Kategori-arkiv: Leverudrensning, Hulda Clark og Michael Kastberg

Forsiden

23.08.2005

Sundhedsguiden reklamerer for Hulda Clark

Sundhedsguiden vælger at fortsætte sin reklame for Hulda Clark behandlerne, trods TV2s afsløring af deres fup af dødsyge kræftpatienter. Og på trods af at Kræftens Bekæmpelse og patientforeningen Tidslerne advarer om behandlingsformen. Hvorfor?

Læs videre: "Sundhedsguiden reklamerer for Hulda Clark" »

13.08.2005

How goes - opfølgning på spektakulær afsløring

Hvis du husker debatten og TV-programmet om Michael Kastberg, parasitterne og Hulda Clark, så tænd for TV2 d. 16/8, kl. 20.35 og se en opfølgning på det fuskafdækkende program Operation parasit.
Er de alternative behandlere der brugte den yderst problematiske metode, holdt op med fuppe folk efter de blev afsløret? Se med!

05.06.2005

Hulda Clark behandling - en opdatering

Hvordan står det egentlig til med Hulda Calrk behandlerne i Danmark efter TV2s afslørende program "Operation parasit" og advarsler til brugerne fra Kræftens Bekæmpelse og patientforeningen "Tidslerne"?
Ikke så godt som man kunne håbe.

Michael Kastberg og Lizzie Kählström er de eneste der helt har fjernet deres hjemmesider fra nettets overflade. Fredensborgklinikken v. Henning Haverup har fjernet de sider hvor man kunne læse om alle de sygdomme denne metode skulle kunne kurere.
Henrik Dalsmund - fortsætter frejdigt sin reklame for Hulda Clark og man kan stadig se det morsomme billede af nogle græskarkerner (?) som skulle være nogle meget meget farlige parasitter. Han reklamerer stadig for zapperen og Hulda Clarks urtekure. Er det nu lovligt?
Den ungdommelige klinik Back2work" - bruger stadig zapper og lever- og nyrerens-kuren.
En mulig ny klinik er
Medi-flowery i Brøndby Strand - men beskrivelsen af Hulda Clark-metoden står indtil videre kun på polsk.

Man kan også stadig købe sære parasitfjernende apparater fx på Danolan - Her henvises til Hulda Clark "... bygger på forskningsresultater af Royal Rife og Hulda R. Clark, USA, som siger, at alle mikroorganismer som f.eks. svampe, bakterier, virus og parasitter har deres egne svingningsfrekvenser. " Man kan købe en Metronom solar til den nette sum af 3375 kr.

Så trods den meget medieomtale er denne metode altså ikke udryddet herhjemme. Jeg tror den vil stikke sit grimme hoved frem igen for alvor om et par år, når stormen har lagt sig. Det gode er at der ikke længere reklameres så massivt for behandlingen i forbindelse med kræftbehandling, og at Tidslerne og Kræftens Bekæmpelse har meldt klart ud så en kræftpatinet der undersøger sagen bare lidt vil kunne få information om fupnummeret.
Resten af Europa har også deres hyr med Hulda Clark-behandlerne. TV2 burde sælge programmet "Operation parasit" til hele Europa. Det ville i hvert fald give mulighed for at kræftpatienter kan få adgang til kritisk information om behandlingsformen.

27.11.2004

Kastbergs forvandling

Læs mere om Kastbergs forvandling til akupunktør på Paul Lees side.

Man kan spørge sig selv - hvis han virkelig troede på parasitterne, hvorfor så gå over til akupunktur? Er det ikke lidt for tydeligt at det handler om forretning? Og at det så er en så tvivlsom form for akupunktur, det er da bare for dumt...

En artikel i Fredericia Dagblad d. 17. november fortæller at han ikke har fået noget ud af sagen mod TV2, men at han har hyret en advokat til at føre en civilretsligt sag mod TV2 for bagvaskelse. Desuden har TV2s udsendelse betydet at alle hans patienter har forladt ham og det har været en økonomisk katastrofe, så dette vil han også gerne have kompensation for.

Jeg har på en måde ondt af ham - og mest af alt af hans familie, men det berettiger selvfølgelig ikke at han stikker syge mennesker blår i øjnene.

22.11.2004

Kastberg har lagt parasitterne på hylden

Michael Kastberg er nu blevet akupunktør. På hans nye hjemmeside lover han ikke mere end der er belæg for, og benytter sig altså nu af en metode som har vist sig effektiv fx i behandlingen af kræftpatienters bivirkninger ved kemo.
Godt gået Kastberg!
Så kan man altid diskutere hvem der bør udføre akupunktur osv. Jeg ved selvfølgelig heller ikke om han stadig sysler med parasitter ved siden af, men jeg synes det er stort at han tilsyneladende har lagt parasitterne på hylden og fundet sig en anden levevej.
Ros fra mig.
(Rettelse - håbet var lysegrønt, men Kastberg har nu alligevel ikke lagt parasitterne på hylden - hans klinik er tilbage på www.biologik.dk - med dt sædvanlige sludder, bortset fra en disclaimer til ære for Sundhedsstyrelsen)

24.10.2004

Ukritisk alternativinfo

Alternativinfo - en hjemmeside om såkaldt "alternativ behandling" - reklamerer stadig fredigt for Hulda Clark og hendes vilde påstande på forsiden. Er det ikke ved at være lidt pinligt? Det viser i hvert fald at den kritiske sans ikke er noget de sætter højt inde på alternativinfo.

