Kategori-arkiv: Myte og videnskab

Forsiden

14.05.2006

Hajer får også kræft

For noget tid siden var jeg til pubquiz og blev præsenteret for spørgsmålet "Hvilket dyr bliver aldrig sygt?" Som den biolog jeg er, grublede jeg over dette og overvejede om malariaparasitten kunne få en sygdom selv? De fleste dyr kan i det mindste blive inficeret af virus eller bakterier... så jeg var nysgerrig på quiz-masterens svar...

Han sagde "Hajen"...

Der er mere end 360 forskellige arter af hajer, så det er svært for mig at se "hajen" som ét dyr og derudover så tror jeg ikke på at det er muligt helt at undgå sygdom fuldstændigt for noget som helst dyr!
Og ganske rigtigt - en ganske kort søgning afslørede at ideen om at hajer ikke kan blive syge er en vandrehistorie - en urban myte. Den findes i forskellige versioner - oftest ser man det anført at hajer ikke kan få kræft - især de steder hvor de lever af at sælge hajbrusk til kræftpatienter.

Der er nogle stoffer i hajers brusk som potentielt kan have nogle interessante effekter på kræft, men ingen af de undersøgelser der er lavet indtil videre kan påvise nogen effekt af hajbrusk på kræft. Det kan være et sprøgsmål om dosis - i min klikken rundt fandt jeg en påstand om at man skal spise 2 kg hajbrusk om dagen, for at det muligvis kan have en effekt! Velbekomme.

En lille samling af folk der tror på myten:
"Men Hajer kan ikke få kræft da deres T-celler er meget stærke og dræber kræft celler med det samme." (Bruger på hjemmesiden "Selvet")
"Hajer er unikke blandt havets dyr: De får sjældent eller aldrig cancer." (Artikel på Helsenyt.dk)
"- Hajer og rokker er de eneste dyr, der ikke kan få kræft." (Side med parat"viden")

26.10.2005

Jakob Wolff på glatis hos Poul Friis

Jakob Wolff har været i radioen og her fik han næsten en time til at forklare verden hvad vi skal med ideen om intelligent design (skabelse). Det gik ikke så godt.

Han kom med sit sædvanlige argument med at vores (nogles) umiddelbare opfattelse af naturen som intelligent, "sindrigt indrettet" og formålsrettet er et stærkt argument for intelligent design.
Kort efter siger han så at vores umiddelbare opfattelse af, at naturen også indeholder elementer af uintelligens og formålsløshed (øjets indretning, fugleinfluenza) ikke er et argument for det modsatte.
Dette kalder man normalt en selvmodsigelse. Og man kan spørge sig selv om han overhovedet kan acceptere nogle argumenter mod intelligent design som gode. Det burde studieværten have spurgt ham om: Hvad ville kunne få dig til at holde op med at tro på intelligent design?

Senere, da han bliver bedt om at forklare forskellen på kreationisme og intelligent design siger han at kreationisme er karakteriseret ved at basere sig på tekst-læsning (han nævner kun bibelen, men normalt omfatter det også folk der tror på det samme ud fra Koranen eller hinduistiske tekster). Derimod siger han brandalvorligt at Intelligent design baserer sig på observationer, forskning - uden fordomme eller forudfattede meninger!

For mig at se er der ikke meget forskel på "umiddelbare opfattelser" og "forudfattede meninger". Og hvis det nu var rigtigt, at Intelligent Design var en teori, der byggede på forskning - hvorfor er der så ikke nogle videnskabelige publikationer der underbygger dette, og hvorfor sigerJakob Wolff da selv hele tiden, at det ikke er en videnskabelig teori???

Generelt synes jeg ikke han klarede sig så godt - men jeg kunne godt have ønsket mig at dem der ringede ind - og studieværten - havde gået ned i de her selvmodsigelser og konfronteret ham med dem. Den sidste der ringede ind i programmet havde nogle uhyre gode pointer, men dem fik vi desværre aldrig Jakob Wolffs svar på, for så var programmet slut. Øv.

