var det nu, det gik med dit tidligere projekt, presseofre.dk? Den måtte du tage ned igen, fordi den ikke skabte andet end larmende tavshed og ligegyldighed fra offentlighedens side.

Det er da rart at se, at du nu indrømmer, at du tog fejl m.h.t. Andre Corell. Der kan du selv se nytten af at tjekke sine oplysninger.

Har du spurgt Astrologihuset om deres forudsigelser?

Med venlig hilsen
Claus Larsen
Redaktør, SkepticReport.com

Posted by: Claus Larsen at 19.08.2004 11:33

Godt, så tager vi dine løgne èn gang til fra ende til anden.

Myreknepperen:”Det er forbløffende, som du er villig til at tro hvad som helst, bare det går ud over dine kritikere! Det, der er mest forbløffende er dog, at du afslører dig selv, gang på gang.

Du ved, at historien om servitricen var en joke. Du har fået det at vide, men du gentager historien, i det håb at der ikke er nogen, der tjekker den. Jo oftere du gentager en løgn, du ved er en løgn, jo mere udstiller du dig selv.”

Jeg har fuldt ud tillid til, at den person, der såvidt jeg ved er psykiater, måske ham, der behandler dig for alle dine lidelser, taler sandt. Hvilken interesse skulle han have i at lyve? Ergo, du overfalder, som vi jo også har set her i KB-Hallen, helt umotiveret andre mennesker.

Myreknepperen: “Mht. til mine egne “løgne”, så kan man ikke sige, at Toni Haugens fremstilling er synderlig troværdig. Mildt sagt. Det er påstande, uden et eneste bevis.”

Der er masser af beviser. Du mener måske ikke,at der var personer, der mødte op her. I så fald har jeg beviserne. Både deres interviews optaget på bånd, samt deres underskrifter på, at de falske data var deres. Derimod mangler vi bevis for, at der faktisk findes to strafafsonere. Det er indtil videre et postulat. Mest sandsynligt en løgn.

Myreknepperen: “Det omtalte horoskop fra Ole Giber var en bitter pille at sluge for astrologerne: Han fik udleveret massemorderen og kannibalen Jeffrey Dahmers fødselsdata, og beskrev ham i meget positive termer. Ak, ja.”

Kan du bevise dette? Ole Giber siger, at han overhovedet ikke kender hóroskopet, hvorfor dit postulat er en lodret løgn. Lad os se noget dokumentation.

Myreknepperen: “Den kritiker på Randis forum du omtaler, er kendt for sit mangeårige bedrag: Han prøver at slå sig op som en stjerne indenfor den paranormale verden, og hævder bl.a. at kunne forudsige terrorist-angreb. Han er aldeles ikke enig med Randi om noget som helst. Han har gennem flere år prøvet at få lukket forumet, samt kørt smædekampagner over Internettet. Det her er blot hans nyeste trick: At foregive at han er en sand skeptiker, i modsætning til alle os andre (jeg er langt fra den eneste han har set sig gal på). Det er sørgeligt, at du sådan tror blindt på, hvad folk siger, uden at undersøge sagen nærmere. Men alt, der kan svine dine egne kritikere til, kan bruges, ikke?”

Der er rigtig mange skeptikere i Randis forum, der kritiserer din mangel på etik i debatten. Er de allesammen alternative, der har set sig gal på dig? Tror du egentlig, at du er normal? I en tidligere mail påstod du, at du var forfulgt af spøgelser, derfor levede du incognito i Danmark. Tror du ikke at de fleste mennesker, vil karakterisere dig som en skør kugle?

Myreknepperen: “Det er meget afslørende, at du hævder at kunne finde “masser af usandheder” på MWs website, men ikke er i stand til at nævne blot en. Skal den undrende befolkning nu belemres med endnu en klage-site fra din side? Hvordan var det nu, det gik med dit tidligere projekt, presseofre.dk? Den måtte du tage ned igen, fordi den ikke skabte andet end larmende tavshed og ligegyldighed fra offentlighedens side.”