14.10.2004

Kastberg og thebrevene

Jeg har stadig TV-programmet "Operation parasit" i frisk erindring. Heri afslørede de at Michael kastberg kan se parasitter i en tynd kop the, hvis bare den bliver præsenteret som en urinprøve.
Han egen forklaring på dette sære fænomen er at der skam er masser af parasitter i the (min forklaring er, at det han ser i sit fancy mikroskop snarere er krystaldannelser).
På hans nye hjemmeside kan man finde overskriften "Alm. te-breve rummer parasitter som Ascaris bekræfter Biologic Helseklinik"
Den fører læseren frem til en videnskabelig artikel med titlen: "The prevalence, intensities and risk factors associated with geohelminth infection in tea-growing communities of Assam, India"
- enten kan han simpelthen ikke forstå engelsk, eller også er der tale om endnu et forsøg på at få hans ideer til at fremstå som videnskab.
Via sin overskrift prøver han at få det til at se ud som om at det er theen der giver dem parasitter, at der skulle kunne være parasitter i en kop the, men i artiklen som han refererer står der følgende:
"When in the fields, regardless of defecation practices while at home, female tea-pickers had no option but to discretely defecate in the furrows between the tea trees. This environment of damp alluvial soil, shaded by tea trees, provides a perfect environment for development of geohelminth larvae and would constitute a significant source of infection and re-infection. The association between walking barefoot while out-doors and a higher prevalence and intensity of hookworm infection would be expected and explained due to the cutaneous penetration of larvae as an infection source."
Så det er altså ikke the-drikkeri der giver dem parasitter, men dårlig hygiejne i marken. Han har nok heller ikke lagt mærke til den metode de bruger til at finde ud af om folk har parasitterne: afføringsprøver.

Kastberg - mere lovlig, men stadig pseudovidenskab

Michael Kastberg har nedlagt sin hjemmeside www.aravak.dk og har fået en ny:
http://www.sitecenter.dk/biologic eller http://www.biologic.as/ - man kan dog stadig henvises via den gamle adresse.

På den nye side har han fået rettet op på mange af de ting, han er blevet kritiseret for og det er jo godt. For eksempel skriver han nu at: "Klinikkens præparater er anmeldt som ”stimulerende immunforsvaret”, og er derfor ikke kategoriseret som lægemidler." Og at: "Det erklæres også, at jeg ikke stiller diagnoser."

Hatten af for det. Det er en reel forbedring. Men, men, men...

Lige derefter skriver han: "Jeg erkender de parasitielle forhold i kroppen ved mikroskopiering urinprøver" - hvis det ikke er at diagnosticere (nemlig en parasitinfektion) så ved jeg ikke hvad det er.
Der skal ikke herske tvivl om at han stadig er sikker på at parasitter er årsag til kræft og at han stadig prøver at få det til at ligne videnskab.
Han skriver stadig: "Det drejer sig ikke kun om kræftudvikling, men om mange andre sygdomme… udløst af en parasitmæssig tilstedeværelse, og et eftergivende immunforsvar. Den eneste reelle vej mod en helbredelse er en effektiv fjernelse af alle tænkelige parasitter i kroppen og blodet. "
Og han refererer stadig til "forskning" der skulle bevise at han har ret: "For ca. 5 år siden hørte jeg tilfældigt om nogle forskningsmæssige beviser for, at parasitter spillede en markant rolle i forbindelse med alvorlig sygdom" - her mener han nok stadig Hulda Clarks berømte bøger med titler som "The cure for cancer" - som altså ikke er forskning, men fup fra ende til anden.

30.08.2004

Kastberg fjerner artikler

Man kan nu ikke længere finde artiklerne "AIDS og kræft - samme årsag, samme behandling!" eller "Amazonplante, 10.000 gange stærkere end kemoterapi, hemmeligholdt siden 70´erne!" på Michael Kastbergs hjemmeside. Mon det skyldes at han er kommet på bedre tanker efter Operation X afslørede ham?
Nix.
Han skriver stadig: "kræften havde en klar grund i en parasitinvasion! Dette er lægerne desværre ikke så lydhøre overfor, hvorfor jeg har valgt, at stå alene med mine resultater, og derpå videregive dette til menig mand. Måske en dag læger vil indrømme, at der er noget om snakken…det synes jo lige til."

Måske er de ikke så lydhøre, fordi der netop ikke er noget om snakken?

"I 1913 publicerede den danske patolog, Johannes Andreas Grib Fibiger resultater af sin forskning, hvori han beviste, at kræft skyldes en parasit."