Intelligent design - en storm i et glas vand

Så er vi på den igen.Tilhængerne af Intelligent design (ideen om skabelse) har held med at få medierne til at bringe deres budskab ud til folket. Det er svært at vide om man gør bedst i blot at ignorere det og håbe det går over, eller om man bør fare op og ud og tale dunder.
Problemet er jo grundlæggende at det ikke er videnskab... der er tale om en metafysisk teori. Det siger Jakob Wolff (Intelligent Design-tilhænger) også selv. Hvordan en metafysisk teori på nogen måde skulle kunne devaluere en videnskabelig teori, der selvsagt bevæger sig på et helt andet niveau, det er mig en gåde.
Tilhængerne er evolutionsskeptikere - de siger at evolutionsteorien ikke er tilfredsstillende for dem.... Nå, men det er den for videnskaben. Videnskaben finder den enddog meget anvendelig. At de religiøse så ikke bliver "tilfredsstillet" af evolutionsteorien, kan videnskaben jo sådan set ikke gøre meget ved. Det er vel også derfor de er religiøse i første omgang... fordi de ikke stiller sig tilfredse med verden som ren natur.

Desværre lykkes de med at forvirre sig selv og medierne så meget, at de nogen gange tror det alligevel er en videnskabelig teori - og så har vi balladen. Så bliver ideen om Intelligent Design (skabelse) sammenlignet med relativitetsteorien, der også havde sine skeptikere i starten... det er pinligt. En pinlig misforståelse - og det minder i uhyggelig grad om fx homøopaternes anskrig om forfølgelse af det endnu ikke anerkendte geni. En god videnskabelig teori møder måske modstand i starten, fordi man vil se ekstraordinære beviser for ekstraordinære påstande, men hvis skidtet virker, ja, så forsvinder modstanden og teorien udbygges, korrigeres og understøttes.

Og ideen om skabelse (nu kaldet Intelligent Design) er ikke ligefrem ny, vel?

26.05.2004

Kan tro helbrede?

Ja, det mener de religiøse i hvert fald - og de kommer vist lige lovligt meget til orde i den nye bog: ”Kan tro flytte bjerge - om religion og helbredelse" som er redigeret af teolog Niels Christian Hvidt og læge Christoffer Johansen som er blevet anmeldt på P1 af religionsforskeren Michael Rothstein.
Han siger det meget smukt så jeg kan bare anbefale at lytte til den! (via linket)
Lægen i makkerparret er ikke enig med de religiøse - det udtalte han til Weekendavisen som jeg nævnte i en post for nylig.
Der er altså ikke noget godt belæg for at tro helbreder.
Normalt tilskriver man en del helbredelse til placeboeffekten. Måske handler placebo ikke så meget om troens virkning som om tidens gang, tilfældigheder og indstilling til sygdommen efter at have fået en kalkpille. Måske kan tro alligevel ikke flytte bjerge.

Kræft og stress

Der er mere og mere der tyder på at den almindelige opfattelse af at kræft hænger sammen med stress, ikke holder. En ny undersøgelse af forældre til skizofrene viser at der ikke er nogen betydelig øget forekomst af kræft i denne gruppe.
Vi skal altså igennem endnu en omlægning af hverdagsforestillingerne - ligesom dengang det blev klart at stress og mavesår heller ikke hang så godt sammen, som man troede.
Tidligere undersøgelser har vist det modsatte, men eftersom de er baseret på folks egne udsagn kan de være svære at tolke idet folk som regel lider af "recall bias" - dvs. at syge mennesker som regel husker tingene anderledes end raske mennesker gør.

10.05.2004

Miraklernes tid er endnu ikke forbi

En anden rigtigt interessant artikel i Weekendavisen d. 6.-13. maj "Tro, håb og videnskab" handlede om en debataften med en kræftlæge (overlæge og forsker ved Kræftens Bekæmpelse Christoffer Johansen) og en katolsk teolog (Niels Christian Hvidt). Emnet var "Kan man blive helbredt ved at tro på Gud?"
Ikke overraskende var de to oplægsholdere ikke enige.
Det er ikke bevist at tro kan helbrede, men som teologen sagde: "Gud vil ikke bevises, Gud vil elskes". Jeg vil nu ikke vove danne mig nogensomhelst mening om hvad guderne vil og ikke vil, men der er undersøgelser der peger i begge retninger - nogle viser at forbøn kan have en vis effekt andre afviser det. Så det kan der ikke drages nogen endelig konklusion på. Men virker det at bede hvis man ikke tror? Og virker det hvis nogen beder for en der ikke tror? Det er ikke undersøgt og bliver det måske heller ikke. Og måske godt det samme. Der er trods alt behandlinger der har en langt bedre succesrate og som også virker selvom patienten ikke tror på det - ja, selvom patienten er bevidstløs.

