Kategori-arkiv: Kreationisme

Forsiden

21.12.2005

Intelligent design dømt ude

Så er der faldet en dom i sagen Intelligent Design mod videnskaben: Intelligent design er religion i forklædning og hører ikke til i klasseværelserne.
Ikke overraskende, men alligevel en lettelse - nogle gange frygter jeg at mediernes ukritiske formidling af religiøse ideer vil føre os direkte til okkult middelaldertænkning. Men altså ikke i Pennsylvania! Tillykke Pennsylvania - og resten af verden.
(Tak til Carsten for at gøre mig opmærksom på artiklen)

Læs fx mere om Intelligent design her, her og her.

28.03.2005

Ateister er miljøsvin, siger Jakob Wolf

Hvis vi tror at verden er skabt, vil vi passe bedre på den. Det påstår teologen og kreationisten Jakob Wolf i et interview i Kristeligt Dagblad d. 12. agugust 2004 med den sigende titel "Gud holder orden i universet".
Jakob Wolf er tilhænger af ideen om intelligent design - altså at verden er skabt af et udefrakommende intelligent væsen. Hvor dette "udefrakommende" er, melder historien ikke noget om, men måske er det samme sted hvor Adam og Evas børn fandt deres koner?

Nå, men citatet er som følger:
"Der vil komme en dag, hvor vi spørger hinanden: Det var da en mærkelig opfattelse, de havde dengang, at det hele skulle være tilfældigt. (hans version af evolutionsteorien red.) Det vil også få betydning for vores omgang med hinanden og naturen. Vi vil i højere grad tage vare på det hele, fordi det bevidst er skabt, og ikke bare er mekanisk og betydningsløst, siger Jakob Wolf."

Det er selvfølgelig et sødt håb - at verden ville blive et bedre sted hvis vi bare alle tænkte som Jakob Wolf. Og mon ikke vi alle af og til tænker at verden ville være et bedre sted, hvis alle var som jeg?
Men jeg vil gerne se den undersøgelse der viser at religiøse mennesker aldrig overforbruger eller sviner naturen til eller udrydder arter. En pænt stor del af jorden befolkning tror faktisk at verden er skabt, så hvorfor er der forurening og hvorfor uddør der arter hver dag?

Hvis man vender hans påstand om så er grunden til forurening og arternes uddøen at vi ikke tror på en skabende gud. Aha. Nå. Hm. Jeg troede nu egentlig nærmere det skyldtes at vi er egoistiske og magelige. At vi hellere vil købe noget der er billigt fremfor noget der er produceret med et minimum af miljøbelastning.
Hans påstand minder meget om den af religiøse mennesker ofte fremførte påstand at hvis man tror så bliver man et bedre menneske. Og at mangel på tro er årsag til alt ondt i verden. Jeg køber den ikke, Jakob Wolf. Jeg tror ikke man automatisk bliver et godt mennesker ved at tro på en skabende gud. Man bliver et godt mennesker ved at handle som et godt menneske, basta. Og at påstå at ateister er miljøsvin, er simpelthen en fornærmelse!

I illustreret videnskab kan man læse om forskellige undersøgelser af folks storhedsvanvid.

Her kan man blandt andet læse:
"Sandheden er, at når man beder folk om at vurdere deres egne præstationer og talenter, for eksempel sociale færdigheder, humoristisk sans, arbejdsevne og faglig dygtighed, vil de næsten altid påstå, at de klarer sig langt bedre end hovedparten af deres medmennesker.
Og optimismen rækker ud over det jordiske liv. I en amerikansk undersøgelse blandt troende anslog 87 procent, at de selv ville komme i himlen. Kun 60 procent mente, at prinsesse Diana ville være at finde blandt englene, og 79 procent, at det samme gjaldt for Moder Teresa. "

Så måske er det bare sådan at religiøse mennesker ligesom alle mulige andre mennesker mener at de er bedre end de fleste? At når religiøse mennesker påstår at man bliver et bedre menneske af at blive religiøs - så er det et udtryk for menneskelig storhedsvanvid!
Se det er tankevækkende.