Larmende tavshed? Det er da vist en sandhed med modifikationer. Siden blev omtalt i pressen, folk blev interviewet, og vi modtog bunker af mails.
Hvad er der forøvrigt afslørende i, at jeg ikke gider at beskæftige mig med MW i øjeblikket?

Myreknepperen: “Det er da rart at se, at du nu indrømmer, at du tog fejl m.h.t. Andre Corell. Der kan du selv se nytten af at tjekke sine oplysninger.”

Ikke forstået!

Myreknepperen: “Har du spurgt Astrologihuset om deres forudsigelser?”

Næ, hvorfor skulle jeg det? Det er jo dig, der er interesseret, så gør du blot arbejdet selv.
Jeg har kun fortalt dem, at du er den psykopat, der nu er blevet en del af netværket.

Posted by: Karen Boesen at 19.08.2004 12:10

Hum hum…

Nå, nu er det vist rigeligt. Der er ingen tvivl om at Karen Boesen ikke rigtigt kan læse (spiritister=spøgelser) og desuden hele tiden vælger at bruge meget stærke ord (voldspsykopat, gorilla osv) som så andre forståeligt nok bliver vrede over. Indenfor debat-verdenen kalder man sådan én en “troll” så vidt jeg har forstået. Og skriver “troll-alert” hver gang en sådan optræder i et debatforum.
Denne måde at afspore debatter på er en typisk afledning fra selve problemet - nemlig markedsføringen af det okkulte som videnskab. En meget almindelig strategi hos de okkulte.
Så jeg synes “debatten” skal slutte her, der kommer ikke noget ud af det. Karen Boesens mails udstiller vist mere hende selv end hun udstiller andre, så jeg synes hendes sidste mail fint kan stå for sig selv.
I stedet kan vi bruge vores energi på at understrege at astrologi er noget sludder.

med venlig hilsen
Sidsel

Posted by: sidsel larsen at 19.08.2004 12:19

PS: jeg skulle måske lige tilføje, at Myreknepperen-alias Claus Flodin Larsen påstår, at de spirister, der forfølger ham, har sendt spøgelser afsted, der truer med at møde op ved indgangen til hans hjem. Ekstremt skræmmende!!

Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, etc. etc.

Posted by: Karen Boesen at 19.08.2004 12:19

Ja, hvad kan jeg sige… ignorer det. Det er ikke det værd.

Posted by: sidsel larsen at 19.08.2004 12:20

Kære Sidsel,

Jeg skal være den første til at beklage, at Karen Boesen ikke kan indse, hvor tåbeligt hun opfører sig. Jeg mener dog, at hendes usandheder aldrig må stå alene - for så bliver de lynhurtigt til sandheder. Jeg skal dog fatte mig i korthed i min besvarelse af Karen Boesens seneste indlæg.

Kære Karen Boesen,

Som sagt, jeg skal gøre det kort:


 • Den person, der fortalte vittigheden, er amerikansk psykologi-professor. Han er også President for New York Area Skeptics, hvor jeg også er bestyrelsesmedlem.
 • Han fortalte dig ganske utvetydigt at han lavede sjov. Det har du valgt at se bort fra.
 • Jeg er ikke under psykiatrisk eller psykologisk behandling af nogen art, og har aldrig været det.
 • Du har stadig ikke leveret nogen beviser på at jeg har løjet.
 • Dokumentation for Ole Gibers fejltagelser kan findes her: http://www.skeptica.dk/mw/astrologi/kls/astrologi.htm
 • En spiritist er ikke et spøgelse. En spiritist er en, der tror at man kan få kontakt med døde.
 • Din site (presseofre.dk) blev taget ned, fordi du ikke opnåede det, du ville: Presseomtale, så din og andre overtroendes optræden i “Fornemmelse for Snyd” fremstod bedre end den fortjente. Jeg har stadig dit smædeskrift - interesserede kan emaile mig for en kopi.
 • Du hævdede at Andre Corells flytning fra Danmark var “pure opspind”. Det var det ikke.
 • Det er sigende, at du ikke tjekker med Astrologihuset. Du er altså fuldstændig ligeglad med facts.