Kastberg glemmer bare lige efterspillet hvor parasitterne pludselig forsvandt da han skiftede bager - og dermed foder - til rotterne. Videnskaben bevæger sig hele tiden - engang var der også nogle der foreslog at kræft var en bakterieinfektion.... men videnskaben dropper teorier efterhånden som de viser sig ikke at holde. Videnskab beviser aldrig noget, den sandsynliggør det blot.

Og selvom han for tiden prøver at lægge afstand til Hulda Clark, kan man stadig finde dette på hans hjemmeside:
"Kilde: The Cure For All Diseases af Hulda Regehr Clark".
En fiks lille litteraturhenvisning til Hulda!

Gang i den

Der er gang i diskussionen om Kastberg ovre hos min søde kæreste Torben Sangild.
Kig ind!

27.08.2004

Kastberg tager afstand fra Hulda Clark

Hr Kastberg er begyndt at lægge markant afstand til Hulda Clark metoden.

I en artikel i Fredericia Dagblad 25 august 2004 "Alternativ behandler sender regning for hærværk til TV 2 " udtaler Michael Kastberg :

"Det er jo ren heksejagt, det her. Jeg har aldrig haft noget med Hulda Clark konceptet at gøre. Jeg er blevet skåret over én kam med nogle kvaksalvere i København, siger han."

Og minsandten, omtalen af Hulda Clark metoden er øjensynlig fjernet fra hr Kastbergs hjemmesider:
Prøv for eksempel at sammenligne denne tidligere version - klik her
med den nuværende - klik her.
(i den nuværende version skriver han "en forskers teorier omkring parasitter, som der grundigt blev gjort rede for i adskillige tykke bøger...". I stedet for "Hulda Clark" - red.)

Særlig interessant er det at læse hr Kastbergs oprindelige Hulda Clark artikel i Alternativ Info - klik her.

- citat:
"Da jeg så i 1998 tilfældigvis hørte om Dr. Hulda R. Clark, og hendes overbevisende plantekur, som har reddet hundredvis af terminalsyge kræftpatienter i USA, kunne jeg efter nærmere indsigt se, at det var samme fremgangsmåde, som den min indianer-stedfar havde benyttet - blot med andre planter. Jeg var ikke i tvivl. Min egen helbredelse bekræftede fuldt ud Dr. Hulda Clark's metoder."

(Iøvrigt ændrer det ikke på sagen, at han nu tager afstand fra Hulda Clark. Han fandt stadig de for lægerne usynlige parasitter i en tynd kop the. Og påstod at journalisten der spillede patient, havde risiko for at udvikle kronisk lymfatisk leukæmi fordi parasitterne nok var gået i hans knoglemarv - red.)

Artiklen i Fredericia Dagblad lader ingen tvivl, de alternative behandlere, som ellers hævder at basere deres metoder på næstekærlig medmenneskelighed, ikke viger tilbage for amerikanske metoder :
"Et sagsanlæg og krav om millionerstatning er på vej, lover han."
Og som hr Kastberg supplerer - "Hvis hetzen mod mig lykkes, flytter jeg klinikken til Houston, Texas, hvor vi allerede har licens og en søsterklinik. Så må danskerne tage derover, hvis de vil have mine behandlinger..."

Tillad mig, med risiko for at blive slæbt for retten, at henvise til Per Borgaards - synes jeg - rystende interview med en døende cancerpatient :De har let spil, for vi er verdens mest taknemlige bytte. Vi vil så gerne tro på løfter om liv og helbredelse. De kan flå os efter behag
- klik her

mvh Mogens Winther

(Dette er allerede skrevet af Mogens Winther i en kommentar her på bloggen, men jeg synes det skulle højere op og havde et par tilføjelser - i parantes - mvh Sidsel)

23.08.2004

Åbent brev til Michael Kastberg

Kære Michael Kastberg

I går kom vi hjem til en telefonbesked fra dig hvor du inviterede Torben til at komme og se hvorfor vi tager grueligt fejl i vores kritik af din teori om kræft. Du sagde også at du havde anlagt sag mod TV2 og mig.
Jeg vil bede dig om aldrig at ringe hjem til os igen. Jeg blev meget vred over at du ringede - du er velkommen til at skrive på min weblog, men lad være med at blande min privatperson ind i det.
Du ville vel også blive vred hvis jeg ringede til din kone eller dine børn og talte med dem om at din teori om kræft er forkert?
Jeg bryder mig heller ikke om dine metoder med at genere mig ved at ringe til min arbejdsplads. Det vil jeg også bede dig om at lade være med.
Du må prøve at forstå at min kritik af din teori om kræft ikke er et angreb på din person, men netop på din teori. Hvad skulle mit motiv være for at angribe en person jeg aldrig har mødt, blot for at genere ham? Jeg kender dig ikke som person og har bestemt heller ikke lyst til at lære dig at kende efter dette. Grunden til at min kritik især har været rettet mod dig som behandler, er at du har skrevet flere artikler med mange forkerte påstande om kræft. Det er disse artikler der er udgangspunktet for min kritik.
Jeg håber du kan og vil forstå at jeg ikke kritiserer din teori fordi jeg har noget imod dig som person, men fordi jeg har noget imod din teori.