21.03.2005

To citater om Intelligent Design

. . imagine a puddle waking up one morning and thinking, 'This is an interesting world I find myself in, an interesting hole I find myself in. It fits me rather neatly, doesn't it? In fact it fits me staggeringly well. It must have been made to have me in it!' --Douglas Adams

To explain the origin of the DNA/protein machine by invoking a supernatural Designer is to explain precisely nothing, for it leaves unexplained the origin of the Designer. You have to say something like 'God was always there', and if you allow yourself that kind of lazy way out, you might as well just say 'DNA was always there', or "Life was always there',  and be done with it.  --Richard Dawkins, The Blind Watchmaker : Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe without Design p. 141

12.09.2004

Hvad vil Jakob Wolf?

Politiken har denne søndag et glimrende tema om kreationisme og evolution - nærmere bestemt om den nyere kreationistiske ide om “intelligent design”. Her har Jakob Wolf - en teolog fra Københavns Universitet - en brevveksling med Jacobus Boomsma fra Zoologisk Institut på samme universitet. Jakob Wolf har netop skrevet bogen “Rosens råb - intelligent design i naturen, et opgør med darwinismen”.
Som tidligere nævnt har Jakob Wolf også for nylig skrevet en kronik hvor han blandt andet undrer sig over, at biologerne ikke har “opdaget” teorien om intelligent design - samtidig med at han skriver, at han godt ved der ikke er tale om en videnskabelig teori. Hvorfor videnskaben skulle begynde at beskæftige sig med ikke-videnskabelige ideer, forklarer han ikke.
Det er for mig ikke helt klart, hvad han vil. Men jeg tror han mener, at mennesket har brug for at tro på Gud, og at evolutionsteorien udelukker Gud. Det betyder så at man som troende er nødt til at tvivle på evolutionsteorien for at beholde sin tro på Gud, og det er denne tvivl som han gerne vil så. Jakob Wolfs skriverier vil uundgåeligt blive opfattet som videnskab af de troende (det er belejligt) og som tro af videnskaben (hvad han jo også selv siger, det er). Det han opnår, er altså at give ikke-videnskabsfolk den opfattelse at der er tale om videnskab (som det fx er sket for Johannes Møllehave der begejstret omtaler bogen i samme avis).

07.09.2004

Intelligent design - I think not!

Hvorfor er teologi stadig et fag på universitetet? Burde det ikke være udfaset ligesom astrologi og frenologi? Dem der så gerne ville studere kristendom kunne så være frie til at gøre det ovre hos religionsvidenskab, hvor det virker som om de har en mere videnskabelig tilgang til deres stof.
Det slår mig gang på gang hvor lidt teologi har med videnskab at gøre, og hvor sært de snirklet argumenterer for troen. Det er muligt der findes teologer der beskæftiger sig videnskabeligt med stoffet, men hvor er de i så fald henne?
I medierne finder vi fx Jakob Wolf der er ihærdig fortaler for 'Intelligent Design' - den moderne udgave af skabelsesberetningen. Hvad i al verden har det med videnskab at gøre?

Læs videre: "Intelligent design - I think not!" »