Det spirituelle G-punkt

"Gud bor i temporallappen" stod der på forsiden af Weekendavisen 6.-13. maj. Guf guf! Der var tale om en særdeles velresearchet og velskrevet artiklen fra Lone Franks hånd. Artiklen fortalte blandt andet at oplevelsen af det guddommelige kan beskrives som en elektrisk aktivitet i en del af hjernebarken sådan ca. under højre tinding.
Her i den højre tinding kan man nemlig ved hjælp af magnetfelter skabe guddommelige oplevelser hos 80 af forsøgspersonerne. Til de religiøses lettelse eller ærgelse kan jeg oplyse at det ikke altid er en bestemt guddom der viser sig, men alt afhængigt af om forsøgsperonen er muslim, kristen eller ateist vil den religiøse oplevelse centrere sig om Allah, Jesus eller "en overmenneskelig og universel kraft".

Interessant nok er det præcis proportionen 80
som er den del af danskerne der i en undersøgelse svarede at de troede der var mere mellem himmel og jord. Hos langt de fleste af dem var der tale om denne her "overmenneskelige kraft i universet"... Nu er det jo selvfølgelig overhovedet ikke sikkert at det er de samme 80 % som kan få religiøse oplevelser af magnetfelter - men det er da sjovt at tænke på. Jeg kunne godt tænke mig at prøve den der guddommelighedsgenerator - måske ville jeg så bedre kunne forstå hvorfor man er/bliver religiøs. Det er mig en gåde, og det er ikke altid godt når man diskuterer med religiøse mennesker - simpelthen ikke at kunne forstå dem.

16.04.2004

Astrologi - tro eller videnskab?

Ja, jeg er ikke i tvivl, men der er nogen der har en heftig diskussion om det ovre hos Jesper Balslev. Surt dog at Pierre og Claus bruger så meget plads på at være sure på hinanden og diskutere hvem der sagde hvad hvornår.
Selv astrologerne (og andre af de alternative) omtaler astrologi på linie med folkekirkens forkyndelse i den klage deltagerne i "Fornemmelse for snyd" sendte til Pressenævnet (og som de i øvrigt ikke fik medhold i). Det vil altså sige at astrologi er en tro. Det er i orden med mig - problemet for mig er at det markedsføres som en videnskab.
Hvis det skal tages alvorligt som videnskab, kan det undre at de ikke forlængst har forkastet hypotesen "stjernerne har indflydelse på vores livsforløb" for længe siden efter århundreders afprøvning. Den eneste stjerne der har stor indflydelse på mit liv er efter alt at dømme den stjerne vi normalt omtaler som solen.

12.03.2004

Leverudrensning - en skeptisk biologs synsvinkel

Her ses billeder af resultatet af en leverudrensning.
De der såkaldte parasitter som er forstørret 45 gange... ja, forstørrelsen giver ikke meget mening eftersom billedet vil fremstå i forskellig størrelse afhængig af skærmopløsningen - en målestok ville have hjulpet. Men hvis den bemeldte parasit virkelig er forstørret 45 gange og min computer altså ikke har en væsentlig abnorm størrelse i forhold til forfatterens, ja så kan det vist ikke være parasitten Fasciolopsis buski, som påstået. Den kaldes på engelsk "giant liver fluke" og det er der en grund til - den er nemlig ret stor .... 8 cm lang.
Objekterne på billeder ligner heller ikke den benævnte parasit eller et dyr overhovedet. Det ligner mere frø... fra gårsdagens vandmelon måske?

Her er en kritiker af Hulda Clark som også har fundet at den her besættelse af at finde parasitter i sin egen afførring ikke er helt stueren (!): "Patients who "cleanse" their intestines with Clark's recommended herbs may excrete what they think are parasites. However, in one instance I know of, a specimen of "parasites" turned out to be citrus fibers, presumably from grapefruit juice used for the "cleanse." In another, reported in a medical journal, the "parasites" turned out to be ordinary fecal material."