Sidsel

18.08.2004

Kastberg politianmelder TV2

I Vejle Amts Folkeblad 17 august 2004 kan man læse en artikel af Klaus Stausbøll hvor Michael Kastberg spiller rollen so#5{-offer".
Det som Kastberg får ud af dette er at fjerne fokus fra hans markedsførings- og behandlingsmetoder og flytte det over på hvorvidt han er blevet uretfærdigt behandlet. Det er en meget brugt manøvre, og det skal nok lykkes ham at få mange overbevist om at han er blevet lynchet uden grund. Men det ændrer ikke på at det hele er "fup, svindel og fiduser".

Læs videre: "Kastberg politianmelder TV2" »

17.08.2004

Parasit-flop

Se det var jo et interessant program. Som ventet var det sensationslystent og poppet, og som ventet var det frygteligt pinligt at se på. Jeg kunne godt have ønsket mig at journalisten havde spurgt lidt mere åbent og var gået mere i dybden, men alt i alt var jeg godt underholdt og det var interessant og skræmmende at se Michael Kastbergs diagnose- og markedsføringsmetode. Det var tydeligt at han selv tror fuldt og fast på at han har ret. Gad vide om han efter at have set programmet overvejer at finde ud af hvad det egentlig er han ser i sit mikroskop, som han tolker som parasitter? (krystaller, snavs, revner i dækglasset?) Det blev meget tydeligt for mig hvordan han får solgt sin behandling. Selvom han tilsyneladende ikke selv kunne huske at han havde sagt at journalisten i værste fald kunne risikere at få kronisk lymfatisk leukæmi.

Men først kendsgerningerne der kom frem i Operation X:

1. Hulda Clark-behandlerne finder/opfinder parasitter som folk ikke har. Lizzie Kälhstrøm undersøgte ikke engang sin "patient", men gik simpelhen bare ud fra at alle der er syge, har parasitter.
2. De sælger ulovlig (ikke-godkendt) medicin og ulovligt medicinsk udstyr (de såkaldte ”zappere”)
3. De skræmmer folk til at tage en behandling ved at tale om hvilke alvorlige sygdomme de kan få hvis de ikke tager behandlingen. Michael Kastberg sagde direkte at journalisten i værste fald kunne udvikle kronisk lymfatisk leukæmi.
4. Henrik Dalsmund påstod at det er læger der har undersøgt det. Det er det ikke.
5. Lizzie Kählstrøm lyver om at den danske lægeverden ikke har udstyret til at se de bemeldte parasitter. (Desuden: hvis Kastberg kan se parasitterne i et mikroskop, hvorfor skulle uddannede læger så ikke kunne se dem?)
6. Michael Kastberg kan finde parasitter selv i en falsk urinprøve (bestående af steriliseret vand, the, lidt salt, et gult kemikalie og noget bakteriehæmmende). Hvilket siger noget om metodens ubrugelighed.
7. Formanden for Hulda Clark-behandlerne i Europa siger i programmet: ”Jeg ved ikke om parasitten er der. Du skal være entusiastisk for at opnå den effekt at patienterne tror på det. Tricket er at være begejstret og få dem til at tro på det uden at gå for meget i detaljer.”

Se hvad Torben har skrevet om gårsdagens udsendelse.
Se også sandhedens time som giver dig adgang til hvad Lizzie Kählströms klienter og kursister får at vide på Hulda Clark Klinikken.
Og endelig her kan du finde alt hvad der er skrevet på denne blog om Hulda Clark og Michael Kastberg. Det starter rent kronologisk i bunden.

16.08.2004

Kastberg i BT

Ikke at jeg vil opfordre folk til at købe BT, men heri kan man idag læse artiklen: "Fuplæger snyder kræftsyge" som handler om ingen ringere end Michael Kastberg.
Her citeres Direktør i Kræftens bekæmpelse, Arne Rolighed for at sige "Det lyder som fup og svindel, og nogen, der er ude på at score kassen. Det er jo ekstra farligt, hvis de bilder et sygt menneske ind at de kan helbrede dem, fordi det kan få dem til at fravælge det etablerede system".
Tidslernes formand Marianne Tersgov siger:
»Jeg kan ikke advare nok imod dem. Parasitteorien og den tilhørende »kur« er
simpelthen noget af det mest usammenhængende vrøvl, der findes.
Der står også at Sundhedsstyrelsen nu er gået i gang med en undersøgelse af Hulda Clark-behandlernes markedsføringsmetoder.
Held og lykke herfra.

Husk at se Operation X!

Det er i dag. 'Operation X' i aften kl. 20.00 på TV2 - her bliver parasitterne afsløret som rent tankespind! Nok virker det som et vældigt sensationslystent program, men mon ikke det alligevel bliver tankevækkende TV.
Efter sigende har journalisten både udgivet sig for patient overfor danske behandere (bl.a. Michael Kastberg) og ladet som om han var behandler overfor Hulda Clark-organisationens præsident i Schweiz. Det skal der nok komme noget spændende ud af. Se det!