16.07.2004

Gud som polyfilla

Deus ex machina – (en gud ud af maskinen) – et udtryk fra gamle græske og romerske skuespil om den situation hvor plottet i skuespillet er endt i en uløselig hårknude – og så “taadaaa” bliver en gud introduceret på scenen ved hjælp af en kran og klarer ærterne. Den samme rolle spiller guder i dag for nogle mennesker.
Efterhånden har de fleste troende som ikke-troende accepteret at jorden er rund og ikke er centrum i universet. Det vil sige at man ikke tager Bibelens ord om universet for sandhed.
Men så bruges gud i stedet til at forklare andre huller i vores viden. Hvor kommer mennesket fra? Jamen det er selvfølgelig Gud der har skabt os som der står i skabelsesberetningen. Her er der efterhånden også mange der har accepteret evolutionsteorien, der først blev formuleret af Darwin, og som siden er blevet underbygget af utallige undersøgelser og omformuleret af mange teoretikere. Men ikke alle accepterer evolutionen - ganske mange mennesker har stadig stor modvilje mod denne del af videnskaben.
For andre er der kun et enkelt hul tilbage. Hvor kom selve livet og universet fra?

Læs videre: "Gud som polyfilla" »

07.07.2004

Missing link - en mediebøf

De kristne friskoler skal selvfølgelig have lov til at sige, at Darwins lære er hypotese blandt andre, og mig bekendt er der stadig noget, der hedder »the missing link« i den hypotese. Det burde der ikke være nogen, der kan hidse sig op over, siger Søren Krarup.
Citat fra Kristeligt Dagblad.

Svar: Jo det er der faktisk mange der kan hidse sig op over. Evolutionsteorien ("Darwins lære" er et udtryk der antyder at biologer stadig læser det Darwin skrev, det er sjældent tilfældet, der er kommer nyere og bedre bøger siden) ... Evolutionsteorien er IKKE bare en hypotese blandt mange.
Den har for længst bevæget sig fra hypotese-niveau til teori-niveau og er en ret velunderbygget og gennemtestet teori ovenikøbet. Og der findes intet andet videnskabeligt alternativ! Men masser af religiøse.
Alt det her med "missing links" er en kæmpe medie-bøf. Selvom der "mangler" fossiler og vi ikke kan gøre rede for hvert et lille skridt igennem 4-5 milliarder års naturhistorie, så er teorien ikke gennemhullet af den grund. Et missing link eller millarder af dem ændrer ikke på det faktum at evolutionsteorien er den teori der bedst forklarer den natur vi lever i og er.
Et hul i fossilhistorien er ikke det samme som et hul i en teori. Der er ingen huller i evolutionsteorien.

27.12.2003

Test dig selv - er du kreationist?

Torbens side fortæller han om en "moralfilosofisk selskabsleg". Sammesteds fandt jeg en test for hvor man står når det gælder livet, universet og alt det der.
Selv er jeg "Naturalistic Evolutionist" ... det kan vel ikke komme bag på nogen!
Og i disse formørkede tider er det godt at se at det også er det mest hyppige testresultat!

Læs videre: "Test dig selv - er du kreationist?" »

15.11.2003

Ting kreationister hader

Fandt dette herlige sted hvor man læse hvorfor kreationister hader fx rovdyr, deres egne børn og selve bibelen!

Deus ex machina

Min første erfaring med blog foregik på min kærestes weblog. Læs en diskussion affødt af en epistel om kreationisme jeg skrev en dag i harme over en artikel i weekendavisen. Deus ex machina - svar til kreationisterne

14.11.2003

15 Answers to Creationist Nonsense

Artikel af John Rennie fra Scientific American "15 Answers to Creationist Nonsense" (juli 2002)

Opponents of evolution want to make a place for creationism by tearing down real science, but their arguments don't hold up. When Charles Darwin introduced the theory of evolution through natural selection 143 years ago, the scientists of the day argued over it fiercely, but the massing evidence from paleontology, genetics, zoology, molecular biology and other fields gradually established evolution's truth beyond reasonable doubt. Today that battle has been won everywhere--except in the public imagination.

Seneste kommentarer

Dette er ikke et offentligt debatforum, men min private blog, så opfør dig venligst som gæst. Hvis du vil skrive en kommentar kan du enten klikke på linket lige under den post du vil kommentere - eller på postens link her (du kan skrive din kommentar nederst på siden):
Powered by Movable Type 3.2