Det som det umiddelbart minder mig om er "the matchbox syndrome" - en betegnelse for en besættelse af at være inficeret med illusoriske parasitter. På Zoologisk Museum modtager de jævnligt sådanne små tændstikæsker med nullermænd eller andet fnullerværk med et fint brev om vi ikke nok vil bestemme hvad det er for dyr der har inficeret dem fra mennesker med det man klinisk kalder "delusional parasitosis".

10.03.2004

"DNA-aktivering" får prisen i kategorien "Hvor-tåbeligt-kan-det-blive?"

Jeg faldt over et nyt hit indenfor den alternative behandlingsverden som nok indtil videre er topnomineret i kategorien “Hvor tåbeligt kan det blive?” - en metode kaldet “DNA-aktivering”.
Denne behandlingsmetodes teoretiske baggrund er et fantastisk eksempel på den alternative verdens ulykkelige forelskelse i videnskaben.
Her et citat fra en 'DNA-akvivists' hjemmeside:

“Hvad er en aktivering?
Du kontakter din Højere Bevidsthed/dit Højere Selv, kommunikerer med dine kromosomer og forbedrer din DNA. Hvordan dette gøres er af yderste vigtighed - intentionen er altafgørende.
Teknisk set påbegyndes et samarbejde imellem Din bevidsthed, Universets bevidsthed og Jordens bevidsthed (DNA) - dette kaldes "Livets nye Tre-enighed".

Så nu hvor der er HELT styr på den “tekniske side af sagen” kan vi gå videre med at undersøge dette interessante fænomen.

Læs videre: ""DNA-aktivering" får prisen i kategorien "Hvor-tåbeligt-kan-det-blive?"" »

07.03.2004

Citater fra Michael Kastbergs hjemmeside

Enkelte opmærksomme læsere vil måske have fulgt med i min diskussion med den alternative behandler Michael Kastberg her på bloggen. Her bringer jeg en række citater fra hans hjemmeside sammen med en række spørgsmål fra min side. Måske vil han en dage svare...
Jeg vil understrege at jeg ikke er ude på at svine ham til - jeg er ude på at stille en masse spørgsmål til hans behandlingsmetode, hans teorier om sygdom og hans løfter til patienter som jeg finder dybt kritisable.

Læs videre: "Citater fra Michael Kastbergs hjemmeside" »

03.03.2004

Mand spist af edderkopper? Er min røv en vandflyver?

I en tur rundt på blogbot.dk stødte jeg ind i aeris.dk som refererer til en artikel i ekstrabladet om en mand der blev spist af sine kæleedderkopper.
Jeg må desværre skuffe dem der elsker at gyse over edderkopper og forsøge at aflive den inden den bliver til en vandrehistorie (ikke særligt sandsynligt det lykkes, men jeg prøver).

Den korte version af aflivningen af denne nye myte:
1) Edderkopper er rovdyr og ikke ådselsædere. De spiser altså ikke lig.
2) Et bid fra en sort enke (hvis det nu virkelig var dén edderkop han ejede) vil kun yderst sjældent kunne slå et menneske ihjel og det vil tage timevis og være pænt smertefuldt, så han kunne altså sagtens nå at ringe til en læge.
3) Denne historie findes allerede i flere versioner - et meget klassisk træk ved vandrehistorier.
Den lange version af aflivningen kommer her:

Læs videre: "Mand spist af edderkopper? Er min røv en vandflyver?" »

01.03.2004

Check din kvaksalver

Kender du det? Du diskuterer med en-eller-anden om en-eller-anden alternativ behandling er lødig eller hvad, og så kommer personen med den påstand at det virkede for dem, eller for deres kæreste eller mor... og hvad skal man så sige til det? Så må man jo acceptere at det virker..???? ELLER HVAD?
Her er et link til Bobby Zachariae der på en let forståelig måde har forklaret hvordan man kan undersøge om behandlinger virker. Han understreger den vigtige pointe at der bør føres øget kontrol med dette marked af forskellige typer kvaksalvere der tjener fedt på andre menneskers håb.