13.08.2004

Kastberg igen-igen

Så er Kastberg på banen igen. Denne gang har han kontaktet en anden chef på min arbejdsplads og forelagt ham at jeg sidder og blogger indenfor normal arbejdstid. Virkeligt sobre metoder han bruger ham Michael Kastberg. Desværre for ham er jeg på akkord eller 'kontraktansat' i ny-sprog og bestemmer dermed selv min arbejdstid.
Siden han gider bruge tid på at prøve at stoppe mig, må det jo betyde at min kritik af hans teorier om kræft og kræftbehandling har haft en effekt.

Afsløringens time på mandag! Se det!

Mandag d. 16. august sender TV2 programmet "Operation X - parasit" klokken 20:00. Alle der har fulgt med i Kastberg-debatten skal tænde for fjernsynet den aften og se denne afslørende dokumentar.
Med Tv2s egne ord handler det om følgende:
"Operation X afslører fup indenfor alternativ behandling. Skræmmebilleder af farlige parasitter og påstande om helbredelse af det uhelbredelige, lokker syge mennesker til at ofre mange tusinde kroner på fup-behandlinger. Operation X med værten Morten Spiegelhauer forklædt som patient og behandler afslører og infiltrerer den alternative verden."

16.06.2004

Sletter meningsløs debat

Jeg har valgt at tage en benhård beslutning og simpelthen slette store dele af en tråd der var kørt helt af sporet. Det drejede sig om en diskussion omkring den alternative behandler Michael Kastberg. Diskussionen blev ført i en meget ubehagelig tone og jeg tror ikke den debat kan være interessant for andre end de der deltog. Undervejs blev jeg kaldt alle mulige grimme ting og blev vred over de usaglige beskyldninger, så jeg også selv havnede i suppedasen ved at være sarkastisk. Der dukkede også to "muldvarpe" op - folk der udgav sig for at være flere forskellige mennesker og det var dråben! Jeg synes det var utroværdigt og en meget uværdig måde at debattere på så jeg blokerede deres IP-adresser i det håb at de så ville holde sig væk. Det lykkedes desværre ikke.
Det virkede som om at det mest af alt var overskriften på min post der satte sindene i kog, så den har jeg valgt at ændre til noget mindre provokerende. Så håber jeg at de af deltagerne der følte sig stærkt stødt af denne føler at de også har fået noget igennem.
Nu håber jeg så at debatdeltagerne vil prøve at finde den pæne tone frem hvis de deltager i debatten på denne blog fremover, ellers vil de opleve at deres indlæg bliver slettet. Ord som "lede sæk" fører fx til at hele ens indlæg ryger i skraldespanden med det samme.
Man kan stadig læse en masse information og debat om Hulda Clark-behandlingen og Michael Kastberg på bloggen.
(Jeg må hellere lige understrege at jeg ikke har redigeret i debatten, jeg har simpelthen slettet ALLE indlæg inkl. mine egne i den tråd lige siden den første af Trine/Connies kommentarer.)

28.05.2004

Jamen, han har jo ikke noget tøj på!

Dan, Trine, Mette og Lotte er meget vrede på mig fordi "jeg tager håbet fra kræftpatienter" ved at kritisere Michael Kastberg.
Det har ikke været særligt behageligt at opleve den fjendtlighed og jeg har tænkt meget over det - hvad der gik galt i kommunikationen, hvorfor jeg ikke kunne forklare dem hvorfor jeg netop synes det er vigtigt at pointere at Michael Kastberg misinformerer om kræft - at hans teori er lodret forkert.
Så jeg overvejede en tilsvarende situation... hvad nu hvis man havde købt et fjernsynsapparat som man egentlig var meget godt tilfreds med og man så ugen efter kunne læse i Tænk og Test at det var noget bras...
Ville man så blive vred på Tænk og Test? Eller ville man blive vred på den der solgte én apparatet? Eller på sig selv over at have købt det? Og hvad ville være mest rimeligt?
Det jeg prøver at sige er at jeg synes jeres vrede er rettet et forkert sted hen. Det er meget muligt at jeg "tager håbet fra kræftpatienter", men så ret dog i stedet vreden mod den der gav det falske håb!
For at tage et andet eksempel: I eventyret "Kejserens nye klæder" ... hvem er da skurken? Er det kongen? Er det folket der er for flove til at sige noget? Er det skrædderne der bilder ham noget på ærmet? Eller er det barnet der råber: "jamen, han har jo ikke noget tøj på!"?
Dette skal ikke ses som en opfordring til at vende jeres vrede mod Michael Kastberg - I burde efterhånden have fået nok afløb for den her.

02.05.2004

Hvorfor bruge tid på Michael Kastberg?