Med venlig hilsen
Claus Larsen
Redaktør, SkepticReport.com

Posted by: Claus Larsen at 19.08.2004 12:39

Kære Sidsel Larsen!

Jeg er fuldstændig enig med dig. Lad os få nogle seriøse og vidende skeptikere, der kan bevise, at astrologien er noget sludder.

Vi har kørt disse debatter siden 1997 - altså i 7 år, og hidtil er der ingen, der har været i stand til at fremføre argumenter mod astrologien.
Det eneste vi har været vidner til er smædekampagner. Men det ville da være rart, hvis det med din indsats kunne blive anderledes.

Med venlig hilsen

Karen Boesen.

PS. Vi starter forøvrigt i ISBA her i efteråret et kursus for begyndere, der bliver ledet af et af vores russiske medlemmer Vladimir - PhD i matematik.
Universitetsprofessor.Måske det kunne være interessant at deltage?

Med venlig hilsen

Karen Boesen

Posted by: Karen Boesen at 19.08.2004 12:42

Til Myreknepperen: Nej, jeg har da heller aldrig påstået, at en spirist er et spøgelse. Prøv at læs, hvad jeg skriver. Nemlig, at de har SENDT spøgelser afsted til dig. Iflg. dig selv!
Men mere omd et på: www.skeptico.dk

Posted by: Karen Boesen at 19.08.2004 12:48

CFL : “Det omtalte horoskop fra Ole Giber var en bitter pille at sluge for astrologerne: Han fik udleveret massemorderen og kannibalen Jeffrey Dahmers fødselsdata, og beskrev ham i meget positive termer. Ak, ja.”

KB : Kan du bevise dette? Ole Giber siger, at han overhovedet ikke kender horoskopet, hvorfor dit postulat er en lodret løgn. Lad os se noget dokumentation.

Ole Giber forsøgte at bortforklare det uheldige horoskop i Fyens Stiftstidende, Sept 25, 1999.

KB burde være bekendt hermed, idet artiklen faktisk er omtalt på hendes pressesider - klik her.

Men denne presseomtale er måske blevet fortrængt ?

Horoskopet, der blev udført på bestilling fra Klaus Seiersen - er leveret den 21. september 1997 - og kan læses i uddrag i sidste del af astrologikapitlet - bogen “Bedst af alle verdener” - klik her

God fornøjelse !

/MW

Posted by: Mogens Winther at 19.08.2004 14:01

Kære Karen Boesen,

Du udbad dig “seriøse og vidende skeptikere, der kan bevise, at astrologien er noget sludder”.

Her har du et par artikler, der klart viser, hvor meget sludder astrologien er:

Astrology loses - again

A Royal Wedding Littered With Celestial Failures

Sun Sign (in)Compatibility

Gravity it ain’t…

Readings from a chatroom

Time is not on Astrology’s side

Lion in the sky - or…?

Guess the Celebrity!

Free Horoscope!

Man kan også få en hel del ud af Mogens Winthers astrologi-sider på Skeptica.

Med venlig hilsen
Claus Larsen
Redaktør, SkepticReport.com

Posted by: Claus Larsen at 19.08.2004 14:17

Jeg er ikke helt tilfreds med dit sidste link, Claus, det gratis horoskop: Free Horoscope!
Nu har jeg indtastet Karen Boesens fødselsdata i det, og alligevel får jeg følgende resultat:
“You have a need for other people to like and admire you, and yet you tend to be critical of yourself.”
Hvor er det nu i virkelighedens verden, at du oplever, at hun er kritisk over for sig selv?
med venlig hilsen,
dann simonsen

Posted by: Dann Simonsen at 19.08.2004 14:30

MW: Dit link virker ikke. Ihvertfald ikke for mig.

Claus Larsen fremstiller omtalte horoskop på sin web, som om Ole Giber har lavet en analyse af det.
Dette nægter Giber. Han siger, at I aldrig har bestilt andet end computerhoroskoper hos ham.

Incl. det omtalte horoskop.