19.02.2004

Abrakadabra

"Når den objektive realitet forekommer de levende mere døv end nogen sinde, så søger de at fralokke den mening ved hjælp af abrakadabra"

Et Adorno-citat i anledning af at min kæreste har afleveret sin ph.d.!!!

Fra Adorno: Minima Moralia, nr. 151 Teser mod okkultismen

15.02.2004

Hulda og parasitterne

Når et menneske påstår at have fundet kuren for alt og hendes mening ikke deles af resten af verdens læger, bør man være skeptisk.
Flere jeg kender har gennemgået Hulda Clarks parasitkur og leverudrensning (og den er ikke billig). Heldigvis ikke fordi de lider af AIDS eller kræft - men selv sygdomme som disse påstås denne kvindes kur at kunne helbrede.
Alle sygdomme inkl. kræft og AIDS skyldes ifølge Hulda Clark parasitter og forurening - det er jo i kraftig modstrid med hvad lægevidenskaben mener, så lad os kigge lidt nærmere på det.
Hulda Clark kuren er ikke bare et amerikansk fænomen som man kan ryste på hovedet af. Der findes flere danske alternative behandlere der bruger hendes metode. Fx kan man på "alternativinfo" finde artiklen AIDS og kræft - samme årsag, samme behandling ! af Michael Kastberg.

Læs videre: "Hulda og parasitterne" »

10.02.2004

Jeg bruger 100 % - hvad med dig?

“Vi bruger kun 10 af vores hjernekapacitet” – det er en sætning man kan høre fra mange kanter, især fra folk der bruger det til at antyde at nogle mennesker bruger resten af hjernen til vældigt interessante sager og vi andre burde tage os sammen og finde ud af hvordan de gør, eller at det er disse andre dele af hjernen der giver visse mennesker de påståede ‘overnaturlige evner’.

Det er en alt for god historie til at være sand og det er da ganske rigtigt også en vandrehistorie.

Det er sandt at normale sunde mennesker ikke bruger alle deres mange nerveceller på samme tid – det ville sikkert give dem et større epileptisk anfald – men der ligger ikke 90
hjerne og blævrer rundt til ingen nytte.
Det er ret uklart hvor vandrehistorien stammer fra, men man ved ihvert fald at Einstein brugte det som svar til en jornalist der spurgte ham, hvorfor han var klogere end andre mennesker. <

27.12.2003

Det er ikke det du siger, det' mere måden...

UVVU: Bjørn, du er en værre tølper, du skulle skamme dig, men du slipper for straf denne gang.
Bjørn Lomborg: Naaaaj, altså... hey... jeg bryder mig virkelig ikke om den måde i siger det på. Det er helt vildt fejt!
Sidsel: Nå ok. I nysprog: "Bjørn du er lidt sandheds- og videnskabsforståelsesmæssigt udfordret, det skulle du tage at tænke over, du slipper for noget unævneligt denne gang".

14.12.2003

Kommentar i WA om tro, skepsis og videnskab

Efter en glimrende artikel om foreningen Skeptica i Weekendavisen d. 5. december kom der denne kommentar ugen efter af Niels Fleckner Hansen:
“Man kan kritisere astrologerne for fejlagtige forudsigelser, men det samme gør sig gældende for mange videnskabelige prognoser, herunder meterologernes vejrprognoser eller økonomernes forudsigelser. Alligevel forkaster vi ikke disse videnskabelige discipliner som ren overtro.”
Tak spids! Præsenterer meterologerne os hver aften for overtroiske ideer om at man kan forudsige vejret udfra sattellitbilleder og computermodeller???? Det er jo for dårligt?

Læs videre: "Kommentar i WA om tro, skepsis og videnskab" »

10.12.2003

Formørkede tider

Noget af det bedste TV jeg nogensinde har set, var programmet "Fornemmelse for snyd". Dels det program hvor 10-12 mennesker fik udleveret præcis det samme "personlige" horoskop og skulle bedømme det på en skala fra 1 til 5 efter hvor godt det passede på dem - de fleste bedømte horoskopet til 4 eller 5...
men det allerbedste og mest sigende var en tryllekunstner der bildte sine "ofre" ind at han havde kontakt med nogle ånder og derpå fik en glødepære til at sprænge. Da han bagefter fortalte dem at der altså ikke var nogle ånder, men at han er tryllekunstner, var deres kommentar "det tror jeg ikke på"...