Der er måske nogle der har undret sig over hvorfor jeg gider bruge så meget af min tid på at diskutere med mennesker som Michael Kastberg.
Jeg har fået kommentarer som "det er jo alligevel håbløst" og "pas på, du må hellere gå en ny vej hjem fra arbejde hver dag"!!
Det undrer også mig - især i dag hvor vejret er så dejligt. Men min filosofiske kæreste er altid god for nogle velgennemtænkte og velformulerede ord så ovre hos ham kan man få fem gode grunde til at bruge sin tid på at kritisere okkultisme.
Jeg kunne ikke have sagt det så smukt selv!

Hulda Clark - behandlere i Danmark

Her bringer jeg en kommenteret liste over de behandlere der bruger Hulda Clark- metoden. Denne metode er yderst tvivlsom og jeg vil ikke anbefale nogle at kaste sig ud sådan et behandlingsforløb. Det er allerede meget materiale om behandlingsmetoden her på bloggen, så jeg vil bare sige: LAD VÆRE! Det er spild af penge og kan muligvis være farligt for dit helbred.

Selvfølgelig Michael Kastberg som er et kendt navn her på bloggen.

Men også:
Naturterapeut Henrik Dalsmund
Om ham skriver Michael Kastberg fra diskussionen på denne weblog: "slet ikke denne Dalsmund/Lundsdam, som på det skammeligste har forledt en håbløs syg ung pige ud i et tragisk behandlingsforløb"

Længere nordpå har vi
Fredensborg Klinikken, v. Henning Haverup
Han skriver blandt andet på sin hjemmeside:
"CANCERKUR
Giver vi små strømstød (zapper) med de rigtige frekvenser, vil parasitterne blive eliminerede. F. eks. Fasciolopsis buskii, der kan give cancer: 434-421kHz. Der udvikles så ikke mere orto-phospho-tyrosine. I løbet af ca 6 timer er orto-phospho-tyrosinen i kroppen opbrugt, og den accelererede celledeling vil holde op. Almindeligvis vil kroppen selv være stærk nok til at komme i balance igen. Effekten af zapningen kommer altså meget hurtigt, og allerede efter få dage vil en tumor være mærkbar mindre."
Læg mærke til at han kalder det en "KUR" - og at han påstår at svulsten bliver mindre.

Frank Astrupgaards hjemmeside har et mere ungdommeligt udseende og sælger sig meget på vægttab.

Og så Hulda Clark Klinikken ved Lizzie Källström som jeg har skrevet om i sidste post

Og endelig:
Klinik for Immun- og Bioresonansterapi, ved Biopat MBF Birgitte Schaap

Disse behandlere bruger den omdiskuterede metode og flere af dem bringer forkerte oplysninger om sygdomme.

01.05.2004

Bør Serasee fjernes fra hylderne?

Når Michael Kastberg påstår at planten Serasee (med det latinske navn Momordica charantia, blandt andet også kendt under navnene bitter lemon, bitter melon og mange flere) kan helbrede en lang række sygdomme som fx kræft, HIV, sukkersyge osv. så må Serasee regnes for et lægemiddel og dermed være omfattet af lægemiddelloven:

§ 1.
Loven omfatter varer, som er bestemt til at tilføres mennesker eller dyr for at forebygge, erkende, lindre, behandle eller helbrede sygdom, sygdomssymptomer og smerter eller for at påvirke legemsfunktioner (lægemidler).

Hvis et produkt er omfattet af lægemiddellovgivningen, gælder der andre og langt strengere krav til det, end hvis det kan kategoriseres som fx kosttilskud.
Jeg vil derfor anbefale Michael kastberg at fjerne disse misvisende oplysninger om Serasees effekt fra sin hjemmeside - ellers risikerer han jo at lægemiddelstyrelsen kategoriserer Serasee som lægemiddel!
Michael kastberg har også skrevet en artikel om plantemedicinen Graviola.
Han fortæller at Graviola er virksom mod kræft og at denne naturmedicin ingen bivirkninger har. Og det er ikke hele sandheden om Graviola.

Læs videre: "Bør Serasee fjernes fra hylderne?" »

29.04.2004

Michael Kastberg slår til igen!

... men desværre i det skjulte.
I dag fik jeg at vide fra den øverste chef på det sted jeg arbejder at en vis Hr. Kastberg (som tidligere læsere kan huske fra ophedede diskussioner om hans behandling af kræftpatienter her på bloggen) havde henvendt sig med det ønske at min arbejdsplads skulle gøre noget ved min personlige weblog. Direktøren havde så kigget på bloggen og fortalte mig derefter at han ikke så noget problem eftersom jeg ikke bruger min arbejdsplads navn i den forbindelse. Så han ville bare lige orientere mig om Hr. Kastbergs henvendelse.
Jeg forstår selvfølgelig godt Michael Kastberg - al denne kritik af hans teorier om sygdom kan jo fjerne hans indtægtsgrundlag og det er jo aldrig rart. Men jeg synes godt nok det er nogle frække metoder han bruger.

07.04.2004

Mens vi venter på Michael Kastberg...