Disse computerhoroskoper til et par hundrede kroner er så gået ud i offentligheden med, og har på baggrund heraf modbevist astrologien.

Iflg. Giber har I altid været for nærige til at betale for et horoskop opstillet og tolket af ham selv.

Klienterne kalder, så ikke mere for nuværende.

Posted by: Karen Boesen at 19.08.2004 14:31

Kære Dann Simonsen,

En horoskop-tydning har intet at gøre med hvordan andre opfatter personen. Det hele drejer sig om at finde ting i horoskopet, som man selv synes er rigtige. Vi er jo godt klar over, at der er intet i et horoskop, der reelt har med personen at gøre: Det handler kun om at pille det ud, man synes passer, og så ellers glemme alt andet.

Kære Karen Boesen,

Du beskylder altså Ole Giber for at sælge værdiløse horoskoper? Det er godt nok ikke småting, du anklager dine kolleger for! Hvordan kan du forsvare den slags fup?

Med venlig hilsen
Claus Larsen
Redaktør, SkepticReport.com

Posted by: Claus Larsen at 19.08.2004 15:01

Der er absolut intet der tyder på at astrologi har noget som helst på sig. Den eneste stjerne der med sikkerhed påvirker vores liv er den vi kalder Sol. Men det kan man jo ikke overbevise troende om.
Karen - du har jo erkendt at det ikke er videnskab, så hvad er det du vil opnå med denne diskussion? At vi anerkender astrologi som en trosretning? Eller hvad?

Posted by: sidsel larsen at 19.08.2004 15:30

Nej, det er ikke første gang, hr Giber har forsøgt at benægte det famøse Dahmer horoskop - klik her.

I en udsendelse – ”Knas” – radio Århus, udtalte hr Giber at horoskopet var ”lavet af en der hedder Lars, det er en Larsen i København, jeg har intet med det at gøre , det er noget jeg har videreformidlet og jeg har intet med den sag at gøre. “

Jaså, horoskopet blev da ellers tilsendt Klaus Seiersen efter at denne havde overført penge til hr Gibers personlige konto, og horoskopet var trykt på hr Gibers personlige papir.

Andre bortforklaringer er gået på at det uheldige kannibalhoroskop var blevet fremstillet af hr Gibers små praktikanter.

Men det er interessant, at hr Giber skifter så hurtig forklaring ; for lidt siden blev horoskopets eksistens pure benægtet. Men nu kan hr Giber godt erindre sagen - ja nu skyldes den store fejltagelse blot at kunden var nærig.

Javelså , i Dahmer tilfældet blev der anvendt et EDB horoskop, men alle hr Gibers horoskoper er baseret på EDB - klik her..

Og skal man tro hr Gibers reklame for netop den horoskop type, der blev anvendt i Dahmer tilfældet, er der faktisk tale om et ko(s)misk kvalitetsprodukt.

Hr Giber sælger stadigvæk disse horoskoper, som ifølge Giber selv - citat : ”mest svarer til” det dyre fødselshoroskop – type ”R”:  ”Fødselshoroskop, der indeholder en meget dybdegående karakter-analyse.
  Vi beskriver hvordan du er, hvordan andre opfatter dig, dine relationer til økonomi, uddannelse, videreuddannelse, dit forhold til familie, børn, ægteskab og partner, hvilket job du egner dig til, fysiske og psykiske ressourcer o.m.a.”

Den eneste omtalte forskel mellem Dahmer-typen og det dyre fødselshoroskop er ifølge Gibers reklame - klik her : ”dog er det ikke indtalt på bånd, men udskrevet på ca. 10 A4 sider.”

Jatak, astrologer tjener lette penge, det må man sige.

Men det kunne være interessant at høre, hvordan fru Boesen mener hr Giber ligefrem kunne have afsløret Dahmers morderiske / kannibalistiske tendenser – når hun nu selv svigtede så eklatant i “Fornemmelse for snyd” ? klik for at se Randis omtale.