Til Københavns Universitets årsfest holdt Stig Hjarvard en forrygende tale om medier, videnskab og overtro. Her fremhæver han hvordan overtroen går sin sejrsgang i medierne som ellers engang netop var forbundet med oplysning, videnskab og dannelse - medierne var "afgørende for den oplysningsproces, der skulle erstatte tro med viden". I dag har "Åndernes magt" et abnormt højt seertal og alskens overtro er blevet stueren.
Han gør sig en masse spændende tanker som er værd at læse.
Jeg var der godtnok ikke selv, men en af min kærestes kolleger gjorde mig opmærksom på det.
Her er et link til talen.

20.11.2003

Hvorfor er folk bange for edderkopper?

De fleste mennesker kan ikke undsige sig et vist ubehag ved edderkopper. De er så behårede, de "holder øje med en", de "virker udspekulerede", de "bevæger sig så hurtigt" og de er slet og ret "ulækre"!
Nogle er direkte angste - araknofobiske. For slemt angrebne araknofobikere kan bare det at tænke på en edderkop eller se et billede af én provokere angsten. Enkelte er ligefrem bange for mascarareklamer, som med deres billeder af lange, sorte øjenvipper minder dem om edderkopper. Frygtens kilde kan skabe en stærk angstreaktion som besvær ved at trække vejret, svimmelhed, kvalme og lammelse. Hvorfor? Hvorfor er folk hysterisk bange for edderkopper og ikke for bilerne på Nørrebrogade?

Læs videre: "Hvorfor er folk bange for edderkopper?" »

18.11.2003

Næsten helt sande vandrehistorier om edderkopper

En af mine venners venner var i Thailand på ferie. Hun tog på en af de meget populære ture hvor man overnatter primitivt ude i regnskoven. Om natten vågnede hun ved at der var noget der kravlede hen over hendes ansigt - og blev skrækslagen da hun så det var en væmmelig, behåret edderkop. Et lille stykke tid efter hun kom hjem fra ferien opdagede hun en stor bums der var på vej på kinden. Den følgende tid voksede bumsen til en øm byld og hun overvejede at gå til lægen og få den punkteret. En morgen da hun stod og tørrede hår foran spejlet kom hun til at ramme bylden med hårtørreren. Bylden sprængte og ud myldrede hundredvis af små, sorte edderkopper - ud over hendes ansigt og skuldre og ned i håndvasken. Edderkoppen havde lagt æg under huden på hende!

Læs videre: "Næsten helt sande vandrehistorier om edderkopper" »

16.11.2003

Trodser humlebien fysikkens love?

Det er en sejlivet myte at humlebien i virkeligheden ikke kan flyve – at den trodser fysikkens love. Myten opstod ved at der engang var en der prøvede at benytte en basal ligning for flyvemaskiner til at regne på biers flyvning. Ligningen sammenholder den kraft det kræver for at lette med vægten og vingearealet.
I biers tilfælde giver beregningen en ekstremt høj værdi – en kraftudfoldelse der ikke vil være mulig for sådan et lille dyr. Så beregningen ‘beviser’ dermed at bier ikke kan flyve.
Men nu er der jo langt fra bier til flyvemaskiner. Eftersom beregningen forudsætter at bier har samme fysik som en flyvemaskine – som sjældent ses baske med vingerne – så er brugen af denne ligning i dette tilfælde temmeligt misvisende.
Det viser endnu engang hvordan empiri sejrer over spekulation – hvis den ser ud som om den flyver, så er det sgu’ nok fysisk muligt.

Denne og mange andre myter indenfor vidensskabens verden bliver aflivet på New Scientists "Last word." Prøv det!

Seneste kommentarer

Dette er ikke et offentligt debatforum, men min private blog, så opfør dig venligst som gæst. Hvis du vil skrive en kommentar kan du enten klikke på linket lige under den post du vil kommentere - eller på postens link her (du kan skrive din kommentar nederst på siden):
Powered by Movable Type 3.2