Den alternative behandler Michael Kastberg har stadig ikke svaret på mine kritiske spørgsmål til hans behandlingsmetode og hans teori om sygdom som er stærkt inspireret af den amerikanske Hulda Clark.
Det kan efterhånden være lidt svært at finde rundt i min diskussion med ham på bloggen, så her kommer en guide:

Læs videre: "Mens vi venter på Michael Kastberg..." »

22.03.2004

En trist patienthistorie fra det jyske

Tidslerne er en forening af kræftpatienter der søger de alternative veje. På deres hjemmeside (under bladet/personlige beretninger) kan man læse en patienthistorie fra noget der lyder mistænkeligt meget som Michael kastbergs klinik med titlen "En 'redning' som kostede os dyrt, og som alligevel tog mor fra os". (Sammenlign fx historien med denne beretning som jeg har omtalt før på min blog.)
Her står der blandt andet:
"Desuden lover behandleren, at man kan få både hans og andre helbredtes journaler præsenteret som bevis på, at hans vidunderkur virker. Det er ganske smart at love det - det virker troværdigt, men når man så sidder over for ham og spørger til hans journal, så har han den for det første ikke lige med sig (ærgeligt). For det andet, så virker han meget fornærmet og siger noget i retning af, at man ikke kan berette det, han kan, uden selv at have oplevet det."

Metoden lyder bekendt på en eller anden måde... denne dokumentation der er så speciel at man kun kan se den i Give... og så kan man åbenbart alligevel ikke, når det kommer til stykket... meget mystisk Michael.

21.03.2004

Kastberg, vi vil have svar!

Tokblog - en dansker strandet i Norge - har skrevet en længere tekst om sit syn på Kastberg/Sidsel diskussionen. Og Liselotte kommenterer. Hendes svoger er tidligere Kastberg-patient og hun har personligt punget et ret net sum penge ud for svogerens behandling (20.000) ... som desværre ikke virkede.
Andetsteds på denne blog opfordrer Liselotte Kastberg til at svare på mine spørgsmål - det må siges at være helt rimeligt - det skylder han sine tidligere og nuværende patienter. Hvis han stadig ikke vil gøre det her på min side, kan han jo bare gøre det på sin egen side...

18.03.2004

Sådan sælger en kvaksalver

Mange tror de let vil kunne se om noget er fup, men ofte er det svært fordi kvaksalverne smykker sig med lånte fjer fra videnskaben. De slynger om sig med videnskabelige ord og citerer (eller fejlciterer) videnskabelige artikler.

Det der sælger, er ikke deres produkts kvalitet, men deres evne til at påvirke deres publikum. Til dem der har smerter, lover de lindring, til dem der er opgivet af lægerne, tilbyder de håb...

Hvordan får de folk til at hoppe på det?
Her følger en tekst om de tricks kvaksalvere og alternative behandlere ofte bruger - nogle vil måske finde det interessant at sammenligne denne tekst med min diskussion med Michael Kastberg (første del af vores diskussion og anden del) på denne blog. Der er nok nogle ting man vil kunne nikke genkendende til.

Læs videre: "Sådan sælger en kvaksalver" »

16.03.2004

Parasitolog tilbageviser parasit-teorien

En parasitolog har ret effektivt tilbagevist Hulda Clarks og Michael Kastbergs teorier og behandlingsformer.
Federal Trade Commission anlagde i 2001 sag mod et firma der markedsførte produkter baseret på Hulda Clarks anbefalinger. I den forbindelse kom parasitologen Peter W. Pappas med et vidneudsagn der tilbageviser Hulda Clarks teori om at parasitter er roden til al sygdom og kan helbredes med hendes egne enkle metoder.

Et kortfattet resume er som følger:

- den parasit som Hulda Clark og Michael Kastberg påstår er grunden til alle sygdomme lever kun i sydøstasien, men mennesker over hele verden bliver syge af AIDS og kræft

- Hulda Clarks diagnosemetoder er tvivlsomme. Hvis det var sandt at alle mennesker er inficerede med denne parasit burde den eller dens æg findes af parasitologer når de checker folks afføring - og det gør den ikke.

- Hulda Clarks bøger indeholder en række upræcise påstande om parasittens biologi, så hendes autoritet på dette område må betvivles.

- Der er overvældende evidens i form at videnskabelige artikler i anerkendte tidsskrifter for at kræft skyldes celler der deler sig ukontrolleret og ikke parasitter.

- Det undrer ham også at HIV først for alvor blev almindelig i de tidlige firsere når denne parasit (som ifølge Hulda Clark og Michael Kastberg er årsagen til HIV) har været kendt fra mennesker i hundredevis af år, som hun også selv nævner i sine bøger.

- hendes hypotese er ikke blevet testet i kontrollerede eksperimenter og hendes måde at indsamle data på er behæftet med systematiske fejl. De fleste sygdomme blev både diagnosticeret og behandlet af Clark og det var også hende der påstod patienterne var kurerede. Hendes teorier er altså baseret på dårlig videnskab.