Sidsel, Karens himmelske motiver kan ingen fatte. Men hun skriver i hendes famøse bog - side 11 :

“Som det vil fremgå af bogens gennemgang af erhvervsastrologiens arbejdsområder, kan astrologer noget, som intet andet hjælpemiddel er i stand til. Vi kan prognosticere på en langt mere sikker måde end de gængse analysemidler, hvilket der i bogen vil blive givet mange eksempler på. “

Se disse websider

/mw

Posted by: Mogens Winther at 19.08.2004 16:21

Kære Claus.

“Det hele drejer sig om at finde ting i horoskopet, som man selv synes er rigtige.”

Vil du dermed mene, at Karen Boesen selv mener, at hun har en tilbøjelighed til at være selvkritisk?

mvh, dann

PS Jeg aner ikke, hvad hendes fødselsdata er!

Posted by: Dann Simonsen at 19.08.2004 16:36

Kære Dann Simonsen,

Nej, jeg må indrømme, at Karen Boesen ikke udviser nogen tegn på at hun anser sig selv for at være selvkritisk.

Derfor kan hun jo godt mene det, og dermed passer horoskopet.

Med venlig hilsen
Claus Larsen
Redaktør, SkepticReport.com

Posted by: Claus Larsen at 19.08.2004 17:58

Jeg udkastede, efter CFL`s begæring en del punkter, som jeg hurtigt kunne huske, han havde løjet indenfor.

Samtlige er nu bevist. Giber horoskopet var det sidste, der er selvfølgelig mange flere usande historier fra jeres kant, dette er kun en lille bid. Hvilket jo er ekstremt ubehageligt at være vidne til.

I bestilte et computerhoroskop og Larsen oplyser løgnagtigt, at det drejer sig om en konsultation hos en astrolog.

Og det er den slags mennesker, som ikke kan forstå, at vi ikke ønsker at blive testet af dem.
Jøsses!

Posted by: Karen Boesen at 19.08.2004 18:10

Kære Karen Boesen,

Ole Giber har bevisligt ændret forklaring flere gange angående hvordan det pågældende horoskop blev til.

Hvad er dit syn på det?

Med venlig hilsen
Claus Larsen
Redaktør, SkepticReport.com

Posted by: Claus Larsen at 19.08.2004 18:16

Det kender jeg ikke noget til. Jeg har kun fået èn.
Men jeg fik også, blandt andet, en anden oplysning, der gjorde mig helt målløs.
Giber fortalte mig, at Winther på et tidspunkt TILTVANG sig adgang til en taxa, Giber sad i - for at foreholde ham et eller andet.

Man bliver simpelthen mere og mere målløs over jeres opførsel ude i det virkelige liv.

Posted by: Karen Boesen at 19.08.2004 18:27

PS. Der var selvfølgelig også en del mere. Men det vil jeg TRODS ALT ikke være bekendt at lægge ind her.

Posted by: Karen Boesen at 19.08.2004 18:28

Kære Karen Boesen,

Aha. Igen ser vi, at du ikke er interesseret i at finde frem til sandheden, men vælger den historie, der passer bedst i dit kram.

Med venlig hilsen
Claus Larsen
Redaktør, SkepticReport.com

Posted by: Claus Larsen at 19.08.2004 18:33

KB : “Giber fortalte mig, at Winther på et tidspunkt TILTVANG sig adgang til en taxa, Giber sad i - for at foreholde ham et eller andet.

Man bliver simpelthen mere og mere målløs over jeres opførsel ude i det virkelige liv.”

Det bliver da sjovere og sjovere.

Historien går tilbage til det TV3 show - hvor den gode Giber skulle forsvare sit uheldige Josef Mengele krigsforbryderhoroskop. Citat - TV3 - torsdag den 29. nov 1996 - : “sådan var alle tyskere, mere eller mindre”.

Efter udsendelsen skulle vi begge til lufthavnen - TV3 spurgte om der skulle bestilles 2 taxier - hvorefter vi begge svarede nej.

Men i Karens verden kan det nok blive til at jeg bankede stakkels lille Ole Giber til blods :-)

mvh MW

Posted by: Mogens Winther at 19.08.2004 18:40

Næ, jeg har ikke hørt noget om anden form for vold i forbindelse med dig, end at du TILTVANG dig adgang til hans taxa.

Jo, og så en lille smule mere, men som sagt, lad det hvile, det er trods alt FOR pinligt.

Nå, men talte i så om i den taxa? :):)

Posted by: Karen Boesen at 19.08.2004 18:56

Vi talte om astrologiens sande værdier (eller nærmere manglen på samme), min kære Karen.

Men jeg er sikker på at du også der er leveringsdygtig i de sædvanlige usandheder.

/MW

Posted by: Mogens Winther at 19.08.2004 19:24

Host, host …..

Det er vist det, man kalder projektiv identifikation.

Go`aften!

Posted by: Karen Boesen at 19.08.2004 19:34

Kære Karen Boesen,

Jeg har lidt svært ved at se, at to mennesker deler en taxa er ensbetydende med “vold”. Hvis Ole Giber har svaret “nej” til at der skulle bestilles to taxier, hvor ligger elementet af “vold” så? Hvordan kan Mogens Winther “tiltvinge” sig adgang til en taxa?

Med venlig hilsen
Claus Larsen
Redaktør, SkepticReport.com

Posted by: Claus Larsen at 19.08.2004 21:15

“Hvordan kan Mogens Winther “tiltvinge” sig adgang til en taxa?”

Ved du slet ikke, hvor stor og stærk Mogens Winther er? Og har du ikke hørt, at han bruger sin fritid på at sejle? Jeg er næsten sikker på, at hvis han smøger ærmerne op, så er hans arme fulde af tatoveringer. Det burde være nok til at skræmme livet af så fintfølende en mand som Giber!

mvh, dann

Posted by: Dann Simonsen at 20.08.2004 17:29

Jeg ville have posted følgende for et par dage siden, men dengang var James Randis diskussionsforum nede. Her følger det indlæg fra skeptikeren Jeff Corey, der gør nar af Karen Boesens forsøg på at hænge Claus Larsen ud som voldspsykopat m.m.:

http://forums.randi.org/showthread.php?s=1edd12a7e78991e5e101dfd381d3015c&threadid=35498&perpage=40&pagenumber=5
————————————-
Jeff Corey
New York Skeptic
Registered: Aug 2001
Location: Long Island, NY
Posts: 2012 quote:
- - - - - - - - - - - - -
Originally posted by Karen Boesen
“CL…At last a priest - yes a priest, sorry for that, went into your excitement, a philosofer - teacher at the university of Copenhagen interrupted your totally discusting, manic screaming, asking you, where were your ethics, your feelings in regard to all these people and their families, who your were dealing with. He asked you to stop.”
- - - - - - - - - - - - -

That’s the Claus Larsen we all know and love. His maniac screaming.
Why I remember one time in a bistro in NYC, being embarassed by Claus, who wasn’t used to strong US beer, maniacically screaming at the poor waitress and attempting to bite her ankles until restrained by members of New York Area Skeptics.
Who, of course, do not resort to maniac screaming and passively let people steal their tape recorders.
Yeah, right.

02-19-2004 12:06 AM
——————————————-

Ikke engang Jeff Coreys “Yeah, right”, der om noget tydeliggør, at der er tale om en parodi på Karen Boesens vanvittige beskyldninger, får Karen Boesen til at besinde sig på sandheden. Det skal i øvrigt tilføjes, at da Karen Boesen dengang påbegyndte sin ondsindede genfortælling af historien om Claus Larsens ankelbideri på Den Røde Tråd, som om det drejede sig om den skinbarlige sandhed om et virkeligt hændelsesforløb og ikke om en parodi på Karen Boesens egne beskyldninger, blev selv de mest besindige diskussionsdeltagere klar over, at man her havde at gøre med et menneske, der er ganske uimodtageligt for fornuft.

med venlig hilsen,
dann simonsen

Posted by: Dann Simonsen at 22.08.2004 15:12
Post a commentRemember personal info?