Læs videre: "Parasitolog tilbageviser parasit-teorien" »

14.03.2004

Hulda Clarks dokumentation

Her bringer jeg endnu en historie om den alternative behandling der bygger på Hulda Clarks teorier. Denne gang handler det om hvordan dokumentationen for Hulda Clarks egen behandling er. Og den er - ikke uventet - håbløs. Jeg håber Michael Kastberg kan give en bedre dokumentation end denne, ellers er det da spild af min tid.
Jeg citerer fra artiklen "The Bizarre Claims of Hulda Clark".

Heri kan man bla læse at Huldas patienter diagnostiseres vha nogle ikke-anerkendte og tvivlsomme metoder - dvs. at de inden for det normale sygevæsen måske ikke ville opfattes som HIV- eller kræftpatienter.... det gør dem jo også lettere at kurere igen!
Desuden erklærer hun dem for kurerede også ved en meget tvivlsom metode og følger tilsyneladende ikke kræftpatienterne efter behandlingen (og kan altså faktisk ikke vide om behandlingen har virket).

Læs videre: "Hulda Clarks dokumentation" »

12.03.2004

Michael Kastberg kan næppe helbrede kræft!

Ikke nogen overraskelse, men nu jeg er i gang med mit korstog vil jeg lige have denne notits med - en kræftpatient der som sidste udvej søgte til Michael Kastberg (gad vide hvad det kostede), og som altså ikke blev kureret.

Leverudrensning - en skeptisk biologs synsvinkel

Her ses billeder af resultatet af en leverudrensning.
De der såkaldte parasitter som er forstørret 45 gange... ja, forstørrelsen giver ikke meget mening eftersom billedet vil fremstå i forskellig størrelse afhængig af skærmopløsningen - en målestok ville have hjulpet. Men hvis den bemeldte parasit virkelig er forstørret 45 gange og min computer altså ikke har en væsentlig abnorm størrelse i forhold til forfatterens, ja så kan det vist ikke være parasitten Fasciolopsis buski, som påstået. Den kaldes på engelsk "giant liver fluke" og det er der en grund til - den er nemlig ret stor .... 8 cm lang.
Objekterne på billeder ligner heller ikke den benævnte parasit eller et dyr overhovedet. Det ligner mere frø... fra gårsdagens vandmelon måske?

Her er en kritiker af Hulda Clark som også har fundet at den her besættelse af at finde parasitter i sin egen afførring ikke er helt stueren (!): "Patients who "cleanse" their intestines with Clark's recommended herbs may excrete what they think are parasites. However, in one instance I know of, a specimen of "parasites" turned out to be citrus fibers, presumably from grapefruit juice used for the "cleanse." In another, reported in a medical journal, the "parasites" turned out to be ordinary fecal material."

Det som det umiddelbart minder mig om er "the matchbox syndrome" - en betegnelse for en besættelse af at være inficeret med illusoriske parasitter. På Zoologisk Museum modtager de jævnligt sådanne små tændstikæsker med nullermænd eller andet fnullerværk med et fint brev om vi ikke nok vil bestemme hvad det er for dyr der har inficeret dem fra mennesker med det man klinisk kalder "delusional parasitosis".

07.03.2004

Citater fra Michael Kastbergs hjemmeside

Enkelte opmærksomme læsere vil måske have fulgt med i min diskussion med den alternative behandler Michael Kastberg her på bloggen. Her bringer jeg en række citater fra hans hjemmeside sammen med en række spørgsmål fra min side. Måske vil han en dage svare...
Jeg vil understrege at jeg ikke er ude på at svine ham til - jeg er ude på at stille en masse spørgsmål til hans behandlingsmetode, hans teorier om sygdom og hans løfter til patienter som jeg finder dybt kritisable.

Læs videre: "Citater fra Michael Kastbergs hjemmeside" »

15.02.2004

Hulda og parasitterne

Når et menneske påstår at have fundet kuren for alt og hendes mening ikke deles af resten af verdens læger, bør man være skeptisk.
Flere jeg kender har gennemgået Hulda Clarks parasitkur og leverudrensning (og den er ikke billig). Heldigvis ikke fordi de lider af AIDS eller kræft - men selv sygdomme som disse påstås denne kvindes kur at kunne helbrede.
Alle sygdomme inkl. kræft og AIDS skyldes ifølge Hulda Clark parasitter og forurening - det er jo i kraftig modstrid med hvad lægevidenskaben mener, så lad os kigge lidt nærmere på det.
Hulda Clark kuren er ikke bare et amerikansk fænomen som man kan ryste på hovedet af. Der findes flere danske alternative behandlere der bruger hendes metode. Fx kan man på "alternativinfo" finde artiklen AIDS og kræft - samme årsag, samme behandling ! af Michael Kastberg.

Læs videre: "Hulda og parasitterne" »

Seneste kommentarer

Dette er ikke et offentligt debatforum, men min private blog, så opfør dig venligst som gæst. Hvis du vil skrive en kommentar kan du enten klikke på linket lige under den post du vil kommentere - eller på postens link her (du kan skrive din kommentar nederst på siden):
Powered by Movable Type 